Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
091932121 Radrensning i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-09-2021
Fordelingsdato: 20-03-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af radrensning mod ukrudt i vårbyg dyrket på forskellige jordtyper samt belyse kapaciteten ved udførsel af radrensning. Formålet er desuden at sætte fokus på mekanisk bekæmpelse som metode til ukrudtsbekæmpelse.

BAGGRUND: Udvikling af herbicidresistens, færre tilgængelige kemiske ukrudtsmidler samt efterspørgsel efter pesticidfri dyrkning giver behov for at udvikle metoder til ukrudtsbekæmpelse uden kemiske ukrudtsmidler.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene anlægges som en delmark på 1-2 ha i konventionelt dyrkede vårbygmarker. Det forudsættes at der kan sås og radrenses med såmaskine og radrenser, som er tilpasset hinanden. I den øvrige del af forsøgsarealet forudsættes, at der bliver gennemført en kemisk ukrudtsbekæmpelse tilpasset markens ukrudtsbestand. Forsøgets gennemførelse aftales på forhånd med forsøgsvært og den operatør, som skal gennemføre radrensning. Forsøgets størrelse tilpasses forholdene. Ved spørgsmål kontaktes Poul Henning Petersen på 20 10 22 97.

ARBEJDSFORDELING:
Maskinstation: Udfører såning, ukrudtsstrigling og radrensninger i led 1 og 2.
Forsøgsvært: Udfører såning og ukrudtsbekæmpelse i led 3.
Forsøgsenheden: Tager billeder før høst.
SEGES: Laver biomassebedømmelse via fotos i P05 (metodeudvikling)

ANLÆGSDATA: Demoforsøg med 1 gentagelse anlagt som striber i markens længde. Parcellers størrelse er 0,5-1 ha. Størrelsen af de enkelte parceller kan tilpasses forholdene i den enkelte forsøgsmark.
Led 1 og 2 sås med 25 cm rækkeafstand.
Led 3 er identisk med omgivende mark.
Led 4, 5 og 6 placeres som parceller i hhv. led 1,2 og 3 (se skitse).
Led 4 placeres 2 steder i led 1. Der afsættes ca. 10-15 meter i længde og hhv. 8/12 meter bred.
Led 5 placeres 2 steder i led 2 i radrenserens bredde og ca. 5 meters længde.
Led 6 placeres 2 steder i led 3, som et ubehandlet vindue på ca. 6x6 meter, hvor en sektion på sprøjten lukkes.
Se skitse for detaljer ift. 8 eller 12 meter system.
Der anvendes samme sort og udsædsmængde i alle led.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 1 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke udføres anden ukrudtsbekæmpelse end blindstrigling og radrensning i forsøgsled med mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Skulle radrensningen mod forventning svigte, kan opfølgning med kemisk bekæmpelse aftales, så der ikke sker udbyttetab. Kørehastighed ved blindstrigling og 2 gange radrensning indberettes i nævnte rækkefølge, så det kan anvendes til senere beregning af arbejdskapacitet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Såning25 cm Rækkeafstand
Stadium 05 - 07BlindstriglingKørehastighed
Stadium 20 - 24RadrensningKørehastighed
Stadium 27 - 30RadrensningKørehastighed
2Stadium 00
Såning25 cm Rækkeafstand
Stadium 05 - 07BlindstriglingKørehastighed
Stadium 20 - 24RadrensningKørehastighed
3Stadium 00
Markens såteknik
SåningRækkeafstand
Stadium 20 - 24
Kemisk ukrudtsbekæmpelse som omgivende mark
UkrudtsbekæmpelseKørehastighed
4Stadium 00
Såning25 cm Rækkeafstand
Stadium 05 - 07BlindstriglingKørehastighed
5Stadium 00
Såning25 cm Rækkeafstand
6Stadium 00
SåningRækkeafstand
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Vandmængde 150-200 l pr. ha ved kemisk ukrudtsbekæmpelse.
Rækkeafstand, afgrøde:
 • I led 1, 2, 4 og 5 er rækkeafstanden 25 cm
 • I led 3 og 6 er rækkeafstanden som landmandens mark.

  Behandlinger:
 • Led 1 og 2 blindstrigles, når de første kimplanter ses.
 • Led 4 udgør et område i led 1, således at led 4 også ukrudtsstrigles.
 • Led 1 og 2 radrenses, når ukrudt har kimblade til begyndende løvblade.
 • Led 1 radrenses igen 10-14 dage efter første radrensning.
 • Led 5 holdes ubehandlet. Led 5 udgør et område i led 2 på ca. 5 meter gange radrenserens bredde.
 • I led 3 bekæmpes ukrudt med kemiske løsninger. Disse udføres af landmanden som i omgivende mark.
 • Led 6 holdes ubehandlet. Led 6 udgør et område af led 3. I led 3 lukkes en sektion på sprøjten, således at der bliver afsat et ubehandlet felt på omring 6*6 m2.
  Strigling og radrensning udføres med hensyn til tidspunkt, kørehastighed mv. så optimalt som muligt i forhold til det udstyr, der er til rådighed for gennemførelse af det enkelte forsøg.
  Kørehastigheden for blindstrigling og radrensning noteres under "specifikation af behandling"

 • KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 20 - 24, Før 1. radrensning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 5
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Hver enkelt art registreres for sig. Der tælles 4 steder i parcellen og gennemsnit indberettes.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Hver enkelt art registreres for sig. Registrer de mest dominerende arter. Der tælles 4 steder i parcellen og gennemsnit indberettes.
   
  P03Stadium 32 - 37
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Hver enkelt art registreres for sig. Der tælles 4 steder i parcellen og gennemsnit indberettes.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Hver enkelt art registreres for sig. Registrer de mest dominerende arter. Der tælles 4 steder i parcellen og gennemsnit indberettes.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  Bedømmes i forhold til de ubehandlede områder i led 5
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  Bedømmes i forhold til de ubehandlede områder i led 5
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelBURRESNERRE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelKAMILLE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelHANEKRO % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  Fotos tages af forsøgsenhed, se tekstafsnit "Foto". Bedømmelse foretages af SEGES ud fra fotos
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  Fotos tages af forsøgsenhed, se tekstafsnit "Foto". Bedømmelse foretages af SEGES ud fra fotos
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  Bedømmes i stubben straks efter høst.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  PARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
  OBS: Kun led 1, 2 og 3 høstes, se tekstafsnit HØST
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  Bedømmes i stubben straks efter høst.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSE:
  Biomasse i behandlede led vurderes i forhold til biomasse i ubehandlede vinduer. I led 1 og 2 vurderes ukrudts biomasse som en samlet værdi, selv om der kan være forskel på ukrudtsmængden i rækken og imellem rækkerne. Vær opmærksom på, at der eventuelt kun vil være små forskelle på behandlingerne, og at det er vigtigt, at en evt. forskel i behandlingernes virkning afspejles i bedømmelserne. Vejledning om optælling/bedømmelse findes i: Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene.
  Kontakt Poul Henning Petersen 2010 2297, hvis der opstår tvivl, når der skal bedømmes.

  FOTO: Forsøgsenhed tager før høst 10 foto i hvert led. Afgrøden åbnes med en 1 m lang flexstok, så billedet kan tages ned i imellem to sårækker og skal vise ca. 1 meter af rækken. Før hver serie på 10 billeder tages et foto af lednummer, så billeder kan identificeres på basis af kameraets løbende nummerering. Billedserien sendes med We Transfer til Poul Henning Petersen, php@seges.dk. Formålet er at undersøge om denne form for bedømmelse kan korreleres med bedømmelserne i marken.

  HØST: Led 1, 2 og 3 høstes forsøgsmæssigt. Der høstes en stribe på ca. 50 meter i hver parcel, hvilket vil sige at der høstes ad to gange i hver parcel. For hvert led sendes en prøve til Teknologisk Institut til NIT analyse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk