Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
040342121 Kemisk nedvisning af spise- og læggekartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-07-2021
Fordelingsdato: 01-04-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af kemisk nedvisning af spise- og læggekartofler.

BAGGRUND: På grund af et EU-forbud mod diquat (Reglone) er der behov for at udvikle strategier for anvendelse af alternative kemiske produkter og sprøjteteknik i spise- og læggekartofler. I forsøgene indgår pelargonsyre (Topgun Finalsan Koncentrat) og lave doseringer af diquat til afløvning af kartoffeltoppen inden behandling med 2 x pyraflufen (Mizuki) udbragt med 2 forskellige sprøjteteknikker.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en kartoffelmark.
Må ikke anlægges på et areal med læggekartofler, der er under officiel kontrol.

ANLÆGSDATA: Bruttoparcel: Parcelbredden 4 rækker, og i en parcellængde der sikrer, at der sker en ensartet udbringning af midlerne i forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde. Nettoparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2,


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Hvert sted anlægges der et forsøg med sorten Folva og et forsøg med sorten Kurasdyrket som hhv. spise og læggekartofler. Sort indberettes under grundbehandlinger.
Folva grundgødskes med 140 kg N i Arnborg (LFE6) og 110 kg N i Dronninglund (LFE1). Kuras gødes med 90 kg N i arnborg og 70 kg N i Dronninglund. Forsøgene grundgødskes med P og K som for hhv. spisekartofler (Folva) og læggekartofler (Kuras).
Der må ikke foretages anden nedvisning end forsøgsbehandlingerne.
Vanding, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Nedvisning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
122-07-2021
Når 5 % af knoldene er over 55 mm
0,8 l Reglone, reg.nr. 1-27790 l Vand
25-07-2021
3 dage efter 5 % af knoldene er over 55 mm
0,8 l Reglone, reg.nr. 1-27790 l Vand
28-07-2021
6 dage efter at 5 % af knoldene er over 55 mm
2 l Mizuki300 l Vand
04-08-2021
13 dage efter at 5 % af knoldene er over 55 mm
2 l Mizuki300 l Vand
225-07-2021
3 dage efter 5 % af knoldene er over 55 mm
0,8 l Reglone, reg.nr. 1-27790 l Vand
28-07-2021
6 dage efter at 5 % af knoldene er over 55 mm
2 l Mizuki300 l Vand
04-08-2021
13 dage efter at 5 % af knoldene er over 55 mm
2 l Mizuki300 l Vand
328-07-2021
6 dage efter at 5 % af knoldene er over 55 mm
2 l Mizuki300 l Vand
04-08-2021
13 dage efter at 5 % af knoldene er over 55 mm
2 l Mizuki300 l Vand
422-07-2021
Når 5 % af knoldene er over 55 mm
75 l TopGun Finalsan Koncentrat600 l Vand
25-07-2021
3 dage efter 5 % af knoldene er over 55 mm
75 l TopGun Finalsan Koncentrat600 l Vand
28-07-2021
6 dage efter at 5 % af knoldene er over 55 mm
2 l Mizuki300 l Vand
04-08-2021
13 dage efter at 5 % af knoldene er over 55 mm
2 l Mizuki300 l Vand
525-07-2021
3 dage efter 5 % af knoldene er over 55 mm
150 l TopGun Finalsan Koncentrat600 l Vand
28-07-2021
6 dage efter at 5 % af knoldene er over 55 mm
2 l Mizuki300 l Vand
04-08-2021
13 dage efter at 5 % af knoldene er over 55 mm
2 l Mizuki300 l Vand
625-07-2021
3 dage efter 5 % af knoldene er over 55 mm
75 l TopGun Finalsan Koncentrat600 l Vand
28-07-2021
6 dage efter at 5 % af knoldene er over 55 mm
2 l Mizuki300 l Vand
04-08-2021
13 dage efter at 5 % af knoldene er over 55 mm
2 l Mizuki300 l Vand
725-07-2021
3 dage efter 5 % af knoldene er over 55 mm
0,9 l Reglone, reg.nr. 1-277Danfoil sprøjte
50 l Vand
28-07-2021
6 dage efter at 5 % af knoldene er over 55 mm
2 l MizukiDanfoil sprøjte
50 l Vand
04-08-2021
13 dage efter at 5 % af knoldene er over 55 mm
2 l MizukiDanfoil sprøjte
50 l Vand
825-07-2021
3 dage efter 5 % af knoldene er over 55 mm
75 l TopGun Finalsan KoncentratDanfoil sprøjte
50 l Vand
28-07-2021
6 dage efter at 5 % af knoldene er over 55 mm
2 l MizukiDanfoil sprøjte
50 l Vand
04-08-2021
13 dage efter at 5 % af knoldene er over 55 mm
2 l MizukiDanfoil sprøjte
50 l Vand
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
For diquat, pyraflufen og pelargonsyre anvendes en vandmængde på hhv. 90, 300 og 600 l pr. ha. Ved brug af Danfoilsprøjte anvendes en vandmængde på 50 l pr. ha uanset middel.
 • Led 1 og 4 sprøjtes når 5 % af knoldene er over 55 mm
 • Led 1-2 og 4-8 sprøjtes 3 dage efter 5 % af knoldene er over 55 mm. Led 7 og 8 sprøjtes med Danfoil sprøjte.
 • Alle led sprøjtes 6 dage efter 5 % af knoldene er over 55 mm. Led 7 og 8 sprøjtes med Danfoil sprøjte.
 • Alle led sprøjtes igen 13 dage efter 5 % af knoldene er over 55 m. Led 7 og 8 sprøjtes med Danfoil sprøjte.
 • Alle sprøjtninger udføres så vidt muligt om morgenen, inden klokken 10, på tørre planter.
 • Se skitse for bedre overblik over behandlinger og behandlingstidpunkter.

LÆGGEMATERIALE: Sorten Folva leveres fra Danespo. Sorten Kuras leveres fra AKV-Langholt til Dronninglund og fra KMC til Arnborg.
Læggeafstand 20 cm.

KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2021, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P0228-07-2021, Før næstsidste sprøjtning
ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
 
ParcelSVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
 
P0304-08-2021, Før sidste sprøjtning
ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
 
ParcelSVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
 
P0426-08-2021, 3 uger efter sidste behandling
ParcelGENVÆKST % planter m.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
FOTO digital.
Foto som viser parcellen 3-4 meter frem. Uploades som notat i PC-Markforsøg.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Prøvestørrelse: Der opgraves 5 planter, hvorfra der udtages 5 tilfældige knolde, se Bedømmelse af skindfasthed.
SKINDFASTHED, tal for index
ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
 
ParcelSVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
 
P0501-09-2021, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Analyseres ved forsøgsenhederne. Prøvestørrelse 20 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt > 55 mm
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt mindre end 35 mm
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt på 35-55 mm


BEDØMMELSE AF SKINDFASTHED: Udvælg et repræsentativt sted i nettoparcellen, hvor 5 planter opgraves. Udtag 5 tilfældige knolde fra hver plante, og kom knoldene i en netsæk. Netsækken dyppes i vand, for at skylle knoldene, så registrering af skindfasthed bliver nemmere.
Netsækken rystes hhv. 30 gange op og ned samt 30 gange til siderne.
Knoldene opdeles efterfølgende i nedenstående klasser:
 • Klasse 0 = skindfast = C0
 • Klasse 1 = op til 2,5 % skind fjernet = C1
 • Klasse 2 = op til 7,5 % skind fjernet = C2
 • Klasse 3 = op til 15 % skind fjernet = C3
 • Klasse 4 = 35 % skind eller mere fjernet = C4

  Indekset beregnes på følgende måde:
  Index = ([C1]+[C2]*2+[C3]*3+[C4]*4) * 100 / (4*([C0]+[C1]+[C2]+[C3]+[C4]))

 • HØST: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 20 kg, som analyses for knoldstørrelse og skader. Der sorteres i størrelserne <35 mm, 35-55 mm og >55 mm.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold bedes skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Lars Bødker: 20 18 36 94 eller på mail: lab@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  06-07-2021Tilpasset dispensation der er givet til Reglone. Dosis ændret til 0,8 l Reglone. Tidspunkter tilrettet, således sprøjtninger foretages når 5% af knoldene er over 55 mm, og 3, 6 og 13 dage efter (HJB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Mizuki GHS05 GHS07 GHS09
  Reglone, reg.nr. 1-277 GHS09 GHS08 GHS05 GHS06
  TopGun Finalsan Koncentrat GHS07

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk