Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
052832121 Skadedyr i hvidkløver Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 02-06-2021
Fordelingsdato: 08-03-2021
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige strategiers muligheder for bekæmpelse af skadedyr i hvidkløver til frøproduktion.

BAGGRUND:

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges på arealer med hvidkløver til høst 2021.
Forsøget anlægges først når skadedyr er konstateret som et problem i marken. Marken findes af DLF og Flakkebjerg.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer, 1 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 72m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

ANLÆGSDATA: Hver parcel anlægges som 3 smårparceller af 2 m. ved siden af hindanden. Alle tre småparceller behandles ens, men det er kun den midterste der anvendes til registrering, hvor de 2 andre fungere som værn.
OBS: Alle parcellerne skal placeres så den smalle ende vender ud mod skel/levende hegn

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden skadedyrsbekæmpelse end forsøgsbehandlingerne.

ARBEJDSFORDELING:
 • Hvidkløvermark til placering af forsøg udpeges af DLF og Flakkebjerg
 • VKST foretager det praktiske arbejde i forsøget (afsætning, behandling og indsamling af fælder
 • Flakkebjerg opgør skadedyr.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Skadyr bekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ubehandlet
  20,25 kg Mospilan SG
  30,5 kg Mospilan SG
  40,25 kg Lamdex
  50,5 kg Lamdex
  60,2 l Avaunt 150 EC
  70,4 l Avaunt 150 EC


  Faktor 2: Behandlings tidspunkt
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  A18-05-2021
  1. behandlings dato
  Sprøjtning
  B04-06-2021
  2. behandlings dato
  Sprøjtning
  C23-06-2021
  3. behandlings dato
  Sprøjtning
  D14-07-2021
  4. behandlings laves kun hvis det bliver en langstrakt vækstperiode og efter aftale med DLF.
  Sprøjtning
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Alle led (Faktor 1) behandles samme dag og der anvendes 300 l. vand/ha.
 • Faktor A behandles 18. maj
 • Faktor B behandles 4.juni
 • Faktor C behandles 23. juni
 • Faktor D behandles kun hvis langstrakt vækstperiode og efter aftale med DLF. Evt. behandlingsdato 14. Juli

  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.

 • FÆLDER: Efter hver behandlings tidspunkt opsættes der fælder i de behandlede og det ubehandlede led.
  Fælderne udsætte hhv. 2, 4 og 7 dage efter behandling hvor der også laves "spandprøve".

 • Bægerne udsat 2 dage efter behandling indsamles dag 4
 • Bægerne udsat 4 dage efter behandling indsamles dag 7
 • Bægerne udsat 7 dage efter behandling indsamles dag 9

 • KEMIKALIER: Kemikalier leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0122-05-2021, Efter 1. behandlingstid
  Alle målinger i P01 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
  ParcelSKADEDYR, fælder 1 indsamlet.
  4 dage efter behandling
   
  ParcelSKADEDYR, fælder 2 indsamlet.
  7 dage efter behandling
   
  ParcelSKADEDYR, fælder 3 indsamlet.
  9 dage efter behandling
   
  P0208-06-2021, Efter 2. behandlingstid
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7
  ParcelSKADEDYR, fælder 1 indsamlet.
  4 dage efter behandling
   
  ParcelSKADEDYR, fælder 2 indsamlet.
  7 dage efter behandling
   
  ParcelSKADEDYR, fælder 3 indsamlet.
  9 dage efter behandling
   
  P0327-06-2021, Efter 3. behandlingstid
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
  ParcelSKADEDYR, fælder 1 indsamlet.
  4 dage efter behandling
   
  ParcelSKADEDYR, fælder 2 indsamlet.
  7 dage efter behandling
   
  ParcelSKADEDYR, fælder 3 indsamlet.
  9 dage efter behandling
   
  P0418-07-2021, Efter 4. behandlingstid
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7
  ParcelSKADEDYR, fælder 1 indsamlet.
  4 dage efter behandling
   
  ParcelSKADEDYR, fælder 2 indsamlet.
  7 dage efter behandling
   
  ParcelSKADEDYR, fælder 3 indsamlet.
  9 dage efter behandling
   


  HØST: Forsøget høstes ikke.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Avaunt 150 EC GHS07 GHS08 GHS09
  Lamdex GHS09 GHS07
  Mospilan SG GHS09 GHS07

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk