Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
040092121 Bekæmpelse af kartoffelbladplet ved brug af forskellige bekæmpelsesmodeller Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 29-03-2021
Fordelingsdato: 03-04-2021
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At teste forskellige behovsbestemte bekæmpelsesmodeller for kartoffelbladplet.

BAGGRUND: Bekæmpelse af kartoffelbladplet bygger på en rutinebekæmpelse med anvendelse af 3-5 behandlinger afhængig af sædskiftet. Udviklingen af kartoffelbladplet er primært påvirket af sortsresistens, sorternes fysiologiske alder samt effekten af fungiciderne. Der er over de senere år udviklet biologiske modeller for udviklingen af kartoffelbladplet, som skal afprøves i forsøg, før det er muligt at anvende modellerne som et praktisk beslutningsstøtteværktøj.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der har været dyrket kartofler jævnligt i sædskiftet.
 • Der må ikke være problemer med nematoder på arealet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.

 • ANLÆGSDATA: Høstparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2. Bruttoparcel 4. eller 5 rækker med en parcellængde der sikrer, at der sker en ensartet udbringning af forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde.


  DESIGN DATA: Romerkvadratforsøg, 4x4, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: springertræk. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
  FungiciderRevusKun forsøg0,6 l
  RevusKun forsøg0,6 l
  RevusKun forsøg0,6 l
  RevusKun forsøg0,6 l
  RevusKun forsøg0,6 l
  RevusKun forsøg0,6 l
  RevusKun forsøg0,6 l
  RevusKun forsøg0,6 l
  RevusKun forsøg0,6 l
  RevusKun forsøg0,6 l
  RevusKun forsøg0,6 l
  RevusKun forsøg0,6 l
  ProxanilKun forsøg2 l
  ProxanilVed behov2,5 l

  GENEREL BEHANDLING: Forsøget grundgødskes som den øvrige mark.
  Der udbringes kunstig smitte i forsøget i Flakkebjerg. I alle parceller bliver der medio juni spredt alternaria inficerede kerner. Medio august bliver der udsprøjtet en sporeopløsning af alternaria over værnerækker.
  Alle led behandles 1. gang mod skimmel med 0,6 l Revus ved første varsling mod kartoffelskimmel eller ved begyndende rækkelukning (ca. 15. juni). Datoen koordineres på telefonmøde i begyndelsen af juni. Derefter foretages ugentlige sprøjtninger med Revus.
  Der behandles forebyggende mod skimmel med 2,0 l/ha Proxanil efter ca. den 1. juli, hvor infektionstryk (IP) >40 og infektionsrisikoen (IR) >93, hvis der er skimmel i regionen (aftales på telefonmøderne). Der behandles desuden med 2,5 l Proxanil + 0,6 l Revus i alle led ved forekomst af skimmel i forsøget.
  På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end beskrevet ovenfor samt forsøgsbehandlingerne.
  Det er vigtigt, at forsøget holdes fri for cikader og tæger allerede fra begyndende indflyvning og ved klækning ved brug af 2 x 0,25 kg Mospilan SG .

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Svampebekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ubehandlet mht. bladpletUbehandlet
  212-07-2021
  Standardbehandling, 5 x 0,4 l/ha Narita
  0,4 l Narita
  0,1 l Additiv til Ranman
  26-07-2021
  0,4 l Narita
  0,1 l Additiv til Ranman
  09-08-2021
  0,4 l Narita
  0,1 l Additiv til Ranman
  23-08-2021
  0,4 l Narita
  0,1 l Additiv til Ranman
  06-09-2021
  0,4 l Narita
  0,1 l Additiv til Ranman
  312-07-2021
  TOMCAST, DMI vejr data
  Behand. medd. senere
  26-07-2021
  Behand. medd. senere
  09-07-2021
  Behand. medd. senere
  23-08-2021
  Behand. medd. senere
  06-08-2021
  Behand. medd. senere
  412-07-2021
  TOMCAST, Fieldscence klimaspyd
  Behand. medd. senere
  26-07-2021
  Behand. medd. senere
  09-08-2021
  Behand. medd. senere
  23-08-2021
  Behand. medd. senere
  06-09-2021
  Behand. medd. senere
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  SPRØJTETEKNIK: Kør ca. 4-5 km/t og anvend 200-300 l vand/ha. Der kan f.eks. ved 4 km/t anvendes en 02 lavdrift/kompakt luftinjektionsdyse, 2-2,5 bar og ca. 200-220 l vand eller evt. en 025 lavdrift/kompakt luftinjektionsdyse, 2 bar og ca. 240 l vand.

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Alle led behandles mod skimmel som beskrevet under grundbehandlinger.
  • Led 1: Ubehandlet mod bladplet.
  • Led 2: Standardbehandling, 5 x 0,4 l Narita og 0,1 l additiv til Ranman i 14 dages intervaller begyndende fra ca. 6-8 uger efter fremspiring eller ved første varsel for kartoffelbladplet.
  • Led 3: TOMCAST og fuld dosering af Narita (0,4 l Narita+0,1 l Additiv til Ranman/ha). Der anvendes DMI vejr data til modellen.
  • Led 4: TOMCAST og fuld dosering af Narita (0,4 l Narita+0,1 l Additiv til Ranman/ha). Der anvendes FieldSence vejr data til modellen.
  • Led 3-4: Første behandling ved 300 P-dage og når der er mere end 25 TOMCAST DSV. Efterfølgende behandlinger udføres, når der er mere end 20 TOMCAST DSV.
  • Vurdering af bekæmpelsesbehov i led 3 og 4 foretages en gang om ugen af AU Flakkebjerg for alle tre lokaliteter (Isaac Kwesi Abuley 50 12 07 75).

  KEMIKALIER: Midler mod bladplet og kartoffelskimmel leveres fra Teknologisk Institut.

  LÆGGEMATERIALE: Der anvendes sorten Allstar ved LFE1 og LFE6, som leveres fra AKV-Langholt. Ved Flakkebjerg anvendes sorten Kuras, som skaffes lokalt. Planteafstand 33 cm.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2021
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0211-07-2021, Før behandling, mod skimmel
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelCERCOSPORA % dækning, .
   
  P0318-07-2021, Før behandling, mod skimmel
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelCERCOSPORA % dækning, .
   
  P0425-07-2021, Før behandling, mod skimmel
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelCERCOSPORA % dækning, .
   
  P0501-08-2021, Før behandling, mod skimmel
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelCERCOSPORA % dækning, .
   
  P0608-08-2021, Før behandling, mod skimmel
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelCERCOSPORA % dækning, .
   
  P0715-08-2021, Før behandling, mod skimmel
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelCERCOSPORA % dækning, .
   
  P0822-08-2021, Før behandling, mod skimmel
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  ParcelCERCOSPORA % dækning, .
   
  P0929-08-2021, Før behandling, mod skimmel
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  ParcelCERCOSPORA % dækning, .
   
  P1005-09-2021, Før behandling, mod skimmel
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  ParcelCERCOSPORA % dækning, .
   
  P1112-09-2021, Før behandling, mod skimmel
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  ParcelCERCOSPORA % dækning, .
   
  P1201-10-2021, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
  Analyseres ved forsøgsstederne. Samlet prøvevægt 10 kg Se afsnit om PRØVEUDTAGNING.
  STIVELSE, % af råvare
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
   


  OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de 2-3 midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne analyseres ved forsøgsstederne.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, (GUDP) under Fødevareministeriet”

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Lars Bødker: 20 18 36 94 eller på mail: lab@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Additiv til Ranman GHS07 GHS08 GHS09
  Narita GHS09 GHS07 GHS08
  Proxanil GHS08 GHS05 GHS07
  Revus GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk