Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
091992121 Bekæmpelse af væselhale i vinterhvede om foråret Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 17-03-2021
Fordelingsdato: 22-03-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse mulighederne for at forbedre effekten mod væselhale ved tromling umiddelbart før sprøjtning og ved tilsætning af kvælstof som additiv.

BAGGRUND: Væselhale spreder sig til stadig flere arealer og er meget vanskelig at bekæmpe, ikke mindst om foråret. Forsøg viser, at tromling før nedvisning af rødsvingel med glyphosat øger effekten. Tidligere forsøg med tilsætning af kvælstof som additiv tyder endvidere på, at dette øger effekten mod væselhale, men der er behov for en bedre forsøgsmæssig belysning af dette.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene anlægges i vinterhvede og må kun anlægges på arealer med en jævn forekomst af væselhale. Arealet kan enten være ubehandlet fra efteråret, eller anlægges, hvor behandling i efteråret har været utilstrækkelig. Tag et foto med mobiltelefonen og send det til Carsten Fabricius 29245175 eller Poul Henning Petersen 20102297, så vi sammen kan afgøre om arealet er egnet.
Der måles ikke udbytte.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der om foråret IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 30
165 g Broadway
0,45 l Atlantis OD
0,5 l PG 26N
3Stadium 30
165 g Broadway
0,45 l Atlantis OD
0,5 l PG 26N
10 kg N31 kg N-32
4Stadium 30
0,9 l Atlantis OD
5Stadium 30
0,9 l Atlantis OD
10 kg N31 kg N-32
6Stadium 300,93 l Cossack OD
0,5 l Renol
7Stadium 300,93 l Cossack OD
0,5 l Renol
10 kg N31 kg N-32


Faktor 2:
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AIngen tromling
BFør sprøjtningTromling
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde ca. 150-200 l pr. ha.
 • Tromling udføres umiddelbart inden sprøjtning (samme dag). Afsæt tilstrækkeligt store værn, så tromle kan løftes og sænkes mellem plot.
 • Led 2 - 7 behandles ved begyndende vækst sidst i marts eller snarest derefter, dvs. i afgrødens stadium 30.
 • Det anbefales at lave en stamopløsning med vand tilsat flydende N, så man sikre sig at N-doseringen er ens i alle led.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 25 - 29, Før sprøjtning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
  Beskriv i hvilket omfang væselhale efter tromling har en mere udbredt bladstilling ved sprøjtningen.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1
  VÆSELHALE planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1
  FOTO med tælleramme.
  Foto af ca. 1 m2. Se vejledning til bedømmelse.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1
  FOTO digital.
  Foto af væselhaleplanter, der viser effekt af tromling. Billedet tages i en vinkel, så det kan ses, om bladstillingen på væselhale er påvirket af tromlingen.
   
  P03Stadium 39, Sidst i maj, 3-4 uger efter sidste behandling
  ParcelVÆSELHALE biomasse, visuelt bedømt.
   
  ParcelAFGRØDESKADE karakter 0-10.
  0=ingen skade, 10=helt skadet
   
  P04Stadium 61, Medio juni
  ParcelVÆSELHALE biomasse, visuelt bedømt.
   
  P05Stadium 77, Først i juli
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelVÆSELHALE aks/m2.
   
  ParcelFOTO drone.
  Hvis der set fra oven er synlig forskel mellem behandlinger
   


  HØST: Forsøget høstes ikke.

  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Bedømmelsen af biomasse af væselhale gennemføres som beskrevet i Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene. Der bedømmes to gange med ca. 3-4 ugers mellemrum, således at det bliver belyst, hvordan effekten slår igennem både kort tid efter sprøjtning og efter længere tid, hvor væselhale ofte kommer i vækst igen. Foto af A1 i alle gentagelser erstatter optælling af andet græsukrudt end væselhale og tokimbladet ukrudt. Foto skal dække ca. 1 m2.

  Der ønskes dronefoto, hvis der ovenfra kan ses en forskel mellem behandlingerne.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser. For dronefoto ydes særskilt tillæg (kr. 1.590).

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende i PC-markforsøg til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato.
  Efter tromling angives i et fagligt notat i hvilket omfang væselhale efter tromling har en mere udbredt bladstilling ved sprøjtningen.

  Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i det sidste faglige notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser

  KONTAKTPERSON - PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Carsten Fabricius 29 24 51 75 / cars@seges.dk, Jens Erik Jensen 21 71 77 38 / jnj@seges.dk. eller Poul Henning Petersen 20 10 22 97 / php@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Atlantis OD GHS09 GHS07
  Broadway GHS09
  Cossack OD GHS09 GHS07
  PG 26N GHS07 GHS09
  Renol GHS05


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk