Nordic Field Trial System Version: 1.1.8046.23697
070101722 Kvælstofudvaskning i et korn/raps sædskifte målt med sugeceller Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-01-2022
Fordelingsdato: 13-07-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle kvælstofudvaskningen i et korn-raps sædskifte med og uden efter- og mellemafgrøder vha. sugeceller placeret i 1 m og 2 m dybde.

BAGGRUND: I forsøget måles kvælstofudvaskningen gennem et helt sædskifte. Behandlingerne består udover sædskiftet af to kvælstofniveauer, norm og 1,5 x norm i de enkelte afgrøder. Desuden er der led med og uden mellem- og efterafgrøder.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges hvor 070101721 er gennemført korrekt. Forsøget er fastlæggende med sugeceller i mindst 5 år. Der må ikke tilføres husdyrgødning.
Den vejrstation der er sat op i forsøget skal blive.

ANLÆGSDATA: Slangerne fra sugecellerne er trukket under pløjelaget ud til fire punkter, hvor skabene samles og aftapningen af vandprøverne foregår. Forsøget afmærkes ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 72m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov
VækstreguleringKun forsøg
HandelsgødningerPK 0-4-21 m. S, KemiraKun forsøg
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Hele arealet skal altid grundgødes med rigelige mængder P, K og Mg. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 3 kg mangansulfat pr. ha. Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages efter behov i de enkelte afgrøder. Der anvendes en effektiv planteværnsstrategi, der sikrer at ukrudt, skadedyr og svampe ikke har effekt på udbyttet. Der anvendes samme planteværnsstrategi i led med gødskning efter norm og 1,5 x norm. Planteværn noters under forsøgsbehandlinger.

JORDBEARBEJDNING: Det er vigtig at alle tidspunkter for jordbearbejdning registres. Skriv gerne et notat pr. afgrøde.

VÆKSTREGULERING: Pga, de store kvælstofmængder i nogle af behandlingerne, vækstreguleres alle afgrøder. Vinterrapsen vækstreguleres både efterår og forår med 0,7 l/ha Caryx. Vinterhvede og vårbyg vækstreguleres 1-2 gange efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Afgrøde, kvælstof og mellem-/efterafgrøde strategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-08-2021
Ved såning
VinterrapsUdsædsmængde
50 kg N185 kg NS 27-4
25-02-2022
30 kg N143 kg Svovlsur ammoniak 21
01-03-2022
Ved begyndende vækst
40 kg N167 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,1 l Agrotain
10-04-2022
Medio april
60 kg N250 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,15 l Agrotain
Stadium 60 - 6530 kg N125 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,08 l Agrotain
215-08-2021
Ved såning
VinterrapsUdsædsmængde
75 kg N278 kg NS 27-4
25-02-2022
30 kg N142 kg Svovlsur ammoniak 21
01-03-2022
Ved begyndende vækst
80 kg N333 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,2 l Agrotain
10-04-2022
Medio april
100 kg N417 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,25 l Agrotain
Stadium 60 - 6530 kg N125 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,08 l Agrotain
315-08-2021
Ved såning
VinterrapsUdsædsmængde
50 kg N185 kg NS 27-4
25-02-2022
30 kg N143 kg Svovlsur ammoniak 21
01-03-2022
Ved begyndende vækst
40 kg N167 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,1 l Agrotain
10-04-2022
Medio april
60 kg N250 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,15 l Agrotain
Stadium 60 - 6530 kg N125 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,08 l Agrotain
415-08-2021
Ved såning
VinterrapsUdsædsmængde
75 kg N278 kg NS 27-4
25-02-2022
30 kg N143 kg Svovlsur ammoniak 21
01-03-2022
Ved begyndende vækst
80 kg N333 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,2 l Agrotain
10-04-2022
Medio april
100 kg N417 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,25 l Agrotain
Stadium 60 - 6530 kg N125 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,08 l Agrotain
501-09-2021
Senest 7. september
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
01-03-2022
Ved begyndende vækst
60 kg N222 kg NS 27-4
Stadium 3190 kg N333 kg NS 27-4
Stadium 4540 kg N148 kg NS 27-4
601-09-2021
senest 7. september
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
01-03-2022
Ved begyndende vækst
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 31144 kg N533 kg NS 27-4
Stadium 4550 kg N185 kg NS 27-4
701-09-2021
Senest 7. september
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
01-03-2022
Ved begyndende vækst
60 kg N222 kg NS 27-4
Stadium 3190 kg N333 kg NS 27-4
Stadium 4540 kg N148 kg NS 27-4
10-07-2022
Senest 20. Juli
Mellemafgrøde15 kg Olieræddike
801-09-2021
senest 7. september
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
01-03-2022
Ved begyndende vækst
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 31144 kg N533 kg NS 27-4
Stadium 4550 kg N185 kg NS 27-4
10-07-2022
Senest 20. Juli
Mellemafgrøde15 kg Olieræddike
920-09-2021
Senest 30. september
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
01-03-2022
Ved begyndende vækst
80 kg N296 kg NS 27-4
Stadium 3178 kg N289 kg NS 27-4
Stadium 4550 kg N185 kg NS 27-4
1020-09-2021
senest 30. september
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
01-03-2022
Ved begyndende vækst
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 31162 kg N600 kg NS 27-4
Stadium 4550 kg N185 kg NS 27-4
1120-09-2021
Senest 30. september
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
01-03-2022
Ved begyndende vækst
80 kg N296 kg NS 27-4
Stadium 3178 kg N289 kg NS 27-4
Stadium 4550 kg N185 kg NS 27-4
01-09-2022
Efter høst af vinterhvede
Efterafgrøde10 kg Olieræddike
1220-09-2021
senest 30. september
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
01-03-2022
Ved begyndende vækst
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 31162 kg N600 kg NS 27-4
Stadium 4550 kg N185 kg NS 27-4
01-09-2022
Efterhøst af vinterhvede
Efterafgrøde10 kg Olieræddike
1301-04-2022
Ved såning
VårbygUdsædsmængde
127 kg N470 kg NS 27-4
1401-04-2022
Ved såning
VårbygUdsædsmængde
127 kg N470 kg NS 27-4
Stadium 30 - 3172 kg N267 kg NS 27-4
1501-09-2021Efterafgrøde10 kg Olieræddike
01-04-2022
Ved såning
VårbygUdsædsmængde
127 kg N470 kg NS 27-4
1601-09-2021Efterafgrøde10 kg Olieræddike
01-04-2022
Ved såning
VårbygUdsædsmængde
127 kg N470 kg NS 27-4
Stadium 30 - 3172 kg N267 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
AFGRØDE:
  • I led 1-4 sås raps 15. august med en udsædsmængde på 25-30 planter/m2. Pga. de høje kvælstofniveauer i nogle af leddene er det vigtigt med en lav udsædsmængde.
  • I led 5-8 sås tidlig sået vinterhvede i perioden 1- 7. september. Udsædsmængde 200 planter/m2.
  • I led 9-12 sås vinterhvede i perioden 21.-30. september. Udsædsmængde 350 planter/m2.
  • I led 13-16 sås vårbyg, med en udsædsmængde på 250 planter/m2 ved såning før den 20. marts og 300 planter/m2 ved senere såning.
Udsædsmængden indberettes for alle led, under forsøgsbehandlinger.

GØDSKNING:
  • Led 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 og 15 gødskes med N som N-Norm for den aktuelle afgrøde
  • Led 2, 4, 6, 8, 10, 12,14 og 16 gødskes med N svarende til 1,5 N-Norm for den aktuelle afgrøde
  • I led 1-4 hvor der anvendes flydende gødning skal der i den flydende gødning tilsættes Agrotain med en dosering på 0,06 liter Agrotain pr. 100 kg gødning.

MELLEM-/EFTERAFGRØDE:
  • I led 15 og 16 etableres efterafgrøde af olieræddike. Efterafgrøden etableres hurtigst muligt efter høst og senest den 20. august 2021. Der anvendes en udsædsmængde på 10 kg pr. ha. Efterafgrødeblandingen sås med norsk såmaskine, i en opharvet parcel.
  • I led 7 og 8 etableres mellemafgrøde af olieræddike senest 20. juli, 2022 ved at udsprede frø i vinterhveden. Der anvendes en udsædsmængde på 15 kg pr. ha. Mellemafgrøden må tidligst nedpløjes den 20. september 2022, hvorefter der etableres hvede (forsøgsplan 2022/23).
  • I led 11 og 12 er der mellemafgrøde i 2021 og efter høst i 2022 etableres efterafgrøde af Olieræddike. Efterafgrøden etableres hurtigst muligt efter høst og senest den 20. august 2022. Der anvendes en udsædsmængde på 10 kg pr. ha. Efterafgrøde sås med norsk såmaskine, i en opharvet parcel.
SUGECELLER: Sugeceller er installeret af Aarhus Universitet i forsøget i foråret 2017. Der skal udtages vandprøver fra sugecellerne hver 14. dag i afstrømningsperioden. Intervallet mellem tapninger vil dog afhænge af nedbørsmængden i den forudgående periode.

PEJLEBRØNDE: Pejlebrønde til at pejle grundvandstanden gennem sæsonen installeres af SEGES, og pejles samtidig med at der udtages vandprøver.

Hver gang der udtages vandprøver registreres vækststadium på ledniveau.

UDSÆD: Olieræddike leveres fra Teknologisk Institut. Øvrige afgrøder skaffes lokalt. Sorter vælges lokalt i samråd med Leif Hagelskjær, SEGES. Rapsen skal være en hybridsort og kålbrokresistent.

GØDNING: Gødning skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0116-09-2021
ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
 
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P0230-09-2021
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0314-10-2021
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P0428-10-2021
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
N-MIN, 25-50 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
N-MIN, 50-75 cm dybde
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 75-100 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0511-11-2021
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0625-11-2021
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0709-12-2021
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0820-12-2021
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0905-01-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1020-01-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1103-02-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1217-02-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P1303-03-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
N-MIN, 25-50 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
N-MIN, 50-75 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 75-100 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1417-03-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1531-03-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1614-04-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P1728-04-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P1819-05-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P1909-06-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P2030-06-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P2121-07-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P2211-08-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P23Stadium 90, Ved høst, af raps
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7, 8
KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
OBS Parcelprøver Prøvestørrelse: 800-1000 g fra hver parcel
VAND, % i kerne/frø
OLIE, % i tørstof
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
P24Stadium 90, Ved høst, af vinterhvede
ParcelUdføres kun i følgende led: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
OBS Parcelprøver Prøvestørrelse: 800-1000 g fra hver parcel
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
P25Stadium 90, Ved høst, af vårbyg
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4
KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
OBS Parcelprøver Prøvestørrelse: 800-1000 g fra hver parcel
VAND, % i kerne/frø
RENHED, % i råvare
HL-VÆGT, kg
RÅPROTEIN, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
P2601-09-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde


VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Sygdomme opgøres og indberettes, hvis det skønnes at påvirke udbyttet.

JORDPRØVER: Ved udtagning af N-min prøver må der IKKE tages prøver i hele parcellen. Et området hvor sugecellen er placeres skal friholdes med 1 m til hver side for ikke at ødelægge slanger i forsøget. Der må ikke tages stik nær parcelgrænserne (1 m friholdes), da slangerne er ført til skabene i grænsen mellem to parceller.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

VANDPRØVE: Prøverne udtages som beskrevet i (Vejledning i prøveudtagning fra sugecelle arealer). Ved spørgsmål kontaktes Betina Nørgaard Pedersen, SEGES.
Prøver nedfryses straks og opbevares på frost. Vandprøverne sendes til AgroLab Kiel:

AgroLab Agrar und Umwelt GmbH
Dr.- Hell-Str. 6
D-24107 Kiel
Germany


PEJLEMÅLINGER: Samtidig med prøvetagning fra sugecellerne pejles vandstanden under forsøget i pejlebrøndene. Data indberettes ikke i NFTS.

HØST: Hver afgrøde høstes individuelt. Der er oprettet tre P-tider til høst for at kunne håndtere både raps- og kornudbytter i samme forsøg

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 8740 5414 / 2895 0070 eller på mail: nhkr@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
03-01-2022Kontaktperson ændret fra BENP til NHKR. (RJE)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk