Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
091702121 Bekæmpelse af skadedyr i vinterraps under blomstring Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-09-2021
Fordelingsdato: 22-03-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige antal behandlinger og doser mod angreb af skulpesnudebiller og skulpegalmyg. Endvidere at belyse anvendeligheden af gule limplader til at vurdere behovet for bekæmpelse af skulpegalmyg.

BAGGRUND: Antallet af behandlinger er højt i flere forsøgsled, men det er for at fastlægge de bedste behandlingstidspunkter. Der er endvidere valgt samme middel ved alle behandlinger i de enkelte forsøgsled for at eliminere forskelle, der skyldes evt. middelvalg.
En gul limplade skal sættes op i 3 sider af marken for at monitere evt. skulpegalmyg. Pt. er der ikke nogen god metode til at monitere skulpegalmyg og dermed afgøre bekæmpelsesbehovet. Skulpegalmyg overvintrer i sidste års rapsmark, så der fanges ofte flest skulpegalmyg i den del af indeværende års rapsmark, hvor der året før blev dyrket raps i nabomarken.

FORSØGSBETINGELSER:
Ved anlæg af forsøg skal angreb af skulpesnudebiller være konstateret. Der skal være minimum 2 skulpesnudebiller pr. plante, og helst flere. Hvis forsøget anlægges i en kraftig afgrøde, er det vigtigt, at marken er blevet vækstreguleret i foråret for at undgå, at afgrøden går i leje.
Forsøget skal anlægges i en mark, hvor der i mindst en af siderne har været en nabomark med vinterraps i 2020. I mindst en af siderne må der ikke have været dyrket raps i 2020 i nabomarken.

Gule limplader: Der skal opsættes gule limplader i 3 af markens sider, som skal sendes til SEGES ugentlig fra vækststadie 65 og 6 uger frem. Se vedhæftet vejledning nederst på planen. Materialer vil blive sendt fra SEGES.
Limfælderne sættes op i 3 kanter af landmandens mark, og der skal være fælder både i en side med og en side uden rapsdyrkning året før. Fælderne sættes op ved opstart af forsøget i stadium 65. Områderne med en limfælde markeres, så landmanden ikke beskadiger fælden. Ved indsendelse af limplader skal det klart fremgå, hvilke limplader der er tale om (nabomark raps i 2020 hhv. nabomark ikke raps i 2020).

Indsamling af skulpesnudebiller: I forsøget skal der indsamles mindst 300 skulpesnudebiller i det ubehandlede led eller i et område i marken, der er ubehandlet, til test for resistens mod pyrethroider. Se vejledning i bilag. Derudover indsamles der 300 skulpesnudebiller fra en anden ubehandlet mark i området eller fra en mark, hvor der kan findes angreb. Er der ikke tilstrækkeligt mange skulpesnudebiller i forsøget, indsamles begge prøver med skulpesnudebilller i en anden mark. Der skal indsamles to prøver pr. forsøg.

ANLÆGSDATA: Forsøgsbehandlingerne kan foretages med traktor med marksprøjte. Der køres efter hvide flexstokke, der markerer parcellernes længde. Ved behandling med marksprøjte etableres ikke parcelgrænser på langs - istedet skæres parcellen med sideknive ved direkte høst.

Som udgangspunkt anlægges forsøgene efter forsøgsplanens betingelser. Hvis dette ikke er muligt aftales det med Teknologisk Institut.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 45m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der fra vækststadium 51 (blomsteranlæg synlige. men lukkede) IKKE foretages anden skadedyrsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Skadedyrsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen skadedyrs-bek.
2Stadium 65
0,3 kg Lamdex
23-05-2021
7 dage efter behandling i st. 65
0,3 kg Lamdex
30-05-2021
14 dage efter behandling i st. 65
0,3 kg Lamdex
3Stadium 65
0,15 kg Lamdex
23-05-2021
7 dage efter behandling i st. 65
0,15 kg Lamdex
30-05-2021
14 dage efter behandling i st. 65
0,15 kg Lamdex
4Stadium 65
0,3 kg Lamdex
23-05-2021
7 dage efter behandling i st. 65
0,3 kg Lamdex
5Stadium 65
0,3 kg Lamdex
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Vandmængde 250 l/ha. Der skal anvendes lavdriftdyser og ikke injektionsdyser.
 • Led 2-5 behandles i st. 65 (når 50-60 % af blomsterne på hovedskuddet er åbne). Bliver første sprøjtning udført lidt senere, skubbes de efterfølgende behandlinger.
 • Led 2-4 behandles 7 dage senere end st. 65. OBS på at dato ved forsøgsbehandling er vejledende. Det er intervallet mellem behandlingerne, der skal følges.
 • Led 2-3 behandles 14 dage senere end st. 65. OBS på at dato ved forsøgsbehandling er vejledende. Det er intervallet mellem behandlinger, der skal følges.
  Bemærk: Lamdex har bimærke, hvilket betyder, at midlet er farligt for bier og derfor kun må anvendes over blomstrende planter udenfor biernes flyvetid - dvs. fra kl. 21.00 til kl. 03.00 (dansk sommertid) - tjek altid marken for bier inden behandling.

  Husk rengøring af sprøjte mellem de enkelte forsøgsbehandlinger, samt korrekt højde på sprøjtebom over afgrøden.

 • KEMIKALIER: Leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 65, Før 1. behandling
  ForsøgSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  Forsøg**1 dato for.
  Opsætning af limplader
   
  ledUdføres kun i følgende led: 1
  PRØVE-UDTAGNING .
  300 skulpesnudebiller udtages til analyse for resistens fra led 1 eller fra et ubehandlet område i marken, samt fra en anden mark med angreb. Se tekstafsnit PRØVE TIL RESISTENS
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GLIMMERBØSSER % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GLIMMERBØSSER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  SKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  SKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  P0323-05-2021, Før 2. behandling
  ForsøgSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  SKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  SKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  P0430-05-2021, Før 3. behandling
  ForsøgSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 5
  GLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 5
  SKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 5
  SKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 5
  SKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 5
  SKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  P0513-06-2021, 14 dage efter sidste behandling
  ForsøgSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  ParcelNØDMODNING %, 0=ingen nødmodning, 100=alt nødmodnet.
   
  P0615-07-2021, Medio juli
  ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelNØDMODNING %, 0=ingen nødmodning, 100=alt nødmodnet.
  OBS: Bedøm % nødmodne skulper
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  P07Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  Forsøg**1 dato for.
  Indsæt dato for notat om høstmetode og angiv i notat, hvilken høstmetode, der er anvendt (A, B, C og D)
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelNØDMODNING %, 0=ingen nødmodning, 100=alt nødmodnet.
  % skulper der er nødmodnet
   


  PRØVE TIL RESISTENS: Der indsamles ca. 300 skulpesnudebiller fra led 1 til test for resistens mod pyrethroider. Der udtages fra alle parceller i led 1 eller fra et ubehandlet område i marken. Derudover udtages en prøve fra en anden mark med angreb.
  Vejledning til udtagning og prøvehåndtering er vedhæftet som bilag.

  HØST: Forsøget høstes direkte, enten med sideknive monteret på mejetærsker eller ved adskillelse af parceller inden direkte høst, hvis muligt. Høstmetoden indsættes som notat på enkeltforsøget.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for faglig notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Angrebsstyrke
  - Er forsøget vellykket?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Lamdex GHS07 GHS09


  Bilag
  BeskrivelseFil
  Skulpesnudebiller - Vejledning til indsamlingSkulpesnudebiller Vejledning indsamling 2021.docx
  Skulpegalmyg - Registreringsskema til limpladerSkulpegalmyg Registreringsskema 2021.docx
  Skulpesnudebiller - Skema til indsamlingSkulpesnudebiller_Skema til indsamling.doc
  Opsætning og forsendelse af gule limplader i forsøg Vejledning_gulelimplader_091702121.docx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk