Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
091672121 Skadevirkning af glimmerbøsser i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-03-2021
Fordelingsdato: 20-03-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At simulere kraftige angreb af glimmerbøsser ved at fjerne samtlige hovedskud på forskellige tidspunkter og måle effekten på udbyttet.

BAGGRUND: De vejledende bekæmpelsestærskler for glimmerbøsser i vinterraps er relativ høje, og nogle mener, at de er for høje. Rapsen har dog en god kompensationsevne. Ved at fjerne samtlige hovedskud på forskellige tidspunkter i knopstadiet simuleres kraftige angreb af glimmerbøsser. Rapsens kompensationsevne og dermed påvirkning af udbytte undersøges.

FORSØGSBETINGELSER: Ved angreb af glimmerbøsser bekæmpes disse med 0,2 l Mavrik eller 0,15 l Avaunt 150 EC, som fremskaffes lokalt. Ellers behandles forsøget som den øvrige del af marken. Forsøget ønskes anlagt i forskellige af de mest dyrkede sorter. Sorten meddeles til Asbjørn Mols.

ANLÆGSDATA: Parcelstørrelse v/ anlæg: Min. 50 m2.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 50m2. Høstparcel minimum 45m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
InsekticiderMavrikKun forsøg0,2 l
Avaunt 150 ECKun forsøg0,15 l
MavrikKun forsøg0,2 l

GENEREL BEHANDLING: I alle parceller holdes glimmerbøsser væk i knopstadiet ved 1-2 sprøjtninger med 0,15 Avaunt 150 EC (må bruges engang pr. vækstsæson) og 0,2 Mavrik (må bruges to gange pr. vækstsæson). Planteværn for ukrudt og øvrige skadevoldere er som i marken i øvrigt.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1:
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen afpudsning
2Stadium 51 - 55Fjernelse af samtlige topskud
3Stadium 56 - 59Fjernelse af samtlige topskud
4Stadium 61Fjernelse af samtlige topskud
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
I led 2-4 fjernes samtlige topskud på de angivne tidspunkter med en grensaks eller lignede redskab
- Vækststadium 51- 55 er, når blomsteranlæggene er synlige men lukkede eller de første enkeltblomster er synlige, men stadig lukkede.
- Vækststadium 56-59 er når enkeltblomster er synlige på sideskuddene (stadig lukkede) til første gule kronblade i blomsten synlige, blomsten stadig lukket.
- Vækststadium 61 er begyndende blomstring, og 10 procent af blomsterne er udfoldet.

KEMIKALIER: Fremskaffes lokalt
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 51 - 55, Før og efter fjernelse af topskud
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ledFOTO digital.
Der tages et foto af hvert forsøgsled (vælg en repræsentativ gentagelse) før og efter fjernelse af topskud.
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
 
P02Stadium 56 - 59, Før og efter fjernelse af topskud
ledFOTO digital.
Der tages et foto af hvert forsøgsled (vælg en repræsentativ gentagelse) før og efter fjernelse af topskud.
 
P03Stadium 61, Før og efter fjernelse af topskud
ledFOTO digital.
Der tages et foto af hvert forsøgsled (vælg en repræsentativ gentagelse) før og efter fjernelse af topskud.
 
P04Stadium 65
ledFOTO digital.
Der tages et foto af hvert forsøgsled (vælg en repræsentativ gentagelse).
 
P05Stadium 81 - 85, Sidst i juli
ParcelGLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
 
ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
 
ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
 
ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
 
P06Stadium 90, Høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
Forsøg**1 dato for.
Indsæt dato for notat om høstmetode og angiv i notat, hvilken høstmetode, der er anvendt
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
OLIE, % i tørstof
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 


FOTO: Der tages fotos af hver parcel, som angivet i måletiderne P02-P05, som belyser parcellens udseende bedst. Billederne tages fra enden af parcellen, så det giver et indtryk af så meget af parcellen som muligt og planterne ses ovenfra. Billederne indsættes som notat på forsøget i PC markforsøg.

HØST: Forsøget høstes direkte, enten med sideknive monteret på mejetærsker eller ved adskillelse af parceller inden direkte høst, hvis muligt.
Høstmetoden indsættes som notat på enkeltforsøget.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Afgrødetæthed
- Har der været betydende angreb af skadedyr, svampe og ukrudt, som ikke er bekæmpet
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
- Har forsøget været vellykket

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Avaunt 150 EC GHS07 GHS08 GHS09
Mavrik GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk