Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
060032121 Kopi 011022121 Vinterrugsorter, A og B-sorter til droneanalyse Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 29-01-2021
Fordelingsdato: 03-02-2021
Planansvarlig: Thomas Nitschke
Telefon: 72203377/72203377
Email: TNIT@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter er sorter som er tilmeldt den to årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSSTEDER: LFE 18 (Teknologisk Institut), LFE 33 (Nordic Seed Skive), LFE 36 (Sejet) og LFE 44 (Tystofte). Design for LFE 33, 36 og 44 kan ses på Tystoftes hjemmeside, søg på VP markplaner.

  FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, hvor forfrugt IKKE er græs.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  PLANTEVÆRN:
 • Sygdomme og skadedyr bekæmpes efter behov.
 • Ukrudt skal bekæmpes effektivt, forekommer der græsukrudt på arealet bekæmpes med egnede græsmidler både efterår og forår.


  VÆKSTREGULERING:
 • Forsøget skal vækstreguleres 1 - 2 gange:
 • I stadie 30-33 kan anvendes 0,4 - 0,5 l/ha Medax Top + samme dosis Ammoniumsulfat, eller i stadie 31-33 anvendes 0,2 -0,4 l/ha Trimaxx M.
 • I stadie 37-39 kan anvendes 0,75-1 l/ha Terpal
 • For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset. Undgå at vækstregulere forsøget, når det er tørkestresset eller stresset af lave temperaturer. Vækstregulering af en stresset rugafgrøde kan medføre udbyttetab og kan også øge risikoen for angreb af meldrøjer.

  GØDNING:
 • Der gødskes som udgangspunkt med N efter Landbrugsstyrelsens norm for marken korrigeret for udbytteniveau, forfrugt og kvælstofprognose. Hvis det vurderes at jordens gødningstilstand er så god at normen resulterer i et uhensigtsmæssigt højt kvælstofniveau, justeres N mængden ned. Det kan være tilfældet efter mange års tilførsel af husdyrgødning. Første N-tildeling udføres første gang det er muligt efter den 1/3, forudsat der ikke er udsigt til sne/slud.
 • P og K tildeles efter behov. Der skal tilføres mangan både efterår og forår på arealer hvor der erfaringsmæssigt optræder manganmangel.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00BlandingKWS Receptor
  KWS Tayo
  KWS Berado
  SU Arvid
  2Stadium 00KWS Livado
  3Stadium 00KWS Serafino
  4Stadium 00KWS Tayo
  5Stadium 00KWS Jethro
  6Stadium 00KWS Berado
  7Stadium 00SU Arvid 90+10% population
  8Stadium 00KWS Receptor
  9Stadium 00Astranos
  10Stadium 00KWS Initiator
  11Stadium 00KWS Rotor
  12Stadium 00KWS Detektor
  13Stadium 00KWS Igor
  14Stadium 00KWS Teodor
  15Stadium 00KWS-H205
  16Stadium 00KWS-H206
  17Stadium 00KWS-H207
  18Stadium 00KWS-H208
  19Stadium 00KWS-H209
  20Stadium 00KWS-H210
  21Stadium 00KWS-H211
  22Stadium 00KWS-H212
  23Stadium 00KWS-H213
  24Stadium 00KWS-H214
  25Stadium 00HYH331
  26Stadium 00HYH332
  27Stadium 00HYH333
  28Stadium 00HYH337
  29Stadium 00HYH 326
  30Stadium 00HYH 334
  31Stadium 00HYH 335
  32Stadium 00HYH 336
  33Stadium 00HYH 339
  34Stadium 00HYH 340
  35Stadium 00HYH 341
  36Stadium 00HYH 342
  37Stadium 00HYH 343
  38Stadium 00HYH 344
  39Stadium 00HYH 345
  40Stadium 00HYH 346
  41Stadium 00HYH 347
  42Stadium 00HYH 348
  43Stadium 00KWS-H218
  44Stadium 00KWS-H219
  45Stadium 00KWS-H220
  46Stadium 00KWS-H221
  47Stadium 00KWS-H222
  48Stadium 00KWS-H223
  49Stadium 00KWS-H224
  50Stadium 00KWS-H225
  51Stadium 00SU Elrond+10% population
  52Stadium 00SU Baresi+10% population
  53Stadium 00SU Perspectiv+10% population
  54Stadium 00SU Arvalus+10% population
  55Stadium 00HYH314+10% population
  56Stadium 00HYH322+10% population
  57Stadium 00HYH327+10% population
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut/Tystoftefonden.
  Udsædsmængden beregnes til 250 spiredygtige kerner pr. m2 for populationssorten i led 49. I de resterende led, som alle er hybrider, nedsættes udsædsmængden til 70% = 175 spiredygtige kerner pr. m2. Dette gælder også for de led, der er angivet som hybrider + 10% populationssort.
  Beregnet udsædsmængde tilsendes fra Teknologisk Institut/Tystofte.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  P02
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  P03Stadium 20 - 25, Forår ved begyndende vækst
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   


  PRØVER: LFE 33 (Nordic Seed Skive) og LFE 36 (Sejet) analyserer ledprøver for NIT-parametre og sender alle prøver til Tystofte.
  Teknologisk Institut analyserer alle prøver fra deres eget forsøg for vand, hl-vægt og renhed.
  Teknologisk Institut videresender 2 kg ledprøve fra alle sorter til Tystofte.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 87 40 50 42 eller på mail leif
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk