Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
091972121 Bekæmpelse af rajgræs i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 12-04-2021
Fordelingsdato: 03-03-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse betydning af sprøjtetidspunkt og tilsætning af N som additiv for bekæmpelse af rajgræs og enårig rapgræs i vinterhvede om foråret.

BAGGRUND: En forventning om at milde vintre med mulighed for vækst i græsukrudtet betyder, at der skal et særligt fokus på at bekæmpe græsserne tidligt i foråret. Der er i flere forsøg set en øget effekt af græsukrudtsmidler ved bekæmpelse af agerrævehale ved tilsætning af kvælstof til sprøjtevæsken, men tilsætning af N er fortsat utilstrækkeligt belyst for rajgræs og enårig rapgræs.

FORSØGSBETINGELSER: Det skal vurderes, om forekomsten af rajgræs efter al sandsynlighed skyldes resistens. Kontakt Poul Henning Petersen 20 10 22 97 for sparring om valg af areal. Forsøgene anlægges i en vinterhvedemark og må kun anlægges på arealer med forekomst af almindelig rajgræs eller italiensk rajgræs samt enårig rapgræs. Der skal være en af de to rajgræsarter. Arealet kan enten være ubehandlet fra efteråret, eller anlægges, hvor behandling i efteråret har været utilstrækkelig.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen i løbet af foråret. Ellers behandles forsøget som den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen ukrudts-bek.
2Stadium 250,93 l Cossack OD
0,5 l Renol
3Stadium 2537,5 g Rexade 440
0,3 l Atlantis OD
0,5 l PG 26N
4Stadium 25
37,5 g Rexade 440
0,3 l Atlantis OD
0,5 l PG 26N
10 kg N31 kg N-32
5Stadium 250,155 kg Cossack Star
0,5 l Renol
6Stadium 30
2-3 uger efter sprøjtning i st. 25
0,93 l Cossack OD
0,5 l Renol
7Stadium 30
2-3 uger efter sprøjtning i st. 25
50 g Rexade 440
0,4 l Atlantis OD
0,5 l PG 26N
8Stadium 30
2-3 uger efter sprøjtning i st. 25
50 g Rexade 440
0,4 l Atlantis OD
0,5 l PG 26N
10 kg N31 kg N-32
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 2-5 behandles i st. 25 i det tidlige forår, når der er vækst i ukrudtet.
 • Led 6-8 behandles 2-3 uger senere end sprøjtning i st. 25.
  Afstand mellem de to sprøjtninger skal være mindst 14 dage, så der bliver forskel i græssets størrelse. Jo koldere vejr, jo længere bør afstanden være.

  Ved tilsætning af flydende kvælstof skal vandmængden reduceres således man rammer samme mængde væske i behandlinger med og uden tilsætning af kvælstof. OBS. på at kemiberegneren ikke kan håndtere gødning, derfor skal beregningen af hvor meget flydende kvælstof der skal tilføjes i behandling 4 og 8 beregnes ved siden af.
 • GØDNING: Leveres fra Teknologisk Institut.
  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 25, Før behandling
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet bedømmelse af italiensk og alm. rajgræs
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  RAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  P02Stadium 32 - 37, 21-28 dage efter sidste behandling
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  RAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  tælleflade:1/4 m2
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  RAJGRÆS, ALM. planter/m2.
  tælleflade:1/4 m2
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  RAJGRÆS, ITAL. planter/m2.
  tælleflade:1/4 m2
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelRAJGRÆS, ALM. biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelRAJGRÆS, ITAL. biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  En samlet bedømmelse af tokimbladet ukrudt samt de 4-6 vigtigste arter for sig. Opret aktuelle arter. Se tekstafsnit BIOMASSE
   
  P03Stadium 80, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelBURRESNERRE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelKAMILLE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelRAJGRÆS aks/m2.
   
  P04Stadium 89, Høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  Samlet tælling for alle arter. Bedømmes i stubben straks efter høst. Se tekstafsnit.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
  Bedømmes i stubben straks efter høst.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSE:
  Tællingen i P01 i led 1 før behandling skal vise, hvor meget ukrudt der har været fremme på sprøjtetidspunktet.
  Tællingerne i P02 i led 1 skal vise, om der er uændret antal ukrudt, fremspiret mere ukrudt, eller måske noget ukrudt er gået til i løbet af perioden.
  Ved biomasse bedømmelse skal forholdstallet ALTID som gennemsnit af gentagelserne være 100. Det gælder både ved samlet bedømmelse af tokimbladet ukrudt og for bedømmelserne af de enkelte arter af græs og tokimbladet ukrudt. F.eks. Kamille i ubehandlet biomasse 100, fuglegræs 100 osv.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, URKUDT: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Atlantis OD GHS07 GHS09
  Cossack OD GHS09 GHS07
  Cossack Star GHS07 GHS09
  PG 26N GHS09 GHS07
  Renol GHS05
  Rexade 440 GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk