Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
030042121 Isåning i græsblandinger til slæt, 4. brugsår. Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-03-2021
Fordelingsdato: 08-03-2021
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At opnå mere viden om forskellige arter til isåning i forskellige græsblandinger til slæt.

BAGGRUND: Der er de senere år kommet mere fokus på forlængelse af græsmarkers varighed, men der foreligger begrænset viden om forskellige arters egnethed til opretholdelse af udbytte og fordøjelighed til malkekøer.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges, hvor 030041720 er gennemført efter planen.
 • Forsøget vandes optimalt efter Vandregnskab Online.
 • Der må ikke tilføres gylle i forsøget.
 • Der må ikke køres med gyllevogne, frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne.
  Varighed: Udlægsår + 4 brugsår.

 • ARBEJDSFORDELING: Personale fra Ytteborg står for isåning i begge forsøg.

  ANLÆGSDATA: Der er udsået 5 parceller af hver behandling ved siden af hinanden. Disse har indtil dato været brugt til forskellige høsttider. I 2021 skal parcellerne led 1, 2, 4 og 5 anvendes til isåning i forsøg 030042121.


  DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerPK 0-4-21 m. Mg S CuKun forsøg800 kg
  NS 27-4Kun forsøg444 kg
  NS 27-4Kun forsøg259 kg
  NS 27-4Kun forsøg207 kg
  NS 27-4Kun forsøg104 kg
  Kaliumchlorid 50. KaligødKun forsøg200 kg

  GENEREL BEHANDLING:
 • Forår: 800 kg PKS 0-4-21 + 444 kg NS 27-4
 • Efter 1. slæt: 259 kg NS 27-4
 • Efter 2. slæt: 207 kg NS 27-4
 • Efter 3. slæt: 104 kg NS 27-4 + 200 kg K 50

  Der må ikke udbringes anden gødning end hvad der er beskrevet under grundbehandlingen. Det er vigtigt, at dato for høst og interval mellem høsttidspunkter overholdes. Græshøjden bør være 5-10 cm ved udgangen af oktober. Evt. afpudsning i november skal ske efter aftale med Torben S. Frandsen, tlf. 23339789, tsf@seges.dk

 • UDSÆD: Leveres udvejet fra Teknologisk Institut

  GØDNING: Skaffes lokalt.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Slætstrategi
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Forår 202115 kg Oprindelig græs blanding
  2Forår 202115 kg Tetratop
  3Anvendes til 030041721Ingen beh. dette år
  4Forår 202115 kg Hostyn
  5Forår 202115 kg Sikem


  Faktor 2: Blandinger
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  A15 kg Blanding nr. 35
  B15 kg Blanding nr. 40
  CUbehandlet
  D15 kg Blanding nr. 42
  EUbehandlet
  F15 kg Blanding nr. Ø44
  G15 kg Blanding nr. 45
  HUbehandlet
  IUbehandlet
  J15 kg Blanding nr. 49
  KUbehandlet
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Isåning gennemføres med hjælp fra Ytteborg med skiveskærssåmaskine med småparceludstyr så snart jorden er tjenlig i foråret. Der tilstræbes en sådybde på 1-2 cm og såningen gennemføres såvidt muligt mellem de eksisterende sårækker.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0108-03-2021
  Alle målinger i P01 udføres kun i led: A1, B1, D1, F1, G1, J1, A2, B2, D2, F2, G2, J2, A4, B4, D4, F4, G4, J4, A5, B5, D5, F5, G5, J5
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
   
  ParcelPLANTEBESTAND kløver, karakter 0-10, 0=ingen kløver, 10=tæt kløverbestand.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekst afsnit Drone
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
  Se tekst afsnit Drone
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0215-04-2021
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1, B1, D1, F1, G1, J1, A2, B2, D2, F2, G2, J2, A4, B4, D4, F4, G4, J4, A5, B5, D5, F5, G5, J5
  ParcelFREMSPIRING GRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10 = tæt bestand.
   
  ParcelFREMSPIRING KLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P0318-05-2021, Ved høst af 1. slæt, Samtidig med høst af led 3 i 030041721
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: A1, B1, D1, F1, G1, J1, A2, B2, D2, F2, G2, J2, A4, B4, D4, F4, G4, J4, A5, B5, D5, F5, G5, J5
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0422-06-2021, Ved høst af 2. slæt, Samtidig med høst af led 3 i 030041721
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: A1, B1, D1, F1, G1, J1, A2, B2, D2, F2, G2, J2, A4, B4, D4, F4, G4, J4, A5, B5, D5, F5, G5, J5
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0527-07-2021, Ved høst af 3. slæt, Samtidig med høst af led 3 i 030041721
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: A1, B1, D1, F1, G1, J1, A2, B2, D2, F2, G2, J2, A4, B4, D4, F4, G4, J4, A5, B5, D5, F5, G5, J5
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0631-08-2021, Ved høst af 4. slæt, Samtidig med høst af led 3 i 030041721
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: A1, B1, D1, F1, G1, J1, A2, B2, D2, F2, G2, J2, A4, B4, D4, F4, G4, J4, A5, B5, D5, F5, G5, J5
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0705-09-2021
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0805-10-2021, Ved høst af 5. slæt, Samtidig med høst af led 3 i 030041721
  Alle målinger i P08 udføres kun i led: A1, B1, D1, F1, G1, J1, A2, B2, D2, F2, G2, J2, A4, B4, D4, F4, G4, J4, A5, B5, D5, F5, G5, J5
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0905-10-2021, Ved høst af 5. slæt
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   


  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDVE/NDVI.

  HØST: Slætstrategi: Led 1, 2, 4 og 5 høstes ialt 5 gange samtidigt med med led 3 i 030041721
 • 1. slæt 18/5-2021
 • 2. slæt 22/6-2021
 • 3. slæt 27/7-2021
 • 4. slæt 31/8-2021
 • 5. slæt 5/10-2021


 • INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk