Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070281522 Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede med sugeceller - Lolland Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-06-2022
Fordelingsdato: 28-06-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge nitratudvaskningen ved stigende kvælstofgødskning (marginaludvaskningen). Desuden bestemmes det økonomisk optimale kvælstofniveau i afgrøden

BAGGRUND: Effekten på nitratudvaskningen ved en ændret kvælstofgødskning baseres på ældre forsøgsresultater. Derfor er der behov for at gennemføre nye forsøg, hvor effekten af kvælstofgødskning på nitratudvaskningen bestemmes. For at sikre en god økonomi samtidig med en lav nitratudvaskning er det vigtigt, at kvælstofbehovet kan bestemmes i gødningsplanlægningen. Derfor afprøves forskellige metoder til fastsættelse af kvælstofbehovet.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er fastliggende med sugeceller og følger markens sædskifte.
Forsøget er anlagt på svineejendom på jordtype JB 6. Til høst 2022 dyrkes vinterhvede. Den vejrstation der er sat op i forsøget skal blive stående.

ANLÆGSDATA: Forsøgsleddene er placeret på én række med parcelbredde på mindst 4,5 m. Slangerne fra sugecellerne trækkes under pløjelaget ud til et læhegn el. lign., hvor der placeres et skab, hvor aftapningen af vandprøverne foregår.
Forsøget afmærkes ud til faste punkter i skel eller hegn eller ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 67m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Høst og bjærgningHalm fjernetBåde mark og forsøg
Halm-snitningBåde mark og forsøg
HandelsgødningerPK 0-4-21 m. S, KemiraBåde mark og forsøg
Mangansulfat 32Både mark og forsøg
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha Arealet skal altid grundgødes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.

Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Det er vigtig at alle tidspunkter for jordbearbejdning registres under grundbehandlinger.

Angående håndtering af halm, se tekstafsnit HØST.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
215-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
315-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2022

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
415-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2022

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
515-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2022

Medio april
150 kg N556 kg NS 27-4
615-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2022

Medio april
200 kg N741 kg NS 27-4
715-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2022

Medio april
250 kg N926 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Ved begyndende vækst, medio marts
 • I led 2-7 tildeles 50 kg N som NS 27-4 Medio april
 • I led 2-7 tildeles stigende mængder N som NS 27-4
 • SUGECELLER: Sugeceller er installeret af Aarhus Universitet i forsøget efter høst 2015. Der skal udtages vandprøver fra sugecellerne hver 14. dag i afstrømningsperioden fra sep til maj. Og hver 20. dag fra maj til september. Intervallet mellem tapninger vil dog afhænge af nedbørsmængden i den forudgående periode.

  Hver gang der udtages vandprøver registreres vækststadium på ledniveau.

  GØDNING: Gødning leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0116-09-2021
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0230-09-2021
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0314-10-2021
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0428-10-2021
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ledUdføres kun i følgende led: 5, 7
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  ledUdføres kun i følgende led: 5, 7
  JORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Graveforespørgsel foretages
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ledUdføres kun i følgende led: 5, 7
  JORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  ledUdføres kun i følgende led: 5, 7
  JORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0511-11-2021
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0625-11-2021
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0709-12-2021
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0820-12-2021
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0905-01-2022
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1020-01-2022
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1103-02-2022
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1217-02-2022
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1303-03-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ledUdføres kun i følgende led: 5
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  ledUdføres kun i følgende led: 5
  JORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Graveforespørgsel foretages
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ledUdføres kun i følgende led: 5
  JORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  ledUdføres kun i følgende led: 5
  JORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1417-03-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1531-03-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1614-04-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1728-04-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1801-06-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelSTOKLØBERE % planter.
   
  P1909-06-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P2030-06-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P2121-07-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  P2211-08-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P23Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  HØSTES PÅ PARCELNIVEAU. Der udtages en prøve på 800-1000 g pr. parcel og sendes til KKG.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P2401-09-2022
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  JORDPRØVER: Der må IKKE tages jordprøver i hele parcellen. Et området hvor sugecellen er placeres skal friholdes med 1 m til hver side for ikke at ødelægge slanger i forsøget. Der må ikke tages stik nær parcelgrænserne (1 m friholdes), da slangerne er ført til skabene i grænsen mellem to parceller. For placering af slanger, se det udsendte dokument: Placering af sugeceller og kobling til prøveudtagningsskabe. Placeringen af sugecellerne kan ses i rapporten ”Etablering af forsøgsarealer med sugeceller”, Se "Etablering af forsøgsarealer med sugeceller til måling af nitratudvaskning"

  N-min prøver i efteråret bør udtages inden der sker afdræning fra rodzonen. Ved udsigt til overskudsnedbør og tidlig afdræning fra rodzonen kan prøvetagningstidspunktet fremrykkes 1-2 uger.

  VANDPRØVE: Forsøgsenheden udtager vandprøverne i henhold til. Vejledning i prøveudtagning fra sugecelle arealer: Vejledning i prøveudtagning fra sugecellearealer.
  Ved spørgsmål kontaktes Betina Nørgaard Pedersen, SEGES.

  Prøver nedfryses straks og opbevares på frost. Vandprøverne sendes til AgroLab Kiel, se adresse nedenfor:

  AgroLab Agrar und Umwelt GmbH
  Dr.- Hell-Str. 6
  D-24107 Kiel
  Germany

  MÅLING AF GRUNDVANDSSTAND: Måling af grundvandsstand foretages ved måling af vandstanden i pejlerør i kanten af marken. Pejlingen foretages ved nedsænkning af en pejlefløjte. Dybden måles til overkant af pejlerøret, netop i den dybde hvor fløjten aktiveres. Der foretages en måling pr. gentagelse, data registres ikke i NFTS.

  HØST PÅ PARCELNIVEAU: Der udtages en prøve på 800-1000 g pr. parcel og sendes til Teknologisk Institut.

  Halm: Det er vigtigt, at halmen snittes og fordeles jævnt over hele parcellen eller fjernes helt umiddelbart efter høst. Under grundbehandlinger er både måleparameteren halm fjernet og halmsnittet oprettet. Slet den der ikke er aktuel.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 8740 5414 / 2895 0070 eller på mail: nhkr@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  03-01-2022Kontaktperson ændret fra BENP til NHKR. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk