Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
091062121 Bekæmpelse af olieræddike i vårsæd Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-03-2021
Fordelingsdato: 24-03-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om bekæmpelse af genvækst af olieræddike uden forudgående nedvisning med glyphosat er effektiv med samme midler og doseringer, som anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vårsæd.

BAGGRUND: Glyphosat anvendes ofte til nedvisning af efterafgrøder herunder olieræddike. Ved pløjning bekæmpes en stor del af olieræddikeplanter, men planter, som overlever milde vintre, vokser videre. Der ønskes mere viden om effekten på overlevende olieræddike af ukrudtssprøjtninger i vårsæd, som er rettet mod tokimbladet ukrudt. Derved kan behovet for anvendelse af glyphosat fastlægges.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøg anlægges i vårsæd med genvækst af olieræddike, som ikke er nedvisnet med glyphosat. Der måles ikke udbytte. Kan anlægges som On Farm forsøg, som behandles i storparceller med marksprøjte eller som parcelforsøg, der behandles med forsøgssprøjte. Der etableres et sprøjtevindue i tilknytning til forsøgsarealet.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der ikke ukrudtsbekæmpes udover forsøgsbehandlingerne. Ellers behandles som den omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 20 - 21
Hel dosis
Ukrudtsbekæmpelse
2Stadium 20 - 21
Halv dosis
Ukrudtsbekæmpelse
3Der afsættes et ubehandlet sprøjtevindue, se "VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING"Ubehandlet
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
  • Led 1 behandles med hel dosis af landmandens valgte ukrudtsmidler.
  • Led 2 behandles med halv dosis af landmandens valgte ukrudtsmidler.
  • Led 3 er et sprøjtevindue, som placeres ved at lukke sprøjten i en storparcel eller ved at afsætte en eller flere ubehandlede forsøgsparceller. Formålet med det ubehandlede sprøjtevindue er at kunne vurdere effekt mod olieræddike i forhold til ubehandlede planter.

KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0118-05-2021, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
OLIERÆDDIKE planter/m2, .
Tælleflade: Min. 1 m2 (4 x 0,25 m2)
 
P0208-06-2021, 3-4 uger efter behandling
Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 2
ParcelHERBICIDEFFEKT % på ukrudt.
af olieræddike (100 = 100 procent bekæmpelse, 0 = ingen effekt)
 
P0322-06-2021, 5-6 uger efter behandling
Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
ParcelHERBICIDEFFEKT % på ukrudt.
af olieræddike (100 = 100 procent bekæmpelse, 0 = ingen effekt)
 
ParcelOLIERÆDDIKE % dækning af overflade, (afgrøde).
af olieræddike
 
ParcelGENVÆKST % planter m.
procent olieræddiker med genvækst
 


VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Herbicideffekten bedømmes som planteskade efter samme metode som bedømmelse af biomasse beskrevet i Vejledning i bedømmelser i landsforsøgene side 54. Bedømmelsen sker i forhold til størrelsen af olieræddikeplanterne i det ubehandlede sprøjtevindue.
Olieræddike, % dækning af overflade, (afgrøde) bedømmes som dækning over afgrødehøje.
Genvækst % planter m., procent olieræddiker med genvækst.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Afgrødetæthed
- Fordeling af ukrudtsbestanden
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk