Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
091042121 Kvik i vinterhvede, ANLÆGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-09-2021
Fordelingsdato: 20-03-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge alternative strategier for bekæmpelse af kvik uden glyphosat i vinterhvede.

BAGGRUND: Glyphosat er det mest anvendte herbicid til bekæmpelse af kvik. Det ønskes undersøgt, om alternative planteværnsprodukter kan mindske afhængigheden af glyphosat.

ANLÆGSDATA: Forsøgets nøjagtige placering skal afsættes med RTK GPS eller alternativt skal forsøgsarealet udmåles til faste punkter, således at det kan genfindes efter høst i 2021 og 2022.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges hvor en jævn bestand af kvik optræder i vinterhvede, som høstes til modenhed. Andet græsukrudt og tokimbladet ukrudt skal være bekæmpet i efteråret 2020. Der må etableres vintersæd i efteråret 2021, - dog må pløjning tidligst ske 10-14 dage efter behandling af led 5. Alternativt kan etableres vårsæd (korn). Langtidseffekten skal bedømmes ved optælling af kvikskud/m2 efter høst i 2022.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Frem til afsluttende optælling efter høst 2022, må der på forsøgsarealet IKKE foretages anden kvikbekæmpelse end forsøgsbehandlingen, dvs. ingen anvendelse af Broadway, hvis der er vintersæd som følgende afgrøde. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 31165 g Broadway
0,5 l PG 26N
3Stadium 310,155 kg Cossack Star
0,5 l Renol
4Stadium 33
220 g Broadway
0,5 l PG 26N
5Stadium 310,2 kg Incelo
0,5 l Renol
6Stadium 310,75 l Zypar
0,2 l Agropol
10-09-2021
Når kvik har 3-5 blade
2,5 l Roundup Flex
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150 l pr. ha.
  • Led 2, 3, 5 og 6 behandles i st 31 i april-maj, når der er vækst i kvik og afgrøde.
  • Led 4 behandles i stadie 33.
  • Led 6 behandles igen i september, når kvikplanterne har udviklet 3-5 blade efter høst, dvs. normalt 4-5 uger efter høst.

KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 31, Før behandling
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
KVIK skud/m2.
Tælleflade: Min. 1 m2 (4 x 0,25 m2)
 
P02Stadium 89, Før høst
ParcelKVIK biomasse, (visuelt bedømt).
Ubehandlet = 100, Se: Vejledning i visuel bedømmelse
 
ParcelKVIK skud/m2.
Min. måleflade 1 m2. (4 x 0,25 m2)
 
P03Stadium 90, Høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
Bedømmes i stubben straks efter høst.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
Bedømmes i stubben straks efter høst.
 
P0401-09-2021, September, før behandling af led 6
ParcelKVIK skud/m2.
Tælleflade: Min. 1 m2 (4 x 0,25 m2)
 


VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: I P02 tælles alle kvikskud, både med og uden aks.
INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Afgrødetæthed
- Fordeling af ukrudtsbestanden
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
- Har forsøget været vellykket

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Agropol GHS05 GHS07
Broadway GHS09
Cossack Star GHS07 GHS09
Incelo GHS09 GHS07
PG 26N GHS07 GHS09
Renol GHS05
Roundup FlexIntet faresymbol
Zypar GHS07 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk