Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
020332121 Økologiske ærter til plantebaserede fødevarer Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-04-2021
Fordelingsdato: 29-03-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige markærts typer og sorters ydeevne, kvalitet til humant konsum og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende økologiske dyrkningsforhold

BAGGRUND: Der er stigende interesse for en mere plantebaseret kost, og i denne sammenhæng indgår bælgplanterne som en væsentlig kilde til forsyning med protein. Markært har i Danmark traditionelt været dyrket primært med henblik på foderproduktion og til konserves. I andre dele af verden anvendes markært direkte i madlavningen. Der er derfor interesse for at prøvedyrke forskellige typer og sorter af markært for at belyse der egnethed til humant konsum.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget må kun anlægges på arealer, der er omlagt til økologisk dyrkning. Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne. Der må ikke have været hestebønne eller ært i marken de seneste 5 år. Anlægges i en mark med markært, evt. anden bælgsæd eller ugødet korn uden rodukrudt og med lavt ukrudtstryk. Anlægges forsøget i en senere modnende afgrøde, skal det sikres at forsøget er placeret, så det kan høstes rettidigt med mindst mulig gene for landmanden. Skal anlægges på lerjord med god vandforsyning eller på vandet sandjord.
Ærteforsøg må ikke anlægges på ejendomme eller arealer i samdrift, hvor der avles ærter til certificering.
Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges så der tages højde for arbejdsbredden af de maskiner, der skal anvendes til såning, ukrudtsrenholdelse og høst. Forsøget skal anlægges med småparcelteknik med 3 småparceller som bruttoparcel og 1 småparcel som nettoparcel.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Økologiske præparaterBlindharvningKun forsøg
JordbehandlingUkrudts-harvningKun forsøg
Økologiske præparaterVanding, mmKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Gødskning:
Der må ikke tilføres N-holdig gødning
Ukrudtsbekæmpelse:
Alle parceller blindharves og ukrudtsharves efter behov. Pas på med ukrudtsharvning lige omkring fremspiring, da de sprøde spirer let knækkes.
Ukrudtsharvning kan foretages indtil fangtrådene når sammen.

Ukrudtsbekæmpelse og vanding skal oplyses under grundbehandlinger med mængde og tidspunkt.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter og typer
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
125-03-2021Ingrid
225-03-2021Orchestra
325-03-2021Greenway
425-03-2021Octavia
525-03-2021Banshee
625-03-2021Greenwood
725-03-2021Mantara
825-03-2021Rose
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Sådybde 5-6 cm med almidelig rækkeafstand.

UDSÆD: Udsæd leveres udvejet fra Teknologisk Institut. udsædsmængden er 80 spiredygtige frø pr m2.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P02Stadium 09, Ved fremspiring
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1
ParcelFREMSPIRING dato for.
 
P03Stadium 31, 14 dage efter endt ukrudtsbekæmpelse
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
P04Stadium 60
ParcelBLADLUS % planter m.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
 
ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
 
ParcelÆRTESKIMMEL % dækning.
 
ParcelÆRTESYGE % dækning.
 
ParcelBLOMSTR.BEGYNDT dato for.
 
P05Stadium 75, 50% bælge i fuld størrelse i den tidligste bælgplante
ParcelBLADLUS % planter m.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
 
ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
 
ParcelÆRTESKIMMEL % dækning.
 
ParcelÆRTESYGE % dækning.
 
P06Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
AFGRØDEHØJDE cm.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
MODENHED karakter 0-10, 0=grøn afgrøde, 10=fuld afmodnet.
 
P07Stadium 90, Ved høst
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
OBS: PRØVER PÅ PARCELNIVEAUDer sendes en prøve på 1 kg pr. parcel. KKG bestemmer renhed, TKV og NIT, og tørrer og gemmer resterende mængde prøve.
1000 KORNSVÆGT, g
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


KERNE/FRØ PRØVE: Der sendes en prøve på mindst 1 kg af hver parcel til Koldkærgård. Teknologisk Institut laver TKV, renhed og måler på NIT, tørrer derefter al prøvemængde og gemmer prøverne. Prøverne må ikke smides ud uden aftale med Inger Bertelsen.

INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 87 40 54 53 / 40 34 21 71 eller på mail: inb@seges.dk


Rettelser:
DatoTekst
21-04-2021Tilføjet forsøgsbetaling (HJB)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk