Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
091052121 Kvik i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-09-2021
Fordelingsdato: 14-03-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge alternative strategier for bekæmpelse af kvik uden glyphosat i vinterraps.

BAGGRUND: Glyphosat er det mest anvendte herbicid til bekæmpelse af kvik. Det ønskes undersøgt, om alternative planteværnsprodukter kan mindske afhængigheden af glyphosat.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges hvor en jævn bestand af kvik optræder i vinterraps. Andet græsukrudt og tokimbladet ukrudt skal være bekæmpet i efteråret 2020. Forsøgets nøjagtige placering skal afsættes med RTK GPS eller alternativt skal forsøgsarealet udmåles i forhold til faste punkter, således at det kan genfindes efter høst. Forsøget afsluttes med optælling af kvik i stub.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Der må ikke anvendes andre midler mod kvik. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 31
Marts-april
1,2 l Agil 100 EC
3Stadium 31
Marts-april
2 l Focus Ultra
0,5 l Dash
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 200 l pr. ha.
Led 2 og 3 behandles under rapsens strækning, mens det endnu er muligt med en god nedtrængning af sprøjtevæsken.
KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 31, Før behandling
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
KVIK skud/m2.
Tælleflade: Min. 1 m2 (4 x 0,25 m2)
 
P02Stadium 60 - 62, Ved begyndende blomstring
ParcelKVIK biomasse, (visuelt bedømt).
Ubehandlet = 100, Se: Vejledning i visuel bedømmelse
 
P0301-09-2021, September, , når kvik har 3-4 nye blade
ParcelKVIK skud/m2.
Tælleflade: Min. 1 m2 (4x 0,25 m2)
 
ParcelKVIK biomasse, (visuelt bedømt).
Ubehandlet = 100, Se: Vejledning i visuel bedømmelse
 


VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER I P02: Bedømmelsen skal ske mens det endnu er muligt at færdes i rapsen. Kvikken i behandlede forsøgsled kan ikke forventes at være helt nedvisnet. Ved bedømmelsen af biomasses ses så vidt muligt bort fra døde planter. Kontakt i tvivlstilfælde Poul Henning Petersen, Carsten Fabricius eller Jens Erik Jensen.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Afgrødetæthed
- Fordeling af ukrudtsbestanden
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Agil 100 EC GHS07 GHS08 GHS09
Dash GHS05 GHS07 GHS08 GHS09
Focus Ultra GHS07 GHS09 GHS08


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk