Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070452121 Stigende svovlmængder til vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 12-02-2021
Fordelingsdato: 17-02-2021
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om de anbefalede svovlmængder til vintersæd stadig er tilstrækkelige med faldende svovldeposition.

BAGGRUND: Svovldepositionen på danske marker har været for nedadgående i en del år. Det giver anledning til at overveje om de anbefalede svovlmængder skal øges.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst. Marken må ikke vandes. Forsøget grundgødes med P, K i flydende NP 11-16 gødning og Kaliumchlorid. Det er meget vigtigt at være opmærksom på at der ikke bruges nogen forrmer for anden gødning med svovl.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerNP 11-16Kun forsøg200 kg
Kaliumchlorid 50. KaligødKun forsøg150 kg
Kas 27 m. Mg, HydroKun forsøg111 kg
MangannitratVed behov1 l
Kas 27 m. Mg, HydroKun mark556 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: I grundgødskningen må der ikke udbringes svovl. Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 1 liter mangannitrat pr. ha. Landmanden må ikke tildele mangansulfat til forsøget.

Hele forsøgsarealet tildeles 30 kg N i kalkammonsalpeter og 22 kg N i DanGødning NP 11-16 ved vækststart og 150 kg N midt i april i kalkammonsalpeter (indeholder ikke svovl).

Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-03-2021Ingen gødning
215-03-2021

Forår ved begyndende vækst
7,5 kg S50 kg Naturgips
315-03-2021

Forår ved begyndende vækst
15 kg S100 kg Naturgips
415-03-2021

Forår ved begyndende vækst
22,5 kg S150 kg Naturgips
515-03-2021

Forår ved begyndende vækst
30 kg S200 kg Naturgips
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gipsen tildeles ved vækststart.

GØDNING: leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-03-2021, Før gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
P02Stadium 32
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. Koldkærgård skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P03Stadium 73 - 75
ParcelLEJESÆD %, (0-100 %).
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelGULRUST % dækning.
 
ParcelBRUNRUST % dækning.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
 
ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
 
P04Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 500 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.Se afsnit PRØVEUDTAGNING OG ANALYSER.
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


PLANTEPRØVE: Planteprøver jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.
Husk at registrere indsendelsesdato i PC-markforsøg. Et tip: Ved at holde Ctrl-knappen nede, mens flere parametre markeres, kan den samme dato registres for flere parametre på en gang. Koldkærgård skyller og tørrer prøverne samt videresender til Yara i England.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i Fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Furdal Nielsen: 92 43 31 76 eller på mail: kfur@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk