Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
090652121 Svampebekæmpelse i vinterbyg - midler og antal behandlinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-09-2021
Fordelingsdato: 22-03-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige svampemidler mod sygdomme i vinterbyg, samt belyse effekten af forskellige sprøjtetidspunkter.

BAGGRUND: Forsøgsserien udføres for at kunne anvise de bedste bekæmpelsesstrategier mod bladsvampe i de mest dyrkede vinterbygsorter.

FORSØGSBETINGELSER: Der ønskes anlagt forsøg i forskellige sorter. Hvilke sorter man har mulighed for at anlægge forsøget i mailes til Asbjørn Mols, hvorefter sorten godkendes og meldes tilbage inden anlæg af forsøget. Forsøgene skal anlægges i pløjede marker.
Idet effekten af svampesprøjtning på nedknækning af strå og aks også ønskes belyst, så skal en evt. vækstregulering i forsøget indberettes på forsøget.

Anlægges forsøget i en mark, hvor den omkringliggende mark vækstreguleres, skal forsøget også vækstreguleres.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er vigtigt at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.
Hvis forsøget vækstreguleres skal man være opmærksom på om landmanden iblander svampemidler ved sprøjtning. Der kan træffes aftale med landmanden om, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 31 - 320,25 l Prosaro EC 250
Stadium 39 - 450,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
14 dage senere end behandling i st 39-450,25 l Prosaro EC 250
3Stadium 31 - 320,25 l Prosaro EC 250
Stadium 39 - 450,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
4Stadium 31 - 320,3 l Comet Pro
Stadium 39 - 450,25 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
5Stadium 31 - 320,25 l Prosaro EC 250
Stadium 39 - 450,75 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
6Stadium 39 - 450,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
7Stadium 39 - 450,45 l Pictor Active
0,3 l Propulse SE 250
0,2 l Agropol
8Stadium 39 - 450,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
9Stadium 39 - 450,75 l Balaya
10Stadium 39 - 450,375 l Balaya
0,25 l Propulse SE 250
11Stadium 39 - 450,375 l Balaya
0,175 l Entargo
12Stadium 39 - 450,2 l Propulse SE 250
0,1 l Comet Pro
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 31-32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.
 • Led 2-5 behandles i st. 31-32
 • Led 2-12 behandles i st. 39-45. Det tilstræbes, at der er mindst 2 uger mellem behandlingerne i st. 31-32 og st. 39-45
 • Led 2 behandles yderligere 14 dage senere end behandlingen i st. 39-45.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2021
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 31 - 32, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBYGBLADPLET % planter m.
   
  ParcelBYGRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelSKOLDPLET % planter m.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  P03Stadium 39 - 45, Før 2. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 4, 5
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  P04Stadium 71, 14 dage efter sidste behandling
  ledUdføres kun i følgende led: 1
  PLANTEPRØVE-UDT. til Skejby.
  Ved angreb af Ramularia indsendes 5 planter til Skadestuen. Se afsnit om PLANTEPRØVE.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  P05Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
   
  ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
   


  PLANTEPRØVE: Ved angreb af Ramularia sendes 5 planter fra ubehandlede parceller til "Skadestuen" på SEGES til verificering af angreb. Ved tvivl om evt. angreb af Ramularia indsendes også blade. Husk at anføre forsøgs- og løbenummer på prøven.
  Se evt. billeder af Ramularia i Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene.
  Sendes til:
  Skadestuen, SEGES
  Agro Food Park 15
  8200 Aarhus N

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Har forsøget været vellykket?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Balaya GHS05 GHS07 GHS09
  Comet Pro GHS08 GHS09 GHS07
  Entargo GHS07 GHS09
  Pictor Active GHS09 GHS07
  Propulse SE 250 GHS09
  Prosaro EC 250 GHS09 GHS07 GHS08


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk