Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
030012121 Teknik til udbringning af afgasset og rågylle til kløvergræs - med ammoniakmålinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 13-04-2021
Fordelingsdato: 13-03-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af udbringningsteknik til afgasset gylle og rågylle i slætgræs til 1., 2. og 3. slæt med henholdsvis nedfælder, bomech bom og slangeudlægning med forsuring.


BAGGRUND: En stadig større del af kvæggyllen afgasses, hvorfor der er behov for forsøg til at afdække betydningen af udbringningsteknik for udbytte og ammoniakfordampning i slætgræs.


FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på JB 1+3 i veletablerede 1. eller 2. års marker med slætgræs uden kløver med faste kørespor. Forefindes kløver, sprøjtes den væk primo april. Forsøget skal kunne vandes optimalt efter VandregnskabOnline. Der må ikke køres med gyllevogn, frakørselsvogn eller vandingsmaskine i parcellerne. Forsøgene skal tilføres hhv. rågylle og afgasset kvæggylle, der så vidt muligt hentes på samme bedrift. Ammoniumindholdet i rågyllen skal være over 1,7 kg/ton. Der skal måles ammoniakfordampning i forbindelse med forsøgsbehandlingerne. Forsøget må derfor ikke anlægges op ad skel eller gylletanke og der må ikke udbringes gylle indenfor 100 m af forsøget i 5 dage før og efter hver gylleudbringning af hensyn til ammoniakfordampning. Der høstes forsøgsmæssigt 4 slæt med en stubhøjde på 6 cm. Forsøget skal ideelt set placeres, så der er adgang til strøm indenfor 200 m, da der i forbindelse med hvert enkeltforsøg, placeres et tillægsforsøg, hvor AU foretager ammoniakmålinger i udvalgte led fra forsøgsplanen


ARBEJDSFORDELING:
 • LFE: Anlæg, registreringer, høst og tilsyn med forsøg påhviler den forsøgsansvarlige hos LFE. Samt tæt kontakt til landmanden
 • TI: Gylleudbringning og PH-målinger udføres af Teknologisk Institut med bistand fra forsøgsansvarlig. TI koordinerer gylleudbringning med Tavs Nyord; Aarhus Universitet (20 60 55 33) og giver LFE besked.
 • Måling af ammoniakfordampning (i tillægsforsøg) foretages af Aarhus Universitet


 • FORSØGSSTEDER:
  Begge forsøg (001 og 002) placeres ved Anders Nørgaard, 7500 Holstebro

  ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges på tværs af agerretningen. Der oprettes bruttoparceller med en parcelbredde på 3 m, som indstreges med glyphosphat tidligt forår. Høstparcellen anlægges midt i bruttoparcellen. Værn afhøstes til slut, efter hvert slæt. Der skal være min. 24 m værn rundt om forsøget for at muliggøre kørsel med gyllevogn. Hvis forsøget anlægges på flere rækker, skal der ligeledes være min. 24 m imellem parcelrækkerne + ekstra plads til indkørsel af forsuret gylle.

  Tillægsforsøg med ammoniakmålinger:
  Derudover anlægges et tillægsforsøg i forlængelse af dette forsøg, hvor udvalgte behandlinger fra dette forsøg udføres, og hvor der måles ammoniakfordampning, se VEJLEDNING I FORSØGSBEHANDLINGER. Tillægsforsøget består af 3 led i 3 gentagelser, hvor bruttoparcellerne er 3 m x 4 m. Tillægsforsøget anlægges på langs af agerretningen. Se skitse nederst.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 54m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerPK 0-4-21 m. Mg S CuBåde mark og forsøg800 kg
  Kaliumchlorid 50. KaligødBåde mark og forsøg150 kg

  GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet behandles med 0,75 l pr. ha Primus XL eller 1,8 l pr. ha Starane XL primo april, hvor kløveren sprøjtes bort, så kvælstoffiksering ikke påvirker forsøgsbehandlingerne.
  Forsøgsarealet skal grundgødskes med 800 kg NPKS 0-4-21 tidligt forår og 150 kg kaliumklorid pr. ha, efter 3. slæt. På forsøgsarealet må der IKKE tilføres anden gødning end grund - og forsøgsgødning. Tillægsforsøget gødskes som bufferzonen, med udtagelse af de parceller, hvor der udføres forsøgsbehandlinger jf. skema (se skitse). Ellers behandles forsøget som omgivende mark.

  LFE koordinerer med værten, således, at værten selv sørger for gylleudbringning i bufferzonen, når målingerne er afsluttet.

  VANDING:
  Forsøget skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  10 N0 Ingen NIngen kørsel
  216-03-2021
  0N + Kørsel med gyllevogn
  Ingen NKørsel
  21-05-2021
  0N + Kørsel med gyllevogn
  Efter høst af 1. slæt
  Ingen NKørsel
  25-06-2021
  0N + Kørsel med gyllevogn
  Efter høst af 2. slæt
  Ingen NKørsel
  30-07-2021
  0 N
  Efter høst af 3. slæt
  Ingen NKørsel
  316-03-2021
  50 kg N185 kg NS 27-4
  21-05-2021
  Efter høst af 1. slæt
  50 kg N185 kg NS 27-4
  25-06-2021
  Efter høst af 2. slæt
  50 kg N185 kg NS 27-4
  30-07-2021
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  416-03-2021
  100 kg N370 kg NS 27-4
  21-05-2021
  Efter høst af 1. slæt
  80 kg N296 kg NS 27-4
  25-06-2021
  Efter høst af 2. slæt
  70 kg N259 kg NS 27-4
  30-07-2021
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  516-03-2021
  120 kg N444 kg NS 27-4
  21-05-2021
  Efter høst af 1. slæt
  100 kg N370 kg NS 27-4
  25-06-2021
  Efter høst af 2. slæt
  80 kg N296 kg NS 27-4
  30-07-2021
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  616-03-202160 kg NH4-NGylle, kvæg 2024
  Nedfældet
  5 cm Dybde
  21-05-2021
  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2025
  Nedfældet
  5 cm Dybde
  25-06-2021
  Efter høst af 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2026
  Nedfældet
  5 cm Dybde
  30-07-2021
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  716-03-2021
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2024
  Slæbesko
  21-05-2021

  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2025
  Slæbesko
  25-06-2021

  Efter høst af 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2026
  Slæbesko
  30-07-2021
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  816-03-2021
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2024
  Svovlsyre
  6,4 pH
  Slæbesko
  21-05-2021

  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2025
  Svovlsyre
  6,4 pH
  Slæbesko
  25-06-2021

  Efter høst af 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2026
  Svovlsyre
  6,4 pH
  Slæbesko
  30-07-2021
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  916-03-2021
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2024
  Svovlsyre
  6,4 pH
  20 cm Slangeudlagt
  21-05-2021

  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2025
  Svovlsyre
  6,4 pH
  20 cm Slangeudlagt
  25-06-2021

  Efter høst af 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2026
  Svovlsyre
  6,4 pH
  20 cm Slangeudlagt
  30-07-2021
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  1016-03-202160 kg NH4-NGylle afgasset 2027
  Nedfældet
  5 cm Dybde
  21-05-2021
  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2028
  Nedfældet
  5 cm Dybde
  25-06-2021
  Efter høst af 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2029
  Nedfældet
  5 cm Dybde
  30-07-2021
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  1116-03-2021
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2027
  Slæbesko
  21-05-2021

  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2028
  Slæbesko
  25-06-2021

  Efter høst af 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2029
  Slæbesko
  30-07-2021
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  1216-03-2021
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2027
  Svovlsyre
  6 pH
  Slæbesko
  21-05-2021

  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2028
  Svovlsyre
  6 pH
  Slæbesko
  25-06-2021

  Efter høst af 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2029
  Svovlsyre
  6 pH
  Slæbesko
  30-07-2021
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  1316-03-2021
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2027
  1 l Svovlsyre
  Slæbesko
  21-05-2021

  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2028
  1 l Svovlsyre
  Slæbesko
  25-06-2021

  Efter høst af 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2029
  1 l Svovlsyre
  Slæbesko
  30-07-2021
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2024EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2025EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2026EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2027EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2028EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2029EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

  Gylleudbringning og analyse:
  Ved hver gylleudbringning tilrettelægges forsøgsbehandlingerne, således, at der er én uges forskydning i gylleudbringningerne mellem enkeltforsøgene, for at muliggøre emmisionsmålinger i begge forsøg. Det foregår således, at der udbringes gylle i udbytteforsøget i 002 og samme dag foretages ammoniakmålinger i tillægsforsøg ved 001 ved første udbringningstidspunkt jf. forsøgsplanen og vice versa for ugen efter. Tidspunkter fastsættes af SEGES i samråd med TI, AU og LFE. Datoer i denne plan er derfor kun vejledende og tilrettes på enkeltforsøg.

  Det tilstræbes, slæt høstes på mandage og at gylleudbringningerne foretages på tirsdage. Al gylle udbringes af Teknologisk Institut og koordineres med Kristian Hudecek, tlf: 7220 1517 fra Teknologisk Institut. Gyllen skal være omrørt umiddelbart før hver udbringning og indholdet af ammonium i gylletyperne skal være over 1,7 kg NH4-N pr. ton.
  Ved udbringning foretager AU analyse af NH4-N i de aktuelle gylletyper, der anvendes til fastsættelse af gyllemængde. Analyseresultaterne angives også i notat vedr. gylleudbringning.

  Ved hver udbringning udtages gylleprøver, som mærkes med labels jf. forsøgsplan og sendes til Eurofins.

  Forsuring og pH-måling:
 • I led 8 og 9 forsures gyllen til en pH på maks. 6,4.
 • I led 12 forsures den afgassede gylle til en pH på maks. 6,0
 • I led 13 tilsættes 1,0 l svovlsyre pr ton. pH måles i gyllestrengen umiddelbart efter udbringning
 • De aktuelle pH-værdier måles manuelt ved udbringningen og registres under måleparametrene i P02, P04 og P06.

  Indstilling af udstyr:
 • Nedfældningsdybden i led 6 og 10 skal være 4-5 cm. Nedfældningsdybden måles med tommestok ved hver udbringning og noteres i NFTS under forsøgsbehandlinger.
 • Bomech-bom indstilles, således, at den opspændes til mindst 10 kg skærtryk.

 • Gylleudbringning medio marts, efter 1. slæt og efter 2. slæt:
 • Led 1 ingen kvælstoftildeling
 • Led 2 ingen kvælstoftildeling, men traktor og gyllevogn kører gennem parcellerne ved hver udbringningstidspunkt for at undersøge randeffekten af gyllevognen.
 • Led 6 tilføres 60 kg NH4-N i kvæggylle, som nedfældes på traditionel vis.
 • Led 7 tilføres 60 kg NH4-N i kvæggylle, som udbringes med Bomech slæbesko
 • Led 8 tilføres 60 kg NH4-N i kvæggylle, som forsures til pH 6,4 og udbringes med Bomech slæbesko
 • Led 9 tilføres 60 kg NH4-N i kvæggylle, som forsures til pH 6,4 og slangeudlægges med en højde på 20 cm over jorden
 • Led 10 tilføres 60 kg NH4-N i afgasset kvæggylle, som nedfældes på traditionel vis
 • Led 11 tilføres 60 kg NH4-N i afgasset kvæggylle, som udbringes med Bomech slæbesko
 • Led 12 tilføres 60 kg NH4-N i afgasset kvæggylle, som udbringes med Bomech slæbesko og forsures til pH 6,0
 • Led 13 tilføres 60 kg NH4-N i afgasset kvæggylle, som udbringes med Bomech slæbesko tilsat 1,0 l svovlsyre pr. ton

 • Udbringning af mineralsk gødning medio marts, samme tid som gylleudbringning (før 1. slæt):
 • Led 3 tilføres 50 kg N pr. ha. i NS 27-4
 • Led 4 tilføres 100 kg N pr. ha. i NS 27-4
 • Led 5 tilføres 120 kg N pr. ha. i NS 27-4

  Udbringning af mineralsk gødning efter 1. slæt:
 • Led 3 tilføres 50 kg N pr. ha. i NS 27-4
 • Led 4 tilføres 80 kg N pr. ha. i NS 27-4
 • Led 5 tilføres 100 kg N pr. ha. i NS 27-4

  Udbringning af mineralsk gødning efter 2. slæt:
 • Led 3 tilføres 50 kg N pr. ha. i NS 27-4
 • Led 4 tilføres 70 kg N pr. ha. i NS 27-4
 • Led 5 tilføres 80 kg N pr. ha. i NS 27-4

  Udbringning af mineralsk gødning efter 3. slæt:
 • 3. slæt: Led 3-12 tilføres 60 kg N pr. ha. i NS 27-4

 • TILLÆGSFORSØG MED AMMONIAKMÅLINGER:
  Der udføres ammoniakmålekampagner i tillægsforsøg til hvert enkeltforsøg i forbindelse med gylleudbringning til hvert slæt. Tidspunkt for udbringning i de to forsøg er forskudt med en uge. SE tekstafsnit "Gylleudbringning og analyse" under Vejledning til forsøgsbehandlinger.
  Af praktiske hensyn gennemføres forsøget med ammoniakmålinger i et tillægsforsøg til denne forsøgsplan i regi af AU. I forbindelse med gylleudbringning i parcellerne, overkøres tillægsforsøget med gylleudstyr, dog UDEN at tilføre gylle. AU tilfører gylle manuelt i sporene med vandkande umiddelbart efter kørsel med gyllevogn. Syremængden afmåles så det svarer til doseringen ud fra gyllevognen og tilsættes manuelt umiddelbart inden udbringning i tillægsforsøget.

  Der er udvalgt følgende led til tillægsforsøget:

 • Led 10 overkøres med gyllevogn + nedfælder. Der tilføres 60 kg NH4-N i afgasset kvæggylle med vandkande.
 • Led 11 overkøres med gyllevogn + Bomech bom. Der tilføres 60 kg NH4-N i afgasset kvæggylle med vandkande i rillerne efter Bomech bommen.
 • Led 13 overkøres med gyllevogn + Bomech bom. Der tilføres 60 kg NH4-N i afgasset kvæggylle, der er tilsat 1,0 l svovlsyre pr. ton med vandkande i rillerne efter Bomech bommen.

 • GØDNING OG GYLLE: Gødning, kvæggylle og afgasset kvæggylle skaffes lokalt af LFE. Til 1. slæt afhentes afgasset gylle i lagertank ved biogasanlæg og kvæggylle i fortanken ved Henrik Vestergaard. Til efterfølgende slæt afhentes afgasset gylle i lille lagertank ved Anders Nørgaard og kvæggylle i lille lagertank ved Abildholtvej 8. LFE sørger for flytning af gylle til disse tanke i samarbejde med forsøgsværten.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0110-03-2021, Ved opstart af forsøg i forår
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
   
  ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
   
  P0216-03-2021, Ved 1. gylleudbringning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 8, 9, 12, 13
  ledPH manuelt, målt v. gylleudbr..
   
  P0318-05-2021, Ved høst af 1. slæt, (Vejledende dato)
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøvemateriale pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  ledUdføres kun i følgende led: 7, 8, 10, 12
  GRØNMASSE-PRØVE .
  OBS! Analyser udføres på grønmasseprøven, så denne skal ikke udtages. Analysepakkenr. er tilføjet manuelt til følgesedlen, som sendes med grønmasseprøven.
  P, % i tørstof
  MG, % i tørstof
  NA, % i tørstof
  CA, % i tørstof
  CU, ppm i tørstof
  MN, ppm i tørstof
  K, % i tørstof
  FE, ppm i tørstof
  SVOVL, % i tørstof
  ZN, ppm i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0421-05-2021, Ved 2. gylleudbringning
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 8, 9, 12, 13
  ledPH manuelt, målt v. gylleudbr..
   
  P0522-06-2021, Ved høst af 2. slæt, (Vejledende dato)
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøvemateriale pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ledUdføres kun i følgende led: 7, 8, 10, 12
  GRØNMASSE-PRØVE .
  OBS! Analyser udføres på grønmasseprøven, så denne skal ikke udtages. Analysepakkenr. er tilføjet manuelt til følgesedlen, som sendes med grønmasseprøven.
  P, % i tørstof
  NA, % i tørstof
  MG, % i tørstof
  SVOVL, % i tørstof
  FE, ppm i tørstof
  K, % i tørstof
  MN, ppm i tørstof
  CU, ppm i tørstof
  CA, % i tørstof
  ZN, ppm i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0625-06-2021, Ved 3. gylleudbringning
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 8, 9, 12, 13
  ledPH manuelt, målt v. gylleudbr..
   
  P0727-07-2021, Ved høst af 3. slæt, (Vejledende dato)
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøvemateriale pr. led
  RØDKLØVER, % af tørstof
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  ledUdføres kun i følgende led: 7, 8, 10, 12
  GRØNMASSE-PRØVE .
  OBS! Analyser udføres på grønmasseprøven, så denne skal ikke udtages. Analysepakkenr. er tilføjet manuelt til følgesedlen, som sendes med grønmasseprøven.
  P, % i tørstof
  MG, % i tørstof
  NA, % i tørstof
  FE, ppm i tørstof
  SVOVL, % i tørstof
  CA, % i tørstof
  CU, ppm i tørstof
  MN, ppm i tørstof
  K, % i tørstof
  ZN, ppm i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0831-08-2021, Ved høst af 4. slæt, (Vejledende dato)
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøvemateriale pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ledUdføres kun i følgende led: 7, 8, 10, 12
  GRØNMASSE-PRØVE .
  OBS! Analyser udføres på grønmasseprøven, så denne skal ikke udtages. Analysepakkenr. er tilføjet manuelt til følgesedlen, som sendes med grønmasseprøven.
  P, % i tørstof
  NA, % i tørstof
  MG, % i tørstof
  SVOVL, % i tørstof
  FE, ppm i tørstof
  K, % i tørstof
  MN, ppm i tørstof
  CU, ppm i tørstof
  CA, % i tørstof
  ZN, ppm i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  PH-MÅLING: TI måler pH i den forsurende gylle i gyllestrengen ved udbringning og registrerede værdier indsættes i måleparametrene i P02, P04 og P06.

  HØST: Der høstes forsøgsmæssigt 4 slæt. Et evt. 5. slæt høstes af værten med omgivende mark.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed.
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden har deltaget ved finansiering af projektet.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.


  Rettelser:
  DatoTekst
  10-03-2021Tekstafsnit rettet, så der står medio marts for udbringning af mineralsk gødning, samme tid, som der udbringes gylle første gang (ABV).


  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk