Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
090882121 Effekt af svampesprøjtning i hvede med elektrolytisk kobbergødskning og elektromagnetisk vandbehandling Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 24-03-2021
Fordelingsdato: 22-03-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve det såkaldte Aqua-Hort produkt. Systemet udfører en elektrolytisk kobbergødskning og en elektromagnetisk vandbehandling. Det skulle give en positiv sideeffekt på plantesundhed, som ønskes belyst i forsøgene. Derudover ønskes forskellige løsninger i st. 32 og 37-39 undersøgt.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i modtagelige sorter. Sorten, hvor forsøget kan anlægges, skal oplyses til Asbjørn Mols. Ønskes anlagt i sorter, der ikke er modtagelige for gulrust, men er modtagelige for Septoria (karakteren 2 i modtagelighed). Klik på linket for at finde sorternes modtagelighedsgruppe (Sortinfo skal evt. tilpasses under tabelopsætning) Sortinfo.
. Skal anlægges i Jylland, da firmaet medvirker ved behandling af vandet ved de 2 sprøjtninger.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.
Vær opmærksom på at hvis landmanden iblander svampemidler, kan der indgås aftale med landmanden om, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 37 - 39Ingen sygdoms-bek.
Aqua-Hort beh. vand
Stadium 55 - 61Ingen sygdoms-bek.
Aqua-Hort beh. vand
3Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
0,2 l Folicur Xpert
Aqua-Hort beh. vand
Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
0,15 l Folicur Xpert
Aqua-Hort beh. vand
4Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
0,2 l Folicur Xpert
Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
0,15 l Folicur Xpert
5Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
0,2 l Leander
Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
0,15 l Folicur Xpert
6Stadium 320,4 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
0,2 l Folicur Xpert
Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
0,15 l Folicur Xpert
7Stadium 320,25 l Juventus 90
0,15 l Pictor Active
0,2 l Agropol
Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
0,2 l Folicur Xpert
Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
0,15 l Folicur Xpert
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Vandmængde 150-200 l. Hvis sprøjtning sker på tørre blade benyttes altid 200 l, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.
 • Led 6 og 7 behandles i st. 32.
 • Led 2-7 behandles i st. 37-39 og igen i st. 55-61.
  Der skal være 2-3 uger mellem behandlingerne i st. 37-39 og st. 55-61. OBS: Det er vigtigt, at behandlingen i st. 37-39 først udføres, når fanebladet er fuldt udviklet på samtlige hovedskud.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2021, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 37 - 39, Før 2. behandling, i st. 37-39
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 6, 7
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P03Stadium 55 - 61, Før 3. behandling, i st. 55-61
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P04Stadium 75, Først i juli
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER I P04: Det er vigtigt, at den sidste sygdomsbedømmelse bliver udført så sent, at eventuelle forskelle mellem behandlingerne er tydelige. Omvendt er det vigtigt, at bedømmelsen ikke foretages så sent at bladene, særligt i ubehandlet, er visnet så meget, at det ikke er muligt at bedømme sygdomme. I hvede og vårbyg er primo juli tit et godt tidspunkt, men det optimale tidspunkt varierer afhængig af smittetrykket, ved højt smittetryk er det tidligere.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Har forsøget været vellykket?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Folicur Xpert GHS07 GHS08 GHS09
  Juventus 90 GHS09 GHS07 GHS08
  Leander GHS05 GHS07 GHS09
  Pictor Active GHS09 GHS07
  Propulse SE 250 GHS09
  Prosaro EC 250 GHS09 GHS07 GHS08


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk