Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
050842121 Bekæmpelse af kløverhovedgnaveren i hvidkløver, med afpudsning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 24-08-2021
Fordelingsdato: 18-04-2021
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige strategiers muligheder for bekæmpelse af kløverhovedgnaveren i hvidkløver til frøproduktion.

BAGGRUND: Kløverhovedgnaveren bliver tilsyneladende et større og større problem i hvidkløver. Kløverhovedgnaverens skader har stor negativ indflydelse på udbyttet af hvidkløver

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges på arealer med hvidkløver til høst 2021.
Forsøget anlægges først når kløverhovedgnaveren er konstateret som et problem i marken. Marken findes af DLF og Flakkebjerg.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
InsekticiderPirimor 500 WGBåde mark og forsøg0,3 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

ANLÆGSDATA: Hver parcel anlægges som 3 smårparceller af 2 m ved siden af hindanden. Alle tre småparceller behandles ens, men det er kun den midterste der høstes forsøgsmæssigt, hvor de 2 andre fungere som værn.

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden skadedyrsbekæmpelse end forsøgsbehandlingerne med undtagelse af en behandling med 0,3 l. Pirimor modbladlus der foretages omkring uge 25.


ARBEJDSFORDELING:
 • Hvidkløvermark til placering af forsøg udpeges af DLF og Flakkebjerg
 • VKST Holeby står for den praktiske udførsel af forsøget
 • Flakkebjerg foretager registreringerne.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Nedvisning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  118-05-2021
  Ubehandlet
  218-05-2021
  Uge 20 - Der anvendes 200 l. vand/ha.
  0,3 kg Lamdex
  01-06-2021
  Uge 22 - Der anvendes 200 l. vand/ha.
  0,3 kg Lamdex
  318-05-2021
  Uge 20 - Der anvendes 500 l. vand/ha.
  0,3 kg Lamdex
  01-06-2021
  Uge 22 - Der anvendes 500 l. vand/ha.
  0,3 kg Lamdex
  418-05-2021
  Uge 20 - Der anvendes 200 l. vand/ha.
  Afpudsning
  0,3 kg Lamdex
  01-06-2021
  Uge 22 - Der anvendes 200 l. vand/ha.
  0,3 kg Lamdex
  518-05-2021
  Uge 20 - Der anvendes 200 l. vand/ha.
  0,3 kg Lamdex
  01-06-2021
  Uge 22 - Der anvendes 200 l. vand/ha.
  Afpudsning
  0,3 kg Lamdex
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Afpudsning
 • Led 4 afpudses før sprøjtning i uge 20
 • Led 5 afpudses før sprøjtning i uge 22

  Vandmængder:
 • Led 2, 4 og 5 anvendes 200 l vand/ha. både i uge 20 og 22
 • Led 3 anvendes 500 l vand/ha. både i uge 20 og 22

  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.

 • KEMIKALIER: Kemikalier leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0117-05-2021, Før 1. behandling
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  KLØVERHOVEDGNAVERE pr. 50 netslag.
   
  ParcelKLØVERHOVEDGNAVERE pr. m2.
   
  ParcelHvidkløver snudebiller pr. m2.
   
  P0221-05-2021, 3 dage efter 1 behandling
  ParcelKLØVERHOVEDGNAVERE % planter m.
   
  ParcelKLØVERHOVEDGNAVERE pr. m2.
   
  ParcelHvidkløver snudebiller pr. m2.
   
  P0331-05-2021, Før 2. behandling
  ParcelKLØVERHOVEDGNAVERE % planter m.
   
  ParcelKLØVERHOVEDGNAVERE pr. m2.
   
  ParcelHvidkløver snudebiller pr. m2.
   
  P0404-06-2021, 3 dage efter 2. behandling
  ParcelKLØVERHOVEDGNAVERE pr. 50 netslag.
   
  ParcelKLØVERHOVEDGNAVERE pr. m2.
   
  ParcelHvidkløver snudebiller pr. m2.
   
  P0511-06-2021, 3 dage efter 2. behandling
  ParcelKLØVERHOVEDGNAVERE pr. 50 netslag.
   
  ParcelKLØVERHOVEDGNAVERE pr. m2.
   
  ParcelHvidkløver snudebiller pr. m2.
   
  P0618-06-2021, 3 dage efter 2. behandling
  ParcelKLØVERHOVEDGNAVERE pr. 50 netslag.
   
  ParcelKLØVERHOVEDGNAVERE pr. m2.
   
  ParcelHvidkløver snudebiller pr. m2.
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Se tekstafsnit FRØ PRØVER.
  SPIREEVNE, %
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   


  HØST:
  OBS: Ved høst, eller dagen inden, kontakt Henrik AU Flakkebjerg (topbjerg@agro.au.dk el. tlf.: 29 67 23 99) da AU-Flakkebjerg skal hjemtage 200 blomsterhoveder per høstparcel.
  Forsøget høstes, når afgrøden er moden. Kontakt evt. frøkonsulent inden forsøget høstes.
  Prøver fra høst skal sendes direkte til DLF straks efter høsttid.

  FRØ PRØVER: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Hvis prøverne er meget våde må de ikke sendes fredag da de kan risikere at ligge varmt weekenden over og dermed blive ødelagt.
  Sørg i stedet for at prøverne i lærredsposer ligger et sted med god kølig luft og ikke i "stoppede" poser .

  Bemærk prøverne sendes direkte til DLF, Højerupvej 31, 4660 Store Heddinge.

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er vigtig for tolkningen af resultaterne. Det er derfor af stor betydning, at observere om de forskellige behandlinger har indflydelse på spildet. Spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Lamdex GHS07 GHS09
  Pirimor 500 WG GHS06 GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk