Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
040272121 Flydende fosfor i stivelseskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 12-04-2021
Fordelingsdato: 03-04-2021
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At teste en ny tildelingsmetode med flydende fosfor til kartofler, som gør det muligt at bruge en billigere gødningstype med højere fosforindhold.

BAGGRUND: Kartofler har vist sig at kvittere rigtigt godt for tilførsel af ekstra fosfor. Flydende fosfor til kartofler tildeles gerne samtidig med bejdsemiddel mod rodfiltsvamp ved lægning, dvs. det sprøjtes direkte på knolden. Grundet skaderisiko af læggeknoldene har det derfor været begrænset, hvor meget fosfor der kunne tildeles. Den ny tildelingsmetode går ud på at udsprøjte den flydende fosfor i jordprofilen ved dækning af kartoflerne, således at knoldene ikke rammes direkte. Denne metode gør det derfor muligt at bruge billigere fosfortyper med højere fosforindhold. Skal fosfor placeres over eller under læggekartoffel er også et spørgsmål, derfor vil samme flydende fosfor blive sprøjtet i lægge rillen inden kartoflen rammer jorden, igen med sikkerhed for at fosfor ikke rammer læggekartoffel.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges i stivelseskartofler, hvor der kan vandes optimalt, og hvor der ikke er tilført husdyrgødning inden vækstsæsonen. Forsøgene placeres således, at der kan køres med marksprøjte og vandingsmaskine, uden at sporene gennemskærer forsøget.

ANLÆGSDATA: Bruttoparcel: 4 rækker med en parcellængde på 23-25 meter. Høstparcel: 2 rækker á 20 meter, i alt 30 m2.


DESIGN DATA: Romerkvadratforsøg, 4x4, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: springertræk. Anlægsparcel minimum 75m2. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
Organiske gødningerProtamylasseKun forsøg2063

Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i generel behandling.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2063EAT - Eurofins Agro TestingProtamylasseAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

GENEREL BEHANDLING: Forsøget grundgødes som den omgivende mark, og som normalt for stivelseskartofler. Den tildelte fosforgødning i forsøgsbehandlingen er ekstra tildelt fosfor.
Bejdsning, ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Fosfor
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen fosfor
28-04-2021
Efter lægning og før hypning
18 kg N66 kg NS 27-4
215-04-2021
Ved lægning
20 kg P125 kg NP 11-16
Placeret i kam over rækken
14 kg N
28-04-2021
Efter lægning og før hypning
4 kg N15 kg NS 27-4
Bredspredt
315-04-2021
Ved lægning. NP11-16 Placeres i rille under læggeknold
20 kg P125 kg NP 11-16
Placeret i rillen
14 kg N
28-04-2021
Efter lægning og før hypning
4 kg N15 kg NS 27-4
Bredspredt
415-04-2021
Før lægning
20 kg P100 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
Bredspredt
18 kg N
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Planteafstand 33 cm.
  • I led 1 tilføres der ingen ekstra fosfor i forbindelse med lægning. For at få ens N-niveau i alle led, tilføres 18 kg N i form af NS 27-4 efter læging og før hypning.
  • I led 2 tilføres 20 kg P i form af NP 11-16 Dangødning ved lægning. Gødningen udsprøjtes i kammen over kartoflerne under hypning. Vægtfylden på NP 11-16 Dangødning er 1,44 kg pr. liter, hvilket vil sige at 125 kg NP 11-16 Dangødning svarer til 87 liter. For at få ens N-niveau i alle led, tilføres 4 kg N i form af NS 27-4 efter læging og før hypning.
  • I led 3 tilføres 20 kg P I form af NP 11-16 Dangødning ved lægning. Gødningen udsprøjtes i læggerillen. Lige under kartoflen. Vigtigt at gødning ikke rammer læggekartoflen.
  • Led 2 og 3: For at få ens N-niveau i alle led, bredspredes 4 kg N i form af NS 27-4 efter læging.
  • I led 4 tilføres 20 kg P i form af DAP 18-20, som bredspredes før lægning.

LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler af stivelsessort en Kuba leveres fra AKV-Langholt.

GØDNING: Gødning skaffes lokalt. NP 11-16 og DAP fremsendes af AKV Langholt.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2021, Før anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 gram
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0225-05-2021
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelFREMSPIRING dato for.
Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses 2 gange om ugen, indtil fuld fremspiring er opnået i alle led.
 
P0302-07-2021
ledPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P0401-09-2021
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0501-10-2021, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare


PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning. Bemærk, at det nu er småblade, der skal samles og IKKE bladstængler, som tidligere!

Forsøgsstedet står selv for analysen.

OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne analyseres ved forsøgsstedet.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Claus Nielsen, AKV Langholt: 41 63 99 33 eller på mail: chn@akv-langholt.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk