Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
040312121 Reduceret bejdsebehov ved mekanisk vækststandsning i stivelseskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 29-03-2021
Fordelingsdato: 03-04-2021
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om kartofler med mekanisk vækststandsning har mindre bejdsebehov end kemisk nedvisnede kartofler.

BAGGRUND: Sklerotier fra rodfiltsvamp etableres på knoldene når læggekartofler begynder afmodning (nedvisning) i marken. Tidligere forsøg har vist at der ved vækststandsning vha toptrækning er mindre forekomst af sklerotier på de høstede læggekartofler, end når nedvisning blev foretaget med Reglone. Grundet forbud mod brug af Gozai til nedvisning, skal der anvendes andre kemiske midler eller alternativt en mekanisk nedvisning. Den kemi der for nuværende er tilrådighed til vækststandsning virker langsommere end Reglone, hvilket kan betyde, at der måske dannes flere sklerotier på knoldene end tidligere. Nedvisning med Crown Crusher er et mekanisk alternativ til den kemiske nedvisning, hvor det ser ud til at planten dør med det samme. Crown Crusher har måske samme effekt på sklerotie angreb, som det er observeret i tidligere forsøg med toptrækning.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i en mark med kartofler, hvor der kan vandes optimalt.

ANLÆGSDATA: Anlægsparcel 2 rækker af 8 eller 10 knolde = 4-5 m2/ brutto. Høstparcel mindst 2 rækker af 8 eller 10 knolde = 4-5 m2 netto, dvs. ingen værnerækker mellem parceller. Der etableres værnerækker på hver side at forsøget.
Forsøget anlægges i 5 gentagelser. Den 5. gentagelse bruges til opgravninger til stængelbedømmelser.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 5 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 4m2. Høstparcel minimum 4m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke foretages anden bejdsnng end forsøgsbehandlingerne. Gødskning, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Nedvisning før høst 2020
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Aftopning
0,8 l Gozai
0,8 l Gozai
2MSR Crown Crusher


Faktor 2: Bejdsning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A15-04-2021
Ved lægning
Ubehandlet
B15-04-2021
Ved lægning
0,625 l Maxim 100 FS
C15-04-2021
Ved lægning
5 l Serenade ASO
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Nedvisning før høst 2020 (Faktor 1)
Led 1: Kemisk nedvisning med Gozai
Led 2: Vækststandsning vha. Crown Crusher
Læggekartoflerne til led 1 og 2 er fra samme parti/mark.

Bejdsning ved lægning (Faktor 2):
Forsøgsbehandlingerne i led 2 og 3 foretages med Hardi bejdseanlæg på læggeren. Vandmængde 70 l pr. ha.
Læggeafstand 33 cm.

LÆGGEMATERIALE: Sorten Kuba leveres fra AKV-Langholt.

KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2021, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ledUdføres kun i følgende led: A1, A2
RODFILTS.SKLER. tal for (index).
 
ledUdføres kun i følgende led: A1, A2
FOTO digital.
Foto af læggemateriale. Observeres der interessante forskelle mht. skader, fysiologisk alder eller andet, laves der også bedømmelse på det
 
P0225-05-2021
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelFREMSPIRING dato for.
Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses 2 gange om ugen, indtil fuld fremspiring er opnået i alle led.
 
P0301-06-2021, 7 dage efter fuld fremspiring
Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 5
ParcelRODFILTSVAMP tal for (index).
Opgrav 15 planter pr parcel. Hver palnte bedømmes ud fra karakterer oplyst i Vejledning i bedømmelser side 39-40.
 
P0415-09-2021, Før nedvisning
Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3, 4
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
ParcelRODFILTSVAMP % planter m.
Kun klassiske symptomer med dannelse af luftknolde og mange stængler, se Vejledning i bedømmelser side 40.
 
P0501-10-2021, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4
PARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4
KARTOFFEL-PRØVE .
Analyseres lokalt. Prøvestørrelse: 10 kg. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare


HØST: Forsøget høstes på det tidspunkt, der er optimalt, ca. 1. oktober.

PRØVEUDTAGNING: Der udtages en prøve på 10 kg til stivelsesanalyse.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
- Har forsøget været vellykket

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Claus Nielsen, AKV Langholt: 41 63 99 33 eller på mail: chn@akv-langholt.dk.


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Gozai GHS05 GHS08 GHS09
Maxim 100 FS GHS09
Serenade ASOIntet faresymbol


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk