Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
030052121 Slætgræsmonitering 2021 Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-02-2021
Fordelingsdato: 16-02-2021
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At monitere udviklingen i typeblandinger af slætgræs i forskellige områder af landet til kalibrering af slætprognosen.

BAGGRUND: Slætprognosen bruges i stort omfang til at fastlægge det optimale høsttidspunkt af især første slæt. Det er derfor vigtigt, at prognosen er kalibreret for de forskellige blandinger i forskellige egne af landet.

FORSØGSBETINGELSER: Der foretages planteklip i veletablerede 1. eller 2. års marker, der er repræsentative for egnen. Der skal udvælges marker med følgende græsblandinger:
• 35 eller anden græsblanding med alm. rajgræs og hvidkløver
• 45 eller blanding 47 med moderat rødkløverandel
• 49 eller blanding 50 eller Barrenbrug struktur


FORSØGSSTEDER: Der anlægges i alt 3 forsøg fordelt ved hhv. LandboNord (LFE 1), LandboSyd (LFE 11) og VKST (LFE 15).

ANLÆGSDATA: Der vælges et ensartet og repræsentativt område på ca. 100 x 100 m i hver mark, hvor der klippes prøver på alle tre prøvetagningstidspunkter.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GRUNDBEHANDLING: Forsøgsarealet gødes og passes som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Græsblanding
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Mark med blanding 35 eller anden græsblanding med alm. rajgræs og hvidkløverBlanding nr. 35
2Mark med blanding 45 eller blanding 47 med moderat rødkløverandelBlanding nr. 45
3Mark med blanding 49 eller blanding 50 eller Barrenbrug StrukturBlanding nr. 49
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forsøgsbehandlingerne består i valg af tre kløvergræsmarker med forskellige græsblandinger.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0126-04-2021, 21 dage før høst, 3 uger før forventet høst af 1. slæt
ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Udtages og indsendes mandag for analyse hurtigst muligt. Prøvestørrelse ca. 1 kg
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
NDF, % i tørstof, total
iNDF, % i tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
ParcelPLANTEHØJDE cm.
Længde af udstrakt plante fra jord til øverste bladspids
 
ParcelKLØVER (CloverSense) % dækning.
Kløverandel målt med app’en Cloversense Mobile Free
 
P0203-05-2021, 14 dage før høst, 2 uger før forventet høst af 1. slæt
ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Udtages og indsendes mandag for analyse hurtigst muligt. Prøvestørrelse ca. 1 kg
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
NDF, % i tørstof, total
TØRSTOF, % af råvare
TRÆSTOF, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
RÅASKE, % i tørstof
IVOS, %
ParcelPLANTEHØJDE cm.
Længde af udstrakt plante fra jord til øverste bladspids
 
ParcelKLØVER (CloverSense) % dækning.
Kløverandel målt med app’en Cloversense Mobile Free
 
P0310-05-2021, 1 uge før optimalt høsttidspunkt, 1 uge før forventet høst af 1. slæt
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Udtages og indsendes mandag for analyse hurtigst muligt. Prøvestørrelse ca. 1 kg
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
NDF, % i tørstof, total
iNDF, % i tørstof
ParcelPLANTEHØJDE cm.
Længde af udstrakt plante fra jord til øverste bladspids
 
ParcelKLØVER (CloverSense) % dækning.
Kløverandel målt med app’en CloverSense Mobile Free
 


PLANTEPRØVE:
GRØNMASSEPRØVE: Der udtages en prøve ved at klippe græsset, så der efterlades en stub på ca. 6,5 cm. Lav evt. en skabelon så klippehøjden bliver ens hver gang. Der klippes 4-5 steder i marken for at få en repræsentativ prøve. Der klippes hver gang inden for samme område i marken, i et område på 75 til 100 meter, for at sikre at prøverne er sammenlignelige fra uge til uge.

PRØVEHÅNDTERING: Det er vigtigt at opbevare prøverne køligt, helst i køleskab eller køleboks, indtil afhentning. Især sukkeret omsættes meget hurtigt i græsset ved høj temperatur. Prøverne må ikke fryses.

VIGTIGT: Prøverne skal udtages så tidligt om mandagen, at de også kan afhentes mandag.
Husk at bestille afhentning. Derved skulle vi have resultaterne i løbet af torsdag.

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Plantehøjde (i cm) måles med tommestok. Plantehøjde er længden af udstrakt plante fra jord til øverste bladspids.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk