Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
070552121 Validering af kvælstofbehov bestemt ud fra NDRE i st. 37 Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 10-09-2021
Fordelingsdato: 02-03-2021
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At validere kvælstofbehov bestemt ud fra satellitmåling af NDRE i st. 37 i vinterhvede i marker uden tilførsel af husdyrgødning.

BAGGRUND: Ud fra forsøg i 2019 og 2020 har SEGES udviklet en model, der ud fra satellitmåling af biomasseindekset NDRE i st. 37 kan justere beregningen af restbehovet i vinterhvede. Modellen forbedres ud fra forsøg i 2021 samtidig med, at der sker en validering af modellen.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i en mark med vinterhvede, hvor marken mangler ca. 50 kg N i stadie 37 i henhold til gødningsplanen, og sidste gødningstildeling forud er givet inden 20. april,

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Det forudsættes at arealerne er grundgødet med tilstrækkelige mængder P, K, Mg og S og ikke er påvirket af manganmangel. Der må ikke tilføres anden N-gødning efter d. 20. april end forsøgsgødningen. Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
2Stadium 37

Sidst i maj
40 kg N148 kg NS 27-4
3Stadium 37

Sidst i maj
80 kg N296 kg NS 27-4
4Stadium 37

Sidst i maj
120 kg N444 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Parcelgrænser etableres senest st. 32
  • Kvælstof tildeles i st. 37.
GØDNING: Forsøgsgødning leveres af Teknologisk Institut. Grundgødning skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 37
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgFORVENTET UDB. hkg/ha, (baseret på 5 års udbytter).
Se tekstafsnit FORVENTET UDBYTTE
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P02Stadium 51 - 59, Ved skridning
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P03Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


FORVENTET UDBYTTE OG N-NORM: Det er vigtigt at foretage en omhyggelig vurdering af det forventede udbytte i 2021 ud fra landmandens typiske udbytter i marken, afgrødens aktuelle tilstand, forfrugt mv. Det forventede udbytte for marken tillægges 10 procent, fordi det er i et forsøg.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-markforsøg.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-markforsøg.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af afgrødetæthed ved anlæg
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Furdal Nielsen: 92 43 31 76 eller på mail: kfur@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk