Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
040102121 Delt gødskning af kvælstof til stivelseskartofler - flydende gødning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-04-2021
Fordelingsdato: 03-04-2021
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekt af flydende gødning ved delt gødskning.

BAGGRUND: Der er flere marker, der bliver overgødet end undergødet. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan man bedst kan eftergøde, så flere tør gøde mindre fra start, og derved opnå en bedre udnyttelse af kvælstoffet og bedre udbytter.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal anlægges i marker, hvor der ikke har været udbragt organisk gødning i 2021. Anlægges i samme mark som forsøg 040112121.

ANLÆGSDATA: Høstparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2, Bruttoparcel 4 rækker med en parcellængde der sikrer, at der sker en ensartet udbringning af forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet grundgødes med P og K som den øvrige mark.
Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse og udbringning af mangan foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2021
130 kg Midtjylland og 90 kg Nordjylland
Ved lægning
90 kg N333 kg NS 27-4
Placeret
215-04-2021
180 kg Midtjylland og 140 kg Nordjylland
Ved lægning
140 kg N519 kg NS 27-4
Placeret
315-04-2021
130 kg Midtjylland og 90 kg Nordjylland
Ved lægning
90 kg N333 kg NS 27-4
Placeret
20-06-2021
25 dage efter fuld fremspiring
10 kg N56 kg N-18
0,04 l Agrotain
27-06-2021

7 dage efter 1. behandling
10 kg N56 kg N-18
0,04 l Agrotain
04-07-2021

7 dage efter 2. behandling
10 kg N56 kg N-18
0,04 l Agrotain
415-04-2021
130 kg Midtjylland og 90 kg Nordjylland
Ved lægning
90 kg N333 kg NS 27-4
Placeret
20-06-2021
25 dage efter fuld fremspiring
10 kg N56 kg N-18
0,04 l Agrotain
27-06-2021

7 dage efter 1. behandling
10 kg N56 kg N-18
0,04 l Agrotain
04-07-2021

7 dage efter 2. behandling
10 kg N56 kg N-18
0,04 l Agrotain
11-07-2021

7 dage efter 3. behandling
10 kg N56 kg N-18
0,04 l Agrotain
18-07-2021

7 dage efter 4. behandling
10 kg N56 kg N-18
0,04 l Agrotain
515-04-2021
130 kg Midtjylland og 90 kg Nordjylland
Ved lægning
90 kg N333 kg NS 27-4
Placeret
20-06-2021
25 dage efter fuld fremspiring
10 kg N56 kg N-18
0,04 l Agrotain
27-06-2021

7 dage efter 1. behandling
10 kg N56 kg N-18
0,04 l Agrotain
04-07-2021

7 dage efter 2. behandling
10 kg N56 kg N-18
0,04 l Agrotain
01-08-2021
Ved afmodning 28-49 dage efter 3. behandling
10 kg N56 kg N-18
0,04 l Agrotain
08-08-2021

7 dage efter 4. behandling
10 kg N56 kg N-18
0,04 l Agrotain
615-04-2021
130 kg Midtjylland og 90 kg Nordjylland
Ved lægning
90 kg N333 kg NS 27-4
Placeret
20-06-2021
25 dage efter fuld fremspiring
5 kg N28 kg N-18
0,02 l Agrotain
27-06-2021

7 dage efter 1. behandling
5 kg N28 kg N-18
0,02 l Agrotain
04-07-2021

7 dage efter 2. behandling
5 kg N28 kg N-18
0,02 l Agrotain
11-07-2021

7 dage efter 3. behandling
5 kg N28 kg N-18
0,02 l Agrotain
18-07-2021

7 dage efter 4. behandling
5 kg N28 kg N-18
0,02 l Agrotain
25-07-2021
7. dage efter 5. behandling
5 kg N28 kg N-18
0,02 l Agrotain
01-08-2021
7. dage efter 6. behandling
5 kg N28 kg N-18
0,02 l Agrotain
08-08-2021
7. dage efter 7. behandling
5 kg N28 kg N-18
0,02 l Agrotain
15-08-2021
7. dage efter 8. behandling
5 kg N28 kg N-18
0,02 l Agrotain
22-08-2021
7. dage efter 9. behandling
5 kg N28 kg N-18
0,02 l Agrotain
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Læggeafstand 33 cm.
  • NS 27-4 placeres i alle led ved lægning. Mængden tilpasses forsøgsstedet. Led 1, 2 og 3 forventes at ligge under forventet N-optimum.
  • Led 1 og 3-6 gives 90 kg N i Nordjylland (LFE1) og 130 kg N i Midtjylland (LFE6).
  • Led 2 gives 140 kg N i Nordjylland (LFE1) og 180 kg N i Midtjylland (LFE6).
  • I led 3-6 eftergødskes 24-28 dage efter fuld fremspiring, ca. 20-24. juni. Eftergødskning sker med N-18 fra Dangødning tilsat Agrotain med samme dysevalg, som anvendes til skimmelsprøjtningen. Vægtfylden på N-18 Bladgødning er 1,12kg/l,hvilket betyder at 56 kg N-18 svarer til 50 liter, og 28 kg N-18 svarer til 25 liter.
  • Led 3 eftergødskes ialt 3 gange med en uges interval.
  • Led 4 eftergødskes ialt 5 gange med en uges interval.
  • Led 5 følger led 4 mht. de første 3 eftergødskninger. Eftergødskningen genoptages når afgrøden viser tegn på afmodning med 2 på hinanden følgende eftergødskninger med en uges interval. Der eftergødskes sent, for at undersøge om der kan holdes liv i afgrøden i en længere periode.
  • Led 6 eftergødskes i alt 10 gange med en uges interval.

GØDNING: NS 27-4 skaffes lokalt, N-18 fra Dangødning leveres fra AKV-Langholt.

KEMIKALIER: Kemi til grundbehandlinger skaffes lokalt.

LÆGGEMATERIALE: Der anvendes sorten Allstar ved LFE1 som leveres af AKV-Langholt, og Stratos ved LFE6 som leveres af KMC.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2021, Ved anlæg, før gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 gram
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
P0225-05-2021
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelFREMSPIRING dato for.
Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses indtil fuld fremspiring er opnået i alle led.
 
P0320-06-2021, 25 dage efter fuld fremspiring, før gødskning
Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0427-06-2021, 7 dage efter 1. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2
Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0504-07-2021, 7 dage efter 2. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P05 udføres kun i led: 1, 2
Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0618-07-2021, 14 dage efter 3. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P06 udføres kun i led: 1, 2
Alle målinger i P06 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0715-08-2021, Ca 4 uger efter 4. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P07 udføres kun i led: 1, 2
Alle målinger i P07 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0815-09-2021
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0901-10-2021, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE .
Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

PLANTEPRØVE TIL NITRATMÅLING: Der udtages i alt 24 bladstængler pr. parcel. Bladstænglen tages ved basis af det 4. øverste blad, hvorefter småbladene fjernes. Det sikres, at bladstænglerne efter udtagning ikke udsættes for direkte sollys eller varme indtil der måles med Horiba NO3-sensoren.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne analyseres på forsøgsstederne.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering- her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Claus Nielsen, AKV Langholt: 41 63 99 33 eller på mail: chn@akv-langholt.dk eller til Kristian Elkjær, KMC: 40 64 88 01 eller på mail: kel@kmc.dk..
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk