Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070131722 KVÆLSTOFUDVASKNING kvælstofgødskning - FASTLIGGENDE Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2022
Fordelingsdato: 07-07-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge nitratudvaskningen ved stigende kvælstofgødskning (marginaludvaskningen). Desuden bestemmes det økonomisk optimale kvælstofniveau i vinterrug.

BAGGRUND: Effekten på nitratudvaskningen ved en ændret kvælstofgødskning baseres på ældre forsøgsresultater. Derfor er der behov for at gennemføre nye forsøg, hvor effekten af kvælstofgødskning på nitratudvaskningen bestemmes.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget placeres på JB4 uden tilførsel af husdyrgødning i et område med lav nedbør. Forsøget placeres hvor der tidligere har været gennemført forsøgene 070131010 til 070131016. Forsøgsplanen er startet "forfra" fordi designet ændres. Forsøgsarealet er fastliggende og følger markens sædskifte. Arealet har på dele af arealet været dyrket med mellemafgrøder i flere år. Der dyrkes vinterrug til høst 2022. Der må ikke have været tilført husdyrgødning forudgående efterår eller tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Den vejrstation der er sat op i forsøget, skal blive.

ARBEJDSFORDELING:
 • Forsøgsværten sår forsøget
 • Forsøgsværten udfører gødningsbehandlingerne
 • Forsøgsværten tapper vandprøver
 • LFE 15 Høster forsøget

 • ANLÆGSDATA: Forsøget afmærkes ud til faste punkter i skel eller hegn eller ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 100m2. Høstparcel minimum 64m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerPK 0-4-21 m. S, KemiraKun forsøg400 kg
  Høst og bjærgningHalm-snitningKun forsøg
  Halm fjernetKun forsøg
  JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Angående håndtering af halm, se tekstafsnit HØST.

  Arealet skal altid grundgødes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Der må ikke tilføres anden gødning end forsøgsgødningen. Der behandles mod ukrudt, sygdomme og skadedyr som i den omgivende mark.

  Det er vigtigt at alle tidspunkter for jordbearbejdning registres under grundbehandlinger.
  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Kvælstof
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  105-04-2022

  Først i april
  Ingen N
  205-04-2022
  Først i april
  120 kg N444 kg NS 27-4
  305-04-2022
  Først i april
  160 kg N593 kg NS 27-4
  405-04-2022
  Først i april
  200 kg N740 kg NS 27-4
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gødskning udføres af forsøgsværten.
  • Led 2-4 tildeles henholdsvis 120, 160 og 200 kg N i først i april.
  FORSØGSGØDNING: skaffes af landmanden.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0114-10-2021
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0228-10-2021
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0311-11-2021
  ledUdføres kun i følgende led: 3
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Se tekstafsnit JORDPRØVER.
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledUdføres kun i følgende led: 3
  JORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Se tekstafsnit JORDPRØVER.
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ledUdføres kun i følgende led: 3
  JORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Se tekstafsnit JORDPRØVER.
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ledUdføres kun i følgende led: 3
  JORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Se tekstafsnit JORDPRØVER.
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0425-11-2021
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0509-12-2021
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0620-12-2021
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0705-01-2022
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0820-01-2022
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0903-02-2022
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1017-02-2022
  ledUdføres kun i følgende led: 3
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Se tekstafsnit JORDPRØVER.
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledUdføres kun i følgende led: 3
  JORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Se tekstafsnit JORDPRØVER.
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ledUdføres kun i følgende led: 3
  JORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Se tekstafsnit JORDPRØVER.
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ledUdføres kun i følgende led: 3
  JORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Se tekstafsnit JORDPRØVER.
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1103-03-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1217-03-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1331-03-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1414-04-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1528-04-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1619-05-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1709-06-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1830-06-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1921-07-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P20Stadium 89, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  OBS Parcelprøver Prøvestørrelse: 800-1000 g fra hver parcel
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P2111-08-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P2201-09-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  N-min prøver bør i efteråret udtages inden der sker afdræning fra rodzonen. Ved udsigt til overskudsnedbør og tidlig afdræning fra rodzonen kan prøvetagningstidspunktet fremrykkes 1-2 uger.
  VANDPRØVE: Alle vandprøver udtages af forsøgsvært og nedfryses straks efter prøvetagning. SEGES afhenter prøverne og sørger for, at de sendes til AgroLab Kiel.

  AgroLab Agrar und Umwelt GmbH
  Dr.- Hell-Str. 6
  D-24107 Kiel
  Germany


  Hver gang der udtages vandprøver registreres vækststadium på ledniveau.

  HØST: DER UDTAGES PRØVER PÅ PARCELNIVEAU. Der indsendes 1 prøve á 800-1000 g pr. parcel til analyse på Teknologisk Institut.

  Halm: Det er vigtigt, at halmen snittes og fordeles jævnt over hele parcellen eller fjernes helt umiddelbart efter høst. Under grundbehandlinger er både måleparameteren halm fjernet og halmsnittet oprettet. Slet den der ikke er aktuel.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 8740 5414 / 2895 0070 eller på mail: nhkr@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  03-01-2022Kontaktperson ændret fra BENP til NHKR. (RJE)
  04-04-2022Gødskning er ændret fra to tildelinger til en tildeling først i april. Doseringer i led 2-4 er henholdsvis 120, 160 og 200 kg N pr. ha. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk