Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
091742121 Monitering af skulpesnudebiller og snyltehvepse under blomstring i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 21-07-2021
Fordelingsdato: 13-04-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse hvordan angrebsstyrken af skulpesnudebiller under blomstringen bedst fastlægges, så bekæmpelsestærskler kan anvendes til at fastlægge behovet for bekæmpelse.

BAGGRUND: Projektet er et IPM projekt bevilliget af Miljøstyrelsen. I projektet belyses, hvor god to metoder til monitering af skulpesnudebiller i raps under blomstring er. Nogle landmænd er tilbøjelige til kun at undersøge angrebene i kanten af marken. Tidsforbruget til monitering undersøges også. Endvidere optæller hhv AU og KU antal voksne snyltehvepse under blomstring samt andelen af skulpesnudebiller angrebet af snyltehvepse (parasiteringsgraden). En høj forekomst af snyltehvepse kan yderligere inspirere landmanden til kun at bekæmpe skadedyr efter behov. I forsøgsserien kortlægges variationen af angreb i marken også.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en vinterrapsmark, og der udvælges et område på minimum 3 ha, hvor angrebsgraden af skulpesnudebiller moniteres. Området må ikke ligge inde i en mark, men skal være omgivet af hegn til mindst 1 side (minimum 100 m langt). Der må gerne vælges en økologisk mark. Der må i de pågældende marker ikke udføres skadedyrssprøjtning fra begyndende blomstring og resten af vækstsæsonen.

ARBEJDSFORDELING:
- Landforsøgsenheden laver en relativ hurtig optælling af skulpesnudebiller fra blomstring og 6 uger frem, svarende til hvordan en konsulent vil gøre ved et markbesøg hos en landmand, samt en opgørelse af slutangreb i juli.
- Aarhus Universitet laver en mere grundig optælling af skulpesnudebiller med bedømmelse vha. bakker, hvor skulpesnudebiller bankes ned i og optælles. AU bedømmer også forekomsten af snyltehvepse en enkelt gang under blomstring.
- Københavns Universitet undersøger skulpeprøverne for angreb af skulpesnudebiller, % angrebne frø pr. skulpe og % larver parasiteret af snyltehvepse.

ANLÆGSDATA: I vinterrapsmarken markeres et område på minimum 3 ha, hvor angrebsgraden af skulpesnudebiller moniteres. Området hvor moniteringen pågår må ikke ligge inde i marken, og der skal være minimum 100 m hegn til en side.
Der er oprettet forsøgsled svarende til samlet antal punkter hvor der skal optælles skulpesnudebiller, gentagelserne anvendes af AU hvor der registres flere optællinger i hvert punkt, for skulpesnudebiller pr. plante. Angreb moniteres i 9 punkter opmærket i en w-formet rute i marken. Derudover opmærkes 6 punkter (med minimum 20 meter imellem) langs hegn. De 9 hhv. 6 punkter afmærkes tydeligt og med tilstrækkeligt høje pinde, så de kan genfindes ved hver bedømmelse. Hver pind markeres med et nummer (punkt 1 til punkt 9 hhv.punkt 1 (led 10) til punkt 6 (led15) ved hegn). Både LFE’erne og AU foretager bedømmelser i de samme områder ved hver bedømmelse. Punkterne skal ligge minimum 20 meter fra hinanden både inde i marken og i kanten. Der er vedlagt en skitse med et forslag til hvordan forsøget kan anlægges.

Da forsøget afviger fra normalt forsøgssetup, kan der ses bort fra nedenstående tekstafsnit ”DESIGN DATA”.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 5 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke udføres skadedyrssprøjtning fra begyndende blomstring og resten af vækstsæsonen ellers behandles forsøget som den omgivende mark.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Skadedyrsmonitorering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1W-Rute - Punkt 1
2W-Rute - Punkt 2
3W-Rute - Punkt 3
4W-Rute - Punkt 4
5W-Rute - Punkt 5
6W-Rute - Punkt 6
7W-Rute - Punkt 7
8W-Rute - Punkt 8
9W-Rute - Punkt 9
10Langs hegn - Punkt 1
11Langs hegn - Punkt 2
12Langs hegn - Punkt 3
13Langs hegn - Punkt 4
14Langs hegn - Punkt 5
15Langs hegn - Punkt 6
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0114-05-2021, Stadium 65 ved blomstring - LFE bedømmelse
ForsøgTidsforbrug min., .
Samlet antal minutter brugt til registrering af planter angrebet af skulpesnudebiller og antal skulpesnudebiller pr. plante, ved denne måletid
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
SKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
SKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
P0214-05-2021, Stadium 65 ved blomstring - AU bedømmelse
ForsøgTidsforbrug min., .
Samlet antal minutter brugt til registrering af planter angrebet af skulpesnudebiller og antal skulpesnudebiller pr. plante, ved denne måletid
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
SKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
ParcelSNYLTEHVEPSE /plante.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
SNYLTEHVEPSE % planter med.
 
P0321-05-2021, 1 uge efter første bedømmelse - LFE bedømmelse
ForsøgTidsforbrug min., .
Samlet antal minutter brugt til registrering af planter angrebet af skulpesnudebiller og antal skulpesnudebiller pr. plante, ved denne måletid
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
SKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
SKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
P0421-05-2021, 1 uge efter første bedømmelse - AU bedømmelse
ForsøgTidsforbrug min., .
Samlet antal minutter brugt til registrering af planter angrebet af skulpesnudebiller og antal skulpesnudebiller pr. plante, ved denne måletid
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
SKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
P0528-05-2021, 2 uger efter første bedømmelse - LFE bedømmelse
ForsøgTidsforbrug min., .
Samlet antal minutter brugt til registrering af planter angrebet af skulpesnudebiller og antal skulpesnudebiller pr. plante, ved denne måletid
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
SKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
SKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
P0628-05-2021, 2 uger efter første bedømmelse - AU bedømmelse
ForsøgTidsforbrug min., .
Samlet antal minutter brugt til registrering af planter angrebet af skulpesnudebiller og antal skulpesnudebiller pr. plante, ved denne måletid
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
SKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
P0704-06-2021, 3 uger efter første bedømmelse - LFE bedømmelse
ForsøgTidsforbrug min., .
Samlet antal minutter brugt til registrering af planter angrebet af skulpesnudebiller og antal skulpesnudebiller pr. plante, ved denne måletid
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
SKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
SKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
P0828-05-2021, 3 uger efter første bedømmelse - AU bedømmelse
ForsøgTidsforbrug min., .
Samlet antal minutter brugt til registrering af planter angrebet af skulpesnudebiller og antal skulpesnudebiller pr. plante, ved denne måletid
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
SKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
P0911-06-2021, 4 uger efter første bedømmelse - LFE bedømmelse
ForsøgTidsforbrug min., .
Samlet antal minutter brugt til registrering af planter angrebet af skulpesnudebiller og antal skulpesnudebiller pr. plante, ved denne måletid
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
SKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
SKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
P1028-05-2021, 4 uger efter første bedømmelse - AU bedømmelse
ForsøgTidsforbrug min., .
Samlet antal minutter brugt til registrering af planter angrebet af skulpesnudebiller og antal skulpesnudebiller pr. plante, ved denne måletid
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
SKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
P1118-06-2021, 5 uger efter første bedømmelse - LFE bedømmelse
ForsøgTidsforbrug min., .
Samlet antal minutter brugt til registrering af planter angrebet af skulpesnudebiller og antal skulpesnudebiller pr. plante, ved denne måletid
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
SKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
SKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
P1228-05-2021, 5 uger efter første bedømmelse - AU bedømmelse
ForsøgTidsforbrug min., .
Samlet antal minutter brugt til registrering af planter angrebet af skulpesnudebiller og antal skulpesnudebiller pr. plante, ved denne måletid
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
SKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
P1325-06-2021, 6 uger efter første bedømmelse - LFE bedømmelse
ForsøgTidsforbrug min., .
Samlet antal minutter brugt til registrering af planter angrebet af skulpesnudebiller og antal skulpesnudebiller pr. plante, ved denne måletid
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
SKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
SKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
P1428-05-2021, 6 uger efter første bedømmelse - AU bedømmelse
ForsøgTidsforbrug min., .
Samlet antal minutter brugt til registrering af planter angrebet af skulpesnudebiller og antal skulpesnudebiller pr. plante, ved denne måletid
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
SKULPESNUDEBILLER % planter med.
 
P15Stadium 80 - 83, -, LFE bedømmelse
Forsøg**1 dato for.
Indsamling af skulper. Se vejledning om indsamlingsmetode nedenfor i tekst afsnit "SKULPEPRØVE"
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
SKULPEGALMYG % angrebne skulper.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
SKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
 
P16Stadium 80 - 83, -, KU bedømmelse
ForsøgSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
 
ForsøgSNYLTEHVEPSE % larver parasiteret med.
 
ForsøgSKULPESNUDEBILLER % angrebne frø pr skulper.
 


FORKLARING AF MÅLETIDER: Der er oprettet to måletider til hver af de 7 optællinger fra vækststadium 65 (P01 til P14), i den ene indberetter LFE'en optællinger (et tal pr. bedømmelse i hvert punkt) og i den anden indtaster Teknologisk Institut data fra AU (fem tal pr. bedømmelse i hvert punkt).
Ligeledes er der oprettet to måletider for slut bedømmelsen i stadium 80-83, den ene benyttes af LFE'en og den anden benyttes til at Teknologisk Institut indberetter data fra KU.

For at kunne håndtere 1 tal fra LFE'en og 5 tal fra Henrik Bak Topbjerg er der lavet 5 gentagelser i forsøgsdesignet, disse er altså ikke egentlige gentagelser men blot tilføjet for at NFTS kan håndtere data.

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Fra blomstring i vækststadium 65 optæller LFE'en % planter angrebet af skulpesnudebiller og antal skulpesnudebiller pr. plante ugentlig både i den opmærkede w-rute og langs hegn. Optællingerne udført af LFE'erne udføres tilsvarende hvordan en konsulent ville opgøre skulpesnudebiller i forbindelse med et markforsøg hos en landmand. Første bedømmelse i st. 65 forventes at blive primo maj, hvis der på dette tidspunkt er en meget kold periode og ingen skulpesnudebiller, udskydes 1. bedømmelse en uge. Derefter laves optællinger de følgende 6 uger.
Sideløbende med LFE'en optæller Henrik Bak Topbjerg, AU også angrebsgraden af skulpesnudebiller ved en mere detaljeret bedømmelse på fem planter pr. punkt og vha. bakker, hvor skulpesnudebillerne bankes ned i og optælles. Derudover optæller han procent planter med voksne snyltehvepse og antal voksne snyltehvepse pr. plante en gang omkring vækststadie 65.

Ved modning af frø/skulper stadium 80-83 foretages en slutregistrering i alle punkter af % skulper angrebet af hhv. skulpegalmyg og skulpesnudebiller, i samme arbejdsgang udtages skulpeprøver, se nedenfor.

LFE'en skal give Henrik Bak Topbjerg besked ved første bedømmelse for at koordinere, at bedømmelserne laves så tæt på hinanden som muligt, enten på telefon 29 67 23 99 eller mail topbjerg@agro.au.dk.

Ved hver opgørelse i forsøget tages der tid både af LFE'en og Henrik Bak Topbjerg, som også noteres i NFTS.

SKULPEPRØVE: Der udtages i hver af de to ruter (inde i marken hhv. ved hegn) 100 tilfældige skulper. På 10 planter plukkes 10 skulper pr plante fordelt på hoved- og sideskud. Indsamlingen fordeles udover de afsatte punkter således der indsamles skulper fra hele det afsatte areal. Skulper angrebet af skulpegalmyg (opsprungne/tvangsmodnede) undgås.
De 200 udtagne skulper pakkes i 20 små lynlåsposer og sendes i en prøvekuvert. Det angives på poserne, om prøven er udtaget inde i marken ”M” eller ved hegn ”H”. Prøvekuverten afleveres i DAO pakkeshop eller en anden pakkedistributør, fx Postnord.
Skulpeprøverne afsendes en mandag eller tirsdag og der vælges hurtig levering, således de ikke kommer til at ligge weekenden over hos distributøren, og fremsendes til følgende adresse:

Københavns Universitet
att: Vibeke Langer
Højbakkegaard Allé 13
2630 Taastrup

HØST: Forsøget høstes ikke.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
Følgende forhold beskrives i notat:
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
- Har forsøget været vellykket

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk