Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
070542121 Fosfor til vårbyg på særlige arealer - Ledprøver Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 13-08-2021
Fordelingsdato: 07-03-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge, effekten af tilførsel af fosfor til arealer, hvor der er stor respons for fosfor til trods for normale til høje Pt.

BAGGRUND: Nogle arealer har vist sig at give højt respons for fosfor tildeling til trods for høje fosfortal i pløjelaget. På disse arealer vil der være en risiko for overset fosformangel, da man ikke ud fra fosfortallet alene vil opdage behovet for fosfor. Resultater fra tidligere forsøg peger på, at dette især forekommer på marine aflejringer, og der er også set eksempler på grovsandede jorder. Udover almindelige forsøgsdata, udføres supplerende analyser og karakteriseringer af jorden for at undersøge nærmere, hvorfor disse arealer tilsyneladende responderer kraftigere på fosfor end andre arealer. Disse supplerende undersøgelser udføres i samarbejde med Aarhus Universitet,

FORSØGSBETINGELSER:
Camilla Lemming, SEGES, kontakter LFE direkte i forhold til at finde forsøgsarealer: Forsøgsarealerne må ikke i indeværende planperiode være tilført fosforholdige handelsgødninger, restprodukter eller husdyrgødning. Der må ikke være udlæg i vårbyggen. Der tilstræbes en placering på pløjede arealer. Der ønskes en beskrivelse af historikken for jordbearbejdning det seneste år. Desuden ønskes arealets overordnede husdyrgødningshistorik (type de seneste 5 år) beskrevet i notat. Der skal være værn i hver ende af forsøget. Værn skal grundgødskes med K og N, men må ikke få P. Se tekstafsnit GRUNDBEHANDLING. Der kan blive behov for at lave supplerende jordundersøgelser i stubben efter høst af forsøget. Dette vil blive gjort under hensyntagen til eventuel efterfølgende afgrøde. Forsøgsansvarlig og forsøgsvært vil blive kontaktet forud for eventuel ekstra jordundersøgelse.

FORSØGSSTEDER:
 • LFE 1: 2 arealer placeret på marine aflejringer.
 • LFE 2: 2 arealer placeret på marine aflejringer.
 • LFE 6: 1 areal placeret på grovsandet jord tæt ved et areal, hvor der i tidligere forsøg har været stort respons for fosfor trods høje fosfortal.
 • LFE 10: 2 arealer placeret på grovsandet jord tæt ved arealer, hvor der i tidligere forsøg har været stort respons for fosfor trods høje fosfortal.

 • ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges min 20 meter fra forager eller kile. Hvis forsøget anlægges i en mark, hvor der skal være en anden afgrøde end vårbyg, anlægges der 20 meter værn af vårbyg hele vejen rundt om forsøget.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerKaliumchlorid 50. KaligødKun forsøg100 kg
  Mangansulfat 32Kun forsøg2 kg
  NS 27-4Kun forsøg
  Mangansulfat 32Kun forsøg2 kg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Ved såning bredspredes NS 27-4 i en mængde, som er afpasset markens behov, og 100 kg Kaliumchlorid pr. ha. på hele forsøgsarealet inkl. værn.
  Værn må ikke gødskes med fosfor.

  Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse samt vækstregulering som i den omgivende mark eller efter behov. Undgå ukrudtsmidlet DFF, der kan give skader på de små planter. Der må ikke gødskes med anden P, K og N-gødning end forsøgs- og grundgødning.
  Der udføres to manganbehandlinger i alle led. Første behandling udføres i st. 11-12, og anden behandling udføres, når planten er i gang med buskning.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ved såningIngen fosfor
  2Ved såning7,5 kg P37,5 kg Tripelsuperfosf.20 S
  Placeret
  3Ved såning15 kg P75 kg Tripelsuperfosf.20 S
  Placeret
  4Ved såning30 kg P150 kg Tripelsuperfosf.20 S
  Placeret
  5Ved såning60 kg P300 kg Tripelsuperfosf.20 S
  Placeret
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  I alle forsøg anvendes sorten Flair. Der tilstræbes en sådybde på 3-4 cm. Det er vigtigt at være omhyggelig med sådybden. Der tilstræbes 250-300 planter pr. m2. Samme dag, som der er sået, meldes såtidspunktet til Camilla Lemming, SEGES (cal@seges.dk, 61262169)

  I led 2-5 placeres tripelsuperfosfat i stigende mængder ved såning.

  UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut

  FORSØGSGØDNING: Tripelsuperfosfat til forsøgsbehandlinger samt grundgødning i form af Kaliumchlorid og NS 27-4 leveres af Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-03-2021, Før såning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  OBS! SKAL IKKE UDTAGES AF LFE, TI afsender denne Se tekstafsnit om JORDPRØVER
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. .
  OBS! SKAL IKKE UDTAGES AF LFE, TI afsender denne Se tekstafsnit om JORDPRØVER
  P-DGT, 0-25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0-25 cm til Foulum (plastpose).
  OBS! SKAL IKKE UDTAGES AF LFE, TI afsender denne Se tekstafsnit om JORDPRØVER
  *1,
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  OBS! Prøvestørrelse 1,5-2 kg
  *2,
  P02Stadium 12 - 13, Før, buskning
  ledUdføres kun i følgende led: 1
  PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. TI skyller, klipper og tørrer prøven samt videresender til AU.
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 5
  FOTO digital.
  Der tages et nærbillede af en plante i det mest udbredte stadie
   
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  P03Stadium 30 - 31
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5
  SIDESKUD /plante.
  I hver parcel registreres antal sideskud på 20 planter. Se tekstafsnit OPTÆLLING AF SIDESKUD
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P04Stadium 51 - 59
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
  Vurdering af sygdomme, skadedyr og generel vækst
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE
  RÅPROTEIN, % i råvare
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Agrolab.
  UDTAGES AF TI Se tekstafsnit. KERNE/FRØ PRØVE
  P, % i tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  JORDPRØVER:
  Jordprøve i P01: LFE udtager en repræsentativ prøve for hele forsøgsarealet i 0-25 cm på 1,5-2 kg jord. Hele prøven sendes til Teknologisk Institut, der tørrer og findeler prøven, hvorefter 300-400 g sendes til standardanalyse ved Agrolab. 500 g gemmes ved TI til DGT analyse og resten sendes til AU Foulum.

  Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
  Att. Karin Dyrberg
  postbox 50
  8830 Tjele

  PLANTEPRØVE: Planteprøver udtages i st. 12-13, inden planten påbegynder buskning. I 2020 svarede dette til ca. 4 uger efter såning. Stadiet er vigtigt, og anføres under måleparameter. Hvis der er stor variation i planternes stadier, noteres dette som notat. Der tages et nærbillede af en plante i det mest udbredte stadie). Planteprøven udtages på ledniveau i led 1. Der udtages prøver af det senest fuldtudviklede blad. Planteprøver udføres jævnfør metode 2: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

  Bemærk, at der ifølge vejledningen skal udtages 60 g friskvægt pr. prøve. Men da der ikke skal analyseres for kvælstof, kan vi nøjes med 5-10 g friskvægt fra hvert led. Planteprøver sendes til Teknologisk Institut, som vasker prøverne, klipper prøverne i småstykker og efterfølgende tørrer dem. Herefter sendes prøverne til analyse hos Aarhus Universitet:

  Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
  Att. Karin Dyrberg
  postbox 50
  8830 Tjele

  OPTÆLLING AF SIDESKUD: I st. 30-31 skal der i led 1 og 5 optælles sideskud pr. plante. Der rykkes 20 hele planter op, tilfældigt fordelt i hver parcel og antal af sideskud bestemmes. Døde skud og skud der vurderes til ikke at kunne udvikle sig til aksbærende skud tælles ikke med. I NFTS indberettes 20 i målefladen samt det totale antal skud, så beregnes skud/plante af NFTS.

  KERNE/FRØ PRØVE: Kerne/frø prøver sendes til Teknologisk Institut. Der laves NIT-analyse. hvorefter Teknologisk Institut videresender ledprøver til Agrolab til P-analyse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Forsøgene er finansieret af Promilleafgiftsfonden.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Camilla Lemming: 87 40 54 88 eller på mail: cal@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  12-03-2021Kontaktprson ved AU for Jordprøver og planteprøver ændres fra Gitte Holten Rubæk til Karin Dyrberg. (RJE)
  14-04-2021Tørstof slettet fra kerne/frø prøve. (RJE)
  13-08-2021Prøvestørrelse i KERNE/FRØ prøve er ændret til 250 g. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk