Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
040192121 Kaliumoptimum i fabrikskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-04-2021
Fordelingsdato: 03-04-2021
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At fastsætte kalium-norm for stivelseskartofler.

BAGGRUND: Kaliumtilførsel til stivelseskartofler er vigtig både for udbytte, stivelsesindhold og for vandhusholdningen i kartoffelplanten. Samtidig er der en tendens til at tildele mere kalium til stivelseskartofler, som også dyrkes i nye områder, hvor der er mere atypiske kaliumtal. Derfor er der behov for at bestemme kaliumoptimum med forskellige jordbunds- og sædskifteforhold.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges på arealer med fabrikskartofler på sandjord, hvor der vandes optimalt. Anlæg ikke forsøget så det gennemskæres af spor fra vandingsmaskine og marksprøjte.
Der anlægges 2 forsøg ved Dronninglund og 2 forsøg ved Arnborg. Hvert sted skal anlægge et forsøg på arealer med middel Kt og et med så lavt Kt som muligt.

ANLÆGSDATA: Bruttoparcel 4 rækker. Høstparcel minimum 2 rækker i alt minimum 15 m2.


DESIGN DATA: Romerkvadratforsøg, 4x4, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: springertræk. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
HandelsgødningerNS 27-4Kun forsøg
Tripelsuperfosf.20 SKun forsøg
Kieserit, MagnesiumKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres anden K-gødning end forsøgsbehandlingerne. Alle led tilføres NS 27-4, Tripelsuperfosfat og kieserit efter markens og stivelsessortens behov.
Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kalium
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2021
Ingen kalium
215-04-2021
100 kg K245 kg Kaliumsulfat 41 S
315-04-2021
150 kg K375 kg Kaliumsulfat 41 S
415-04-2021
200 kg K490 kg Kaliumsulfat 41 S
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Alle led tildeles samme mængde af N, P og Mg, som beskrevet under grundbehandlinger i form af NS 27-4, Tripelsuperfosfat og Kieserit. Gødninger udbringes med forsøgsgødningsspreder inden oprilning.
  • Kaliummængden i led 2-4 vurderes efter målt Kt. Mængder angivet under forsøgsbehandlinger er ved et kt på 7. Ved kt på 4 skal der gives hhv. 175, 225 og 275 kg K.

LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler leveres i sorten Stratos fra KMC til LFE 6 og i sorten Allstar fra AKV til LFE1.

GØDNING: Gødning skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-04-2021, Før anlæg, og gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 gram
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
evt. teksturanalyse indberettes
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
RT, 25-50 cm dybde
PT, 25-50 cm dybde
KT, 25-50 cm dybde
MGT, 25-50 cm dybde
P0225-05-2021
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Antal planter optælles i hele høstparcellen. Høstparcelstørrelse (m2) og plantetal indberettes.
 
P0301-07-2021
ledPLANTEPRØVE-UDT. .
Prøven sendes til OK-laboratorium. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P0401-08-2021, Ved begyndende afmodning
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0501-09-2021, Det bedst mulige tidspunkt for bedømmelse af skimmel inden høst
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
 
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0601-10-2021, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare


OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne mærkes med de tilsendte labels, som påklæbes manilamærker inden mærkning af prøverne.
Prøverne analyseres ved forsøgsstederne.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Claus Nielsen, AKV Langholt: 41 63 99 33 eller på mail: chn@akv-langholt.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk