Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
091922121 Bekæmpelse af ukrudt i vårbyg (med og uden ALS-hæmmere) Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-09-2021
Fordelingsdato: 07-03-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse mulighederne for at bekæmpe tokimbladet ukrudt i vårsæd med og uden anvendelse af midler, hvor ALS-hæmmere indgår.

BAGGRUND: Hos tokimbladet ukrudt er target-site resistens over for ALS-hæmmere langt den mest almindelige form for herbicidresistens. ALS-resistens er udbredt hos fuglegræs, og der er også dokumenteret en del tilfælde af ALS-resistens hos kamille og kornvalmue. Resistensudvikling i forhold til ALS-midler forebygges hos tokimbladet ukrudt ved gennem herbicidblandinger eller rotation, dvs. skift mellem midler fra gang til gang, at opnå effektiv bekæmpelse af risikoarter som fuglegræs, kamille og valmue med andre virkemekanismer end ALS.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøg skal anlægges i vårbyg på arealer med en jævn bestand af almindeligt forekommende tokimbladet ukrudt, eksempelvis hvidmelet gåsefod, agerstedmoder, snerlepileurt, storkenæb, ærenpris, fuglegræs og kamille.

ANLÆGSDATA: Der er oprettet 2 ubehandlede led ift. bedømmelsen af biomasse. De ubehandlede led må ikke ligge ved siden af hinanden i designet. Derfor skal design tilrettes af Teknologisk Institut.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen ukrudts-bek.
2Stadium 139 g Express Gold 33 SX
0,03 l Legacy 500 SC
0,1 l Starane 333 HL
0,15 l Agropol
3Stadium 00
Efter såning
0,1 l Legacy 500 SC
4Stadium 00
Efter såning
0,1 l Legacy 500 SC
Stadium 20 - 210,25 l Pixxaro EC
5Stadium 130,1 l Legacy 500 SC
0,1 l Starane 333 HL
0,15 l Agropol
6Stadium 130,1 l Legacy 500 SC
0,125 l Pixxaro EC
0,15 l Agropol
7Stadium 130,1 l Legacy 500 SC
Stadium 20 - 210,25 l Pixxaro EC
8Stadium 20 - 210,1 l Legacy 500 SC
0,25 l Pixxaro EC
9Stadium 20 - 210,5 l Tricera
0,03 l Legacy 500 SC
10Stadium 20 - 211 l Metaxon
0,1 l Legacy 500 SC
11Stadium 20 - 210,4 l Cleave
0,04 l Legacy 500 SC
4 g Trimmer SG
12Stadium 20 - 210,2 l Pixxaro EC
0,07 l Hussar Plus OD
0,03 l DFF
0,15 l Agropol
13Stadium 20 - 210,07 l Hussar Plus OD
0,05 l DFF
0,5 l Renol
14Stadium 20 - 210,4 l Sentrallas LQM
15Stadium 20 - 210,2 l Sentrallas LQM
0,03 l Legacy 500 SC
16Stadium 20 - 210,25 l Travallas LQM
17Stadium 20 - 210,15 l Pixxaro EC
9 g Express Gold 33 SX
0,03 l Legacy 500 SC
0,15 l Agropol
18Ingen ukrudts-bek.
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


*) g/ha svarer til mg pr. 10 m2

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 3 og 4 behandles inden fremspiring, gerne på fugtig jord.
 • Led 2, 5, 6 og 7 behandles i stadie 13, når ukrudt har 0-2 blade.
 • Led 4, 7-17 behandles i kornets stadium 20-21. Det vil være 5-7 dage efter stadie 12-13 og ukrudtets stadie vil for de fleste arter variere fra kimblade til 2 blade.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Før 1. behandling
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 13, Før 2. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 3, 18
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  P03Stadium 31, 14-21 dage efter sidste behandling
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  De vigtigste arter bedømmes hver for sig. Endvidere foretages en samlet visuel bedømmelse af hele den tokimbladede biomasse.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 18
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De vigtigste arter tælles hver for sig. Se OPTÆLLING PO3 TOKIMBLADET UKRUDT
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 18
  RAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG biomasse, (visuelt bedømt).
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ParcelBURRESNERRE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelKAMILLE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelHANEKRO % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  Bedømmes i stubben straks efter høst.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  Bedømmes i stubben straks efter høst.
   


  OPTÆLLING P03 TOKIMBLADET UKRUDT, planter/m2: De 5 - 8 dominerende ukrudtsarter optælles i ubehandlet. Måleparametre svarende til de dominerende arter skal oprettes i PC- Markforsøg. Planter/m2 (i ubehandlet) indberettes for hver enkelt art. Tæl flere steder hvis bestand af en art er lille eller forekommer ujævnt. Indberetning af data skal ske senest 2 uger efter registreringer.

  BEDØMMELSER AF BIOMASSE I P03: Der skal vurderes biomasse af de samme arter som optælles i led 1 ved P03. Husk at biomasse for hver enkelt art altid som gennemsnit er 100 i ubehandlet. Se: Vejledning i visuel bedømmelse. Det er vigtigt, at gennemføre bedømmelsen inden vårbyggen vokser for godt til og vanskeliggør bedømmelsen. Vær opmærksom på, at der også ønskes en samlet vurdering for biomassen af tokimbladet ukrudt. Dvs. i ubehandlet gives bedømmelser som f.eks. Tokibbladet ukrudt 100, fuglegræs 100, kamille 100, spildraps 100, osv.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  04-03-2021Design tilretning ændret fra planejer til lokal (AMAD)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Cleave GHS07 GHS09
  DFF GHS09
  Express Gold 33 SX GHS09
  Hussar Plus OD GHS09 GHS05
  Legacy 500 SC GHS09
  Metaxon GHS09 GHS07 GHS05
  Pixxaro EC GHS07 GHS09
  Renol GHS05
  Sentrallas LQM GHS07 GHS09
  Starane 333 HL GHS09 GHS07
  Travallas LQM GHS07 GHS09
  Tricera GHS09 GHS07 GHS05
  Trimmer SG GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk