Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
030282121 Optimal kaliummængde til gyllegødet kløvergræs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-02-2021
Fordelingsdato: 28-02-2021
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse den optimale mængde og fordeling af kalium til kløvergræs på grovsandet jord.

BAGGRUND: Stort set al kløvergræs dyrket i Danmark gødes med gylle. Mineralstofanalyser af ensilage tyder på, at udbyttet af kløvergræs kan være begrænset af mangel på kalium, svovl, magnesium eller andre næringsstoffer. Det tyder på, at landmandens tilførsel af bl.a. kalium ofte ikke er tilstrækkelig. Strategien for tilførsel af kalium undersøges derfor i forhold til optimering af kaliumtilførslen.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i veletablerede 2. års marker med enten hvidkløvergræs eller hvid/rødkløvergræs på grovsandet jord. Forsøget vandes optimalt efter Vandregnskab Online. Forsøget skal anlægges i en mark, hvor der gødes med 60 kg NH4-N i kvæggylle tidligt forår og senest 1 uge efter 1. slæt.

FORSØGSSTEDER: LFE2, LFE 6 (Ytteborg Nord) og LFE 6 (Ytteborg Syd).

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges på tværs af kørselsretningen, sådan at der ikke er kørespor i parcellerne. Der må ikke køres med gyllevogn, frakørselsvogn eller vandingsmaskine i parcellerne. Der oprettes bruttoparceller med en parcelbredde på 3 m. som markeres med pinde eller indstreges med glyphosat tidligt forår. Nettoparceller indstreges ikke med glyphosat. Anlægsparcel: min 36 m2. Høstparcel min 18 m2. Høstparcellen anlægges midt i bruttoparcellen. Værn afhøstes til slut, efter hvert slæt.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylle, kvæg, Gennemsnit.Både mark og forsøg0
Gylle, kvæg, Gennemsnit.Både mark og forsøg0
HandelsgødningerYaraBela ASN NS 26-14 , m. MgBåde mark og forsøg231 kg
YaraBela ASN NS 26-14 , m. MgBåde mark og forsøg115 kg
YaraBela ASN NS 26-14 , m. MgBåde mark og forsøg269 kg

GENEREL BEHANDLING: OBS. Af tekniske årsager, er generelle behandlinger med gylle anført i skemaet for forsøgsbehandlinger.
 • Medio marts
  Ca. 60 kg NH4-N udbringes i kvæggylle med slæbeslanger. Det er vigtigt at der udtages en gylleanalyse ca. 14 dage før udbringning (2004), så gyllemængden kan tilpasses. Ved udbringning udtages igen en analyse (2005) af den udbragte kvæggylle, og den udbragte mængde registreres. Der tilstræbes en udbragt mængde svarende til 60 kg NH4-N pr. ha. Derudover suppleres med 60 kg N i NS 26-14 til 1. slæt.
  VIGTIGT - Husk at redigere forsøgsbehandlinger med det rigtige antal t./ha. Dette skal gøres for at gødningstildelingen bliver beregnet rigtig.

 • Efter 1. slæt
  Ca. 14 dage inden udbringning af gylle efter 1. slæt udtages en gylleprøve (2006), så gyllemængden efter 1. slæt kan tilpasses. Senest 1 uge efter 1. slæt grundgødskes igen med ca. 60 kg NH4-N i kvæggylle, som der tages en prøve af ved udbringning (2007). Derudover tilføres 30 kg N i NS 26-14.
  VIGTIGT - Husk at redigere forsøgsbehandlinger med det rigtige antal t./ha. Dette skal gøres for at gødningstildelingen bliver beregnet rigtig.

 • Efter 2. slæt
  Senest 1 uge efter 2. slæt grundgødskes i alle led med 70 kg N i NS 26-14.

  OBS: Der må ikke tilføres anden gødning end den der er anført i forsøgsplanen.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Kaliumgødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  102-03-2021
  Ca. 14 dage før udbringning i foråret
  NH4-NGylle, kvæg 2004
  16-03-2021
  Gylleudbringning forår
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2005
  12-05-2021
  Ca. 14 dage før udbringning efter 1. slæt
  NH4-NGylle, kvæg 2006
  26-05-2021
  Gylleudbringning senest 1 uge efter 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2007
  216-03-2021
  Gylleudbringning forår
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2005
  01-04-2021
  Primo april
  50 kg K100 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
  26-05-2021
  Gylleudbringning senest 1. uge efter 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2007
  316-03-2021
  Gylleudbringning forår
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2005
  26-05-2021
  Gylleudbringning senest 1 uge efter 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2007
  26-05-2021
  Senest 1 uge efter 1. slæt
  50 kg K100 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
  416-03-2021
  Gylleudbringning forår
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2005
  26-05-2021
  Gylleudbringning senest 1 uge efter 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2007
  07-07-2021
  Senest 1. uge efter 2. slæt
  50 kg K100 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
  516-03-2021
  Gylleudbringning forår
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2005
  01-04-2021
  Primo april
  100 kg K200 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
  26-05-2021
  Gylleudbringning senest 1 uge efter 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2007
  616-03-2021
  Gylleudbringning forår
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2005
  01-04-2021
  Primo april
  50 kg K100 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
  26-05-2021
  Gylleudbringning senest 1 uge efter 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2007
  26-05-2021
  Senest 1. uge efter 1. slæt
  50 kg K100 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
  716-03-2021
  Gylleudbringning forår
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2005
  26-05-2021
  Gylleudbringning senest 1 uge efter 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2007
  07-07-2021
  Senest 1 uge efter 2. slæt
  50 kg K100 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
  18-08-2021
  Senest 1 uge efter 3. slæt
  50 kg K100 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
  816-03-2021
  Gylleudbringning forår
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2005
  01-04-2021
  Primo april
  50 kg K100 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
  26-05-2021
  Gylleudbringning senest 1. uge efter 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2007
  07-07-2021
  Senest 1. uge efter 2. slæt
  50 kg K100 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
  18-08-2021
  Senest 1. uge efter 3. slæt
  50 kg K100 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
  916-03-2021
  Gylleudbringning forår
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2005
  01-04-2021
  Primo april
  50 kg K100 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
  26-05-2021
  Gylleudbringning senest 1 uge efter 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2007
  26-05-2021
  Senest 1 uge efter 1. slæt
  50 kg K100 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
  07-07-2021
  Senest 1 uge efter 2. slæt
  50 kg K100 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
  18-08-2021
  Senest 1 uge efter 3. slæt
  50 kg K100 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2004Gylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2005Gylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2006Gylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2007Gylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forsøgsbehandlingen består i differentieret tildeling af kalium både i forhold til tid og mængde. Der må ikke tildeles anden gødning til forsøget end den i planen angivne. Se skema til fordeling af kalium nederst på siden.

  Før 1. slæt ca 1/4:
 • Led 1, 3, 4 og 7: ingen behandling
 • Led 2, 6, 8 og 9: 50 kg K i Kaliumchlorid 50
 • Led 5: 100 kg K i Kaliumchlorid 50

  Efter 1. slæt ca. 26/5:
 • Led 1, 2, 4, 5, 7 og 8: ingen behandling
 • Led 3, 6 og 9: 50 kg K i Kaliumchlorid 50

  Efter 2. slæt ca 7/7:
 • Led 1, 2, 3, 5 og 6: ingen behandling
 • Led 4, 7, 8 og 9: 50 kg K i Kaliumchlorid 50

  Efter 3. slæt ca. 18/8:
 • Led 1, 2, 3, 4, 5 og 6: ingen behandling
 • Led 7, 8 og 9: 50 kg K i Kaliumchlorid 50 • GØDNING: Gødning som anvendes forsøgsmæssigt udleveres fra Teknologisk Institut. Kvæggylle skaffes lokalt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2021, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  0-25 cm til Agrolab(pose) (til teksturanalyse og std. analyse på forsøgsniveau) 300-400 gr. jord
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
   
  ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
   
  P0225-05-2021, Ved høst af 1. slæt
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøvemateriale pr. led
  iNDF, % i tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  MG, % i tørstof
  NA, % i tørstof
  IVOS, %
  P, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  CA, % i tørstof
  CU, ppm i tørstof
  MN, ppm i tørstof
  K, % i tørstof
  FE, ppm i tørstof
  SVOVL, % i tørstof
  ZN, ppm i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
   
  ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
   
  ParcelKALIUM-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=stærk kalium-mangel.
   
  P0306-07-2021, Ved høst af 2. slæt
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  NDF, % i tørstof, total
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelKALIUM-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=stærk kalium-mangel.
   
  P0417-08-2021, Ved høst af 3. slæt
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  iNDF, % i tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  NDF, % i tørstof, total
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelKALIUM-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=stærk kalium-mangel.
   
  P0512-10-2021, Ved høst af 4. slæt
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  NDF, % i tørstof, total
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelKALIUM-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=stærk kalium-mangel.
   
  P0616-10-2021, Efter høst af 4. slæt
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  RT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde


  KALIUMMANGEL: Bedømmelse af kaliummangel følger Vejledning i bedømmelser i landsforsøgene. Nederst i forsøgsplanen ses et typisk billede af udpræget kaliummangel på kløver, der er mere følsom for kaliummangel end græs.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for jordbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSONER – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 8740 6660, mail: tsf@seges.dk
  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk