Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
091682121 Bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-03-2021
Fordelingsdato: 14-03-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse udbyttetabet ved angreb af glimmerbøsser i vinterraps.

BAGGRUND: I de senere år er bekæmpelsestærsklen for glimmerbøsser i knopstadiet i vinterraps hævet fra 3 glimmerbøsser pr. plante til nu 8 glimmerbøsser pr. plante. Flere landmænd er dog stadig skeptiske ved den højere bekæmpelsestærskel. Der ønskes derfor udført forsøg med relativ kraftige angreb for at belyse påvirkning af udbyttet.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges kun ved mindst 4 glimmerbøsser pr plante og helst flere. Der udsættes gule fangbakker, hvor forekomsten af glimmerbøsser og bladribbesnudebiller optælles ugentlig. De to forsøg indgår i registreringsnettet for bladribbesnudebiller.

ANLÆGSDATA: Parcelstørrelse v/ anlæg: Min. 50 m2.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 50m2. Høstparcel minimum 45m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der i foråret indtil vækststadie 65 IKKE foretages anden skadedyrsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Skadedyrsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen skadedyrs-bek.
2Stadium 32
0,15 l Avaunt 150 EC
3Stadium 32
0,15 l Avaunt 150 EC
7 dage efter 1. sprøjtning0,2 l Mavrik
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Vandmængde 250 l/ha.
 • Led 2 og 3 behandles i st. 32. Bliver første sprøjtning udført lidt senere, skubbes den efterfølgende behandling.
 • Led 3 behandles igen 7 dage senere.

  Ved meget kraftige angreb kan der være behov for yderligere en 3. behandling med 0,2 l Mavrik. Kontakt Ghita Cordsen Nielsen herom: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk
 • KEMIKALIER: Skaffes lokalt
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  Parcel**1 dato for.
  Udsætning af gule fangbakker, se tekstafsnit "UDSÆTNING AF GULE FANGBAKKER"
   
  P02Stadium 32 - 57, Før 1. behandling
  ForsøgGLIMMERBØSSER fangst af.
  i gule fangbakker
   
  ForsøgBLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
  i gule fangbakker
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GLIMMERBØSSER % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GLIMMERBØSSER /plante.
   
  P03Stadium 32 - 57, 7 dage efter 1. behandling
  ForsøgGLIMMERBØSSER fangst af.
  i gule fangbakker
   
  ForsøgBLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
  i gule fangbakker
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2
  GLIMMERBØSSER % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2
  GLIMMERBØSSER /plante.
   
  P04Stadium 32 - 57, 14 dage efter 1. behandling
  ForsøgGLIMMERBØSSER fangst af.
  i gule fangbakker
   
  ForsøgBLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
  i gule fangbakker
   
  ParcelGLIMMERBØSSER % planter m.
   
  ParcelGLIMMERBØSSER /plante.
   
  P05Stadium 32 - 57, 21 dage efter 1. behandling
  ForsøgGLIMMERBØSSER fangst af.
  i gule fangbakker
   
  ForsøgBLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
  i gule fangbakker
   
  ParcelGLIMMERBØSSER % planter m.
   
  ParcelGLIMMERBØSSER /plante.
   
  P06Stadium 69, Ved afblomstring
  ParcelGLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
   
  ParcelBLOMSTR. AFSLUT. dato for.
   
  ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelBLADRIBBESNUDEBILLELARVE % planter m.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3
  BLADRIBBESNUDEBILLELARVE antal/plante.
  Se tekst afsnit "BLADRIBBESNUDEBILLELARVER I STÆNGLER"
   
  P07Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  Forsøg**1 dato for.
  Indsæt dato for notat om høstmetode og angiv i notat, hvilken høstmetode, der er anvendt
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  BLADRIBBESNUDEBILLELARVER I STÆNGLER: Der udtages 5 planter i parcellen, disse skal tages udenfor høstparcellen men så centralt i parcellen som muligt, så planterne er repræsentative for parcellen uden at have indflydelse på udbyttet. På de 5 planter skæres hovedstænglen op på langs, så det er muligt at opgøre antal bladribbesnudebillelaver per plante. For hver parcel registreres gennemsnittet af de 5 planter i PC-markforsøg.

  UDSÆTNING AF GULE FANGBAKKER: Der udsættes gule fangbakker i 2 ubehandlede led, som optælles ugentligt fra første sprøjtning og de følgende 4 uger. Fangsterne optælles og indberettes i PC-markforsøg.

  HØST: Forsøget høstes direkte, enten med sideknive monteret på mejetærsker eller ved adskillelse af parceller inden høst. Høstmetoden indsættes som notat på enkeltforsøget.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for faglig notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Er forsøget vellykket?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Avaunt 150 EC GHS07 GHS08 GHS09
  Mavrik GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk