Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
090892121 Gradueret dosering mod svampesygdomme i vinterhvede - storskalaforsøg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-09-2021
Fordelingsdato: 29-03-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse om graduering af svampemidler efter biomasse resulterer i et højere udbytte end ved en ensartet dosering.

BAGGRUND: Grundlaget for at anbefale graduering af svampemidler efter biomasse er ikke stort, men flere forsøg peger i retning af et merudbytte. Teknologien til at graduere er til rådighed, og der er mulighed for at bestemme afgrødens biomasse med CropSat, droner eller afgrødesensorer. I forsøgene afdækkes effekten af gradueret behandling ud fra biomassen. Det er pt. en barriere, at landmændene ikke føler sig trygge ved graduering og efterlyser derfor dokumentation af fordele ved graduering. Som forsøgsværter findes derfor landmænd, som kan eller er klar til at bruge gradueret tildeling af svampemidler. Forsøgene udføres hos i alt 5 landmænd.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene anlægges i modtagelige sorter (KWS Zyatt, KWS Scimitar, Sheriff, Benchmark, Torp, KWS Lili) i marker med relativ stor variation i jordtypen, men ikke med unaturlig stor variation. Forsøgene anlægges i marker, hvor der udføres en delt aksbehandling omkring vækststadie 37-39 (fanebladet synligt til fuldt udviklet) og 2-3 uger senere. Forsøget må bortset fra forsøgsbehandlingerne senest behandles med svampemidler i vækststadie 31 (1 knæ udviklet) og må herefter ikke behandles med svampemidler. Dvs. at evt. meldug og rust må bekæmpes til og med vækststadium 31.
Der udvælges bedrifter med udstyr til gradueret sprøjtning og udbyttemåler på mejetærsker eller bedrifter med brovægt.
Landmænd med Dammann-sprøjter, som er udstyret til graduering på tværs af bommen, må også gerne vælges som forsøgsvært. Det er vigtigt, at midler og doser ved samtlige svampebehandlinger i led 1 og 2 på forsøgsarealet oplyses. Det er vigtigt, at der ikke benyttes for høje doser i forsøget, da evt. fordele ved at graduere dosis herved sløres. Før de to behandlinger i st. 37-39 og 55-61 udføres, skal svampestrategien derfor oplyses til Ghita C. Nielsen (gcn@seges.dk).

ANLÆGSDATA:
- Parceller anlægges mellem sprøjtespor. Længden af parceller skal være min. 100 meter og forsøget skal anlægges, så det dækker område af marker med variation. Der skal i hvert led sprøjtes i fuld bombredde. Se skitse for anlæg af parceller nederst på planen.
- Der afsættes et sprøjtevindue i marken på 24 meter x 30 meter, hvor der ikke sprøjtes for svampesygdomme efter st. 31. Her bedømmes angreb af svampesygdomme før svampesprøjtning i st. 37-39 og st. 55-61 samt 3 uger efter sidste sprøjtning i st. 55-61.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 1800m2. Høstparcel minimum 500m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: Forsøgsområdet behandles mod ukrudt, vækstreguleringsmidler og skadedyr som i den øvrige mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Svampebehandling
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 37 - 39
100 % Dosis af tilrådetEnsartet tilførsel
Stadium 55 - 61
100 % Dosis af tilrådetEnsartet tilførsel
2Stadium 37 - 39
Gradueret tildeling med 5 delt liniær doseringskurve.
100 % Dosis af tilrådetPositionbest. tilf.
Stadium 55 - 61
Gradueret tildeling med 5 delt liniær doseringskurve.
100 % Dosis af tilrådetPositionbest. tilf.
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • I led 1 behandles mod svampesygdomme som i landmandens mark med konstant dosis (100% af landmandens dosis).
 • I led 2 behandles efter tildelingskort eller sensor, hvor dosis ved den delte aksbehandling gradueres med plus minus 20 - 25 procent (afhængigt af udstyr til rådighed). Den gennemsnitlige dosis i led 2 skal være så tæt som mulig på dosis i led 1. (100% af landmandens dosis)
 • Lokalt laves tildelingskort for hele forsøgsarealet ud fra satellitbilleder eller dronebilleder, for at sikre at den gennemsnitlige tildeling i de graduerede og ensartede tildelinger er så ens som muligt er det vigtigt at tildelingskortet kun laves udfra forsøgsarealet. Se "Vejledning til graduering i storskaleforsøg" under bilag nederst på planen. Det er vigtigt at der kan beregnes den gennemsnitlige dosis tildelt i led 2 (i de 4 gentagelser). Kontakt Thomas Nitschke (tnit@teknologisk.dk) eller Ghita C. Nielsen (gcn@seges.dk) ved spørgsmål.
 • Der sprøjtes i de graduerede parceller ud fra et tilrettet tildelingskort, og ved starten af første graduerede parcel nulstilles logfilen i autostyringen, og ved slutning af sprøjtning i den sidste gentagelse gemmes logfilen og denne navngives
 • Herefter behandles de ikke graduerede parceller.
 • Logfiler for de graduerede tildelinger vedlægges notat i PC-Markforsøg

 • KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 37 - 39, før behandling i st. 37-39. Bedømmes i et ubehandlet område, se tekstafsnit "Anlægsdata"
  ForsøgBRUNRUST % dækning.
   
  ForsøgGULRUST % dækning.
   
  ForsøgMELDUG % dækning.
   
  ForsøgSEPTORIA % dækning.
   
  ForsøgHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P02Stadium 55 - 61, før behandling i st. 55-61. Bedømmes i et ubehandlet område, se tekstafsnit "Anlægsdata"
  ForsøgBRUNRUST % dækning.
   
  ForsøgGULRUST % dækning.
   
  ForsøgMELDUG % dækning.
   
  ForsøgSEPTORIA % dækning.
   
  ForsøgHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P03Stadium 55 - 61, bedømmes samtidig med P02
  ledBRUNRUST % dækning.
   
  ledGULRUST % dækning.
   
  ledMELDUG % dækning.
   
  ledSEPTORIA % dækning.
   
  ledHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P04Stadium 72, 3 uger efter sidste behandling, Bedømmes i et ubehandlet område, se tekstafsnit "Anlægsdata"
  ForsøgBRUNRUST % dækning.
   
  ForsøgGULRUST % dækning.
   
  ForsøgMELDUG % dækning.
   
  ForsøgSEPTORIA % dækning.
   
  ForsøgHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 72, 3 uger efter sidste behandling, bedømmes samtidig med P04
  ledBRUNRUST % dækning.
   
  ledGULRUST % dækning.
   
  ledMELDUG % dækning.
   
  ledSEPTORIA % dækning.
   
  ledHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
  Her indtastes udbyttet målt med flowmåler eller vejning af vogn
   


  PRØVEUDTAGNING: Prøver ved høst sendes til Teknologisk Institut der analyser prøverne for NIT-parametre.

  HØST: Forsøget høstes med landmanden mejetærsker. Den høstede mængde i hver storparcel vejes på brovægt, vejevogn eller lignende.
  Har mejetærskeren udbyttemåler kan udbyttet registreres under høst af hver enkel parcel. Dvs. at udbyttemåleren nulstilles før og efter høst af hver enkelt parcel, og vejetal i hver af parcellerne registreres. Der er ikke krav om at kalibrere udbyttemåleren ved kontrolvejning.
  Begge ovenstående metoder sikrer udbytte på parcelniveau, og dermed er det muligt at lave statistik på disse.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger indberettes til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering- her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Var der tekniske vanskeligheder ved at udføre forsøget
  - Var forsøget vellykket

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.  Skitser

  Bilag
  BeskrivelseFil
  Vejledning til graduering i storskala forsøgVejledning til graduering i storskala forsøg.docx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk