Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
070292121 Bladgødskning af vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-05-2021
Fordelingsdato: 07-03-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge, hvor stor en del af vinterhvedens samlede kvælstoftilførsel, der kan ske som bladgødskning.

BAGGRUND: Frigivelse af lattergas fra kvælstof tilført i handelsgødning er et betydeligt bidrag til landbrugets klimapåvirkning. Frigivelsen sker ved mikrobiel omsætning i jorden. En hypotese er at dannelsen af lattergas kan reduceres, hvis en del af kvælstoffet tildeles som bladgødskning, hvor en mindre del rammer jorden. I dette forsøg ønskes det undersøgt, om det er muligt at opnå samme eller bedre udbytter ved at anvende en stor del af den samlede kvælstofmængde som bladgødskning. Samtidigt undersøges det, om bladgødskning kan give en højere kvælstofeffektivitet.

FORSØGSBETINGELSER: Flydende gødning skal udbringes med selvkørende sprøjte. Forsøget anlægges på JB 6 eller 7 med forfrugt korn, ingen eller beskeden eftervirkning af husdyrgødning. Dvs. areal med forventet højt N-behov

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov2,5 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer.
Dette opnåes ved at der foretages grundgødskning med P og K. F.eks. 600 kg PK 0-4-21 m S.Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 2,5 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
10 kg N
215-03-2021

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
315-03-2021

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2021

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
415-03-2021

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2021

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
515-03-2021

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2021

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
14-05-2021
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
615-03-2021

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2021

Medio april
150 kg N556 kg NS 27-4
14-05-2021
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
715-03-2021

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2021

Medio april
200 kg N741 kg NS 27-4
14-05-2021
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
815-03-2021

Medio marts
100 kg N370 kg NS 27-4
15-04-2021

Medio april
200 kg N741 kg NS 27-4
915-03-2021

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
28-04-202121 kg N117 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
05-05-202121 kg N117 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
12-05-202121 kg N117 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
19-05-202121 kg N117 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
26-05-202121 kg N117 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
02-06-202121 kg N117 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
09-06-202121 kg N117 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
1015-03-2021

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2021

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
28-04-202115 kg N83 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
05-05-202115 kg N83 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
12-05-202115 kg N83 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
19-05-202115 kg N83 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
26-05-202115 kg N83 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
02-06-202115 kg N83 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
09-06-202115 kg N83 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
1115-03-2021

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2021

Medio april
90 kg N333 kg NS 27-4
28-04-20219 kg N50 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
05-05-20219 kg N50 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
12-05-20219 kg N50 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
19-05-20219 kg N50 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
26-05-20219 kg N50 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
02-06-20219 kg N50 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
09-06-20219 kg N50 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
1215-03-2021

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2021

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
28-04-202130 kg N167 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
12-05-202130 kg N167 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
26-05-202125 kg N139 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
09-06-202115 kg N83 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
1315-03-2021

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2021

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
05-05-202150 kg N278 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
26-05-202150 kg N278 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
1415-03-2021

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
28-04-202130 kg N166 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
12-05-202130 kg N167 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
26-05-202125 kg N139 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
09-06-202115 kg N83 kg NS 18-2
l Agropol Agropol
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Fast gødning, NS 27-4 bredspredes
Flydende gødning, Flex Fertilizer: NS 18-2 (Recept 122). Massefylden er 1,2 kg/l, så 30 kg N svare til 167 kg eller 139 liter gøgning. Gødningen tilsættes 0,1 l Apropol pr. 100 liter væske. Der er ikke krav om bestemt vandmængde. Forsøgsenheden giver forslag til valg af dysetype og vandmængde til Kristian Furdal Nielsen, SEGES snarest muligt. Målet er en god dækning af bladet uden afløb. Ved 55 kg N pr. ha er det ca. 250 liter gødning, og skal udsprøjtes rent.
Tidspunkt på dagen til udsprøjtning: Fra sidst på formiddagen, tørre blade, vand/gødning må ikke løbe af bladene


1. tildelingstidspunkt - medio marts:
 • I led 2-7 og led 9-14 tildeles 50 kg N/ha som NS 27-4.
 • I led 8 tildeles 100 kg N som NS 27-4.

  2. tildelingstidspunkt - medio april:
 • Led 3, 10, 12 og 13 tilføres 50 kg N/ha som NS 27-4
 • Led 4 og 5 tilføres 100 kg N/ha som NS 27-4
 • Led 6 tilføres 150 kg N/ha som NS 27-4
 • Led 7 og 8 tilføres 200 kg N/ha som NS 27-4
 • Led 11 tilføres 90 kg N/ha som NS 27-4

  3. tildelingstidspunkt - 1. maj:
 • Led 9 tilføres 21 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2
 • Led 10 tilføres 15 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2
 • Led 11 tilføres 9 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2
 • Led 12-14 tilføres 30 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2

  4. tildelingstidspunkt - 5. maj:
 • Led 9 tilføres 21 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2
 • Led 10 tilføres 15 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2
 • Led 11 tilføres 9 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2
 • Led 13 tilføres 50 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2


 • 5. tildelingstidspunkt - 12. maj:
 • I led 5-7 tildeles 50 kg N/ha som NS 27-4.
 • Led 9 tilføres 21 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2
 • Led 10 tilføres 15 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2
 • Led 11 tilføres 9 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2
 • Led 12-14 tilføres 30 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2

  6. tildelingstidspunkt - 19. maj:
 • Led 9 tilføres 21 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2
 • Led 10 tilføres 15 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2
 • Led 11 tilføres 9 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2

  7. tildelingstidspunkt - 26. maj:
 • Led 9 tilføres 21 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2
 • Led 10 tilføres 15 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2
 • Led 11 tilføres 9 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2
 • Led 12-14 tilføres 25 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2
 • Led 13 tilføres 50 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2

  8. tildelingstidspunkt - 2. juni:
 • Led 9 tilføres 21 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2
 • Led 10 tilføres 15 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2
 • Led 11 tilføres 9 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2

  9. tildelingstidspunkt - 09. juni:
 • Led 9 tilføres 21 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2
 • Led 10 tilføres 15 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2
 • Led 11 tilføres 9 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2
 • Led 12-14 tilføres 15 kg N/ha som Flex Fertilizer NS 18-2

  Tidpunkterne kan fraviges hvis vejret betinger det. Fx kan der køres dagen før hvis der loves regn på den angivne dato. Afviges der fra datoen kontaktes Kristian Furdal Nielsen, SEGES.

 • GØDNING: Gødning leveres fra Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0111-03-2020, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgFORVENTET UDB. hkg/ha, (baseret på 5 års udbytter).
  baseret på 5 års udbytter. Se tekstafsnit FORVENTET UDBYTTE
   
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P0214-05-2021
  ForsøgFORVENTET UDB. hkg/ha, (baseret på 5 års udbytter).
  baseret på 5 års udbytter. Se tekstafsnit FORVENTET UDBYTTE
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0328-05-2021
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0411-06-2021
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDVE/NDVI.
  FORVENTET UDBYTTE OG N-NORM: Det er vigtigt at foretage en omhyggelig vurdering af det forventede udbytte i 2020 ud fra landmandens typiske udbytter i marken, afgrødens aktuelle tilstand, forfrugt mv. Forventet udbytte vurderes ved forsøgets start (P01), og igen umiddelbart inden 3. tilførsel af kvælstof midt i maj (P03) hvor der foretages en ny vurdering, ud fra afgrødens aktuelle tilstand. Derudover skal markens N-norm oplyses (P01). Normen oplyses, korrigeret for forfrugt og evt. udbyttedokumentation.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Afgrødetæthed ved anlæg
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Furdal Nielsen: 92 43 31 76 eller på mail: kfur@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  05-05-2021I led 11 er datoen 16/5 ændret til 26/5. Desuden er udbringsdatoer ændret i tekstafsnit, så de stemmer med dato i behandlingerne. (RJE)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk