Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
040072121 Reduceret pesticidforbrug ved bekæmpelse af kartoffelbladplet Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 30-03-2021
Fordelingsdato: 04-04-2021
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At teste muligheden for reduceret pesticidforbrug ved bekæmpelse af kartoffelbladplet ved ændret gødningsstrategi.

BAGGRUND: Bekæmpelse af kartoffelbladplet bygger på en rutinebekæmpelse med anvendelse af 3-5 behandlinger afhængig af sædskiftet. Udviklingen af kartoffelbladplet er primært påvirket af sortsresistens, sorternes fysiologiske alder samt effekten af fungiciderne. Der er over de senere år udviklet biologiske modeller for udviklingen af kartoffelbladplet, som skal afprøves i forsøg, før det er muligt at anvende modellerne som et praktisk beslutningsstøtteværktøj.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der har været dyrket kartofler jævnligt i sædskiftet.
 • Der må ikke være problemer med nematoder på arealet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.

 • ANLÆGSDATA: Høstparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2. Bruttoparcel 4. eller 5 rækker med en parcellængde der sikrer, at der sker en ensartet udbringning af forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde.


  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
  FungiciderRevusKun forsøg0,6 l
  RevusKun forsøg0,6 l
  RevusKun forsøg0,6 l
  RevusKun forsøg0,6 l
  RevusKun forsøg0,6 l
  RevusKun forsøg0,6 l
  RevusKun forsøg0,6 l
  RevusKun forsøg0,6 l
  RevusKun forsøg0,6 l
  RevusKun forsøg0,6 l
  RevusKun forsøg0,6 l
  RevusKun forsøg0,6 l
  ProxanilKun forsøg2 l
  ProxanilVed behov2,5 l

  GENEREL BEHANDLING: Forsøget grundgødskes med P og K som den øvrige mark.
  Der udbringes kunstig smitte i forsøget i Flakkebjerg. I alle parceller bliver der medio juni spredt alternaria inficerede kerner. Medio august bliver der udsprøjtet en sporeopløsning af alternaria over værnerækker.
  Alle led behandles 1. gang mod skimmel med 0,6 l Revus ved første varsling mod kartoffelskimmel eller ved begyndende rækkelukning (ca. 15. juni). Datoen koordineres på telefonmøde i begyndelsen af juni. Derefter foretages ugentlige sprøjtninger med Revus.
  Der behandles forebyggende mod skimmel med 2,0 l/ha Proxanil efter ca. den 1. juli, hvor infektionstryk (IP) >40 og infektionsrisikoen (IR) >93, hvis der er skimmel i regionen (aftales på telefonmøderne). Der behandles desuden med 2,5 l Proxanil + 0,6 l Revus i alle led ved forekomst af skimmel i forsøget.
  På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end beskrevet ovenfor samt forsøgsbehandlingerne.
  Det er vigtigt, at forsøget holdes fri for cikader og tæger allerede fra begyndende indflyvning og ved klækning ved brug af 2 x 0,25 kg Mospilan SG .

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Svampebekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ubehandlet mht. bladpletUbehandlet
  220-07-2021
  0,4 l Narita
  0,1 l Additiv til Ranman
  03-08-2021
  0,4 l Narita
  0,1 l Additiv til Ranman
  17-08-2021
  0,4 l Narita
  0,1 l Additiv til Ranman
  31-08-2021
  0,4 l Narita
  0,1 l Additiv til Ranman
  317-08-2021
  0,45 l Propulse SE 250
  31-08-2021
  0,45 l Propulse SE 250


  Faktor 2: Kvælstof
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  A20-04-2021
  Før lægning
  N som kvælstofnormNS 27-4
  Bredspredt
  B20-04-2021
  Før lægning
  75 kg N under kvælstofnormNS 27-4
  Bredspredt
  22-06-2021
  25 kg N93 kg NS 27-4
  Bredspredt
  06-07-2021
  25 kg N93 kg NS 27-4
  Bredspredt
  20-07-2021
  25 kg N93 kg NS 27-4
  Bredspredt
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  SPRØJTETEKNIK: Kør ca. 4-5 km/t og anvend 200-300 l vand/ha. Der kan f.eks. ved 4 km/t anvendes en 02 lavdrift/kompakt luftinjektionsdyse, 2-2,5 bar og ca. 200-220 l vand eller evt. en 025 lavdrift/kompakt luftinjektionsdyse, 2 bar og ca. 240 l vand.

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Kvælstof (Faktor 2):
 • Led A fuldgødes med kvælstof inden lægning efter norm for sted. I Arnborg ca. 220 kg N samt Dronninglund og Flakkebjerg ca. 175 kg N.
 • Led B gødes inden lægning 75 kg under norm for sted. I Arnborg ca. 145kg N samt Dronninglund og Flakkebjerg ca. 100 Kg N. Der eftergødskes 3 gange med 25 kg N i NS 27-4 pr. gang med 14 dages intervaller. Start 25 dage efter fuld fremspiring.

  Bladpletbekæmpelse (Faktor 1):
 • Alle led behandles mod skimmel som beskrevet under grundbehandlinger.
 • Led 1: Ubehandlet mod bladplet.
 • Led 2: Standardbehandling, 4 x 0,4 l Narita og 0,1 l additiv til Ranman i 14 dages intervaller begyndende fra ca. 8 uger efter fremspiring eller ved første varsel for kartoffelbladplet.
 • Led 3: Standardbehandling, 2 x 0,45 l Propulse SE 250 i 14 dages interval begyndende samme tid som 3. behandling med Narita i led 2.

 • GØDNING: Skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt

  LÆGGEMATERIALE: Der anvendes sorten Kuras der leveres af KMC til Arnborg og af AKV-Langholt til Flakkebjerg og Dronninglund. Planteafstand 33 cm.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2021
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P0215-06-2021, Før behandling, mod skimmel
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelCERCOSPORA % dækning, .
   
  P0322-06-2021, Før gødskning, og behandling mod skimmel. 25 dage efter fremspiring
  ParcelUdføres kun i følgende led: A3, B3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 2
  PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelCERCOSPORA % dækning, .
   
  P0429-06-2021, Før behandling, mod skimmel
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelCERCOSPORA % dækning, .
   
  P0506-07-2021, Før gødskning, og behandling mod skimmel.
  ParcelUdføres kun i følgende led: A3, B3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 2
  PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelCERCOSPORA % dækning, .
   
  P0613-07-2021, Før behandling, mod skimmel
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelCERCOSPORA % dækning, .
   
  P0720-07-2021, Før gødskning, og behandling med bladplet.
  ParcelUdføres kun i følgende led: A3, B3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 2
  PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelCERCOSPORA % dækning, .
   
  P0827-07-2021, Før behandling, mod skimmel
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelCERCOSPORA % dækning, .
   
  P0903-08-2021, Før gødskning, 25 dage efter fremspiring
  ParcelUdføres kun i følgende led: A3, B3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 2
  PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelCERCOSPORA % dækning, .
   
  P1010-08-2021, Før behandling, mod skimmel
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelCERCOSPORA % dækning, .
   
  P1117-08-2021, Før gødskning, 25 dage efter fremspiring
  ParcelUdføres kun i følgende led: A3, B3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 2
  PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  ParcelCERCOSPORA % dækning, .
   
  P1224-08-2021, Før behandling, mod skimmel
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  ParcelCERCOSPORA % dækning, .
   
  P1331-08-2021, Før gødskning, 25 dage efter fremspiring
  ParcelUdføres kun i følgende led: A3, B3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 2
  PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  ParcelCERCOSPORA % dækning, .
   
  P1407-09-2021, Før behandling, mod skimmel
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  ParcelCERCOSPORA % dækning, .
   
  P1515-09-2021, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
  Analyseres ved forsøgsstederne. Samlet prøvevægt 10 kg Se afsnit om PRØVEUDTAGNING.
  STIVELSE, % af råvare
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE TIL NITRATMÅLING: Der udføres Horiba-målinger i led A3 og B3 i gentagelse 2 i alt 6 gange med 14 dage interval, med start inden første tildeling af eftergødskning ca. 25 dage efter fuld fremspiring.
  Der udtages i alt 24 bladstængler pr. parcel. Bladstænglen tages ved basis af det 4. øverste blad, hvorefter småbladene fjernes. Saften fra bladstænglerne presses ud af stænglerne lige efter udtagning, så bladstænglerne ikke udsættes for direkte sollys eller varme. Bladsaften måles med Horiba NO3-sensoren umiddelbart efter presning.
  Gå i værnerækker når prøver udtages.

  OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de 2-3 midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne analyseres ved forsøgsstederne.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til forsøgsleder Claus Nielsen 41 63 99 33 eller på mail chn@akv.dk eller Isaac Kwesi Abuley 20 55 68 20 erller på mail ikabuley@agro.au.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Additiv til Ranman GHS07 GHS08 GHS09
  Narita GHS09 GHS07 GHS08
  Propulse SE 250 GHS09
  Proxanil GHS08 GHS05 GHS07
  Revus GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk