Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
080052121 Biochar til vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 24-11-2021
Fordelingsdato: 22-03-2021
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet er at undersøge effekten af biochar fra træ. Biochar har både en gødningsværdi og en jordforbedringsværdi, derfor testes biocharen både med og uden supplerende PK-gødning

BAGGRUND: Der er stor fokus på anvendelse af biochar, dels som jordforbedringsmiddel og som klima-indsats, idet kulstofindholdet i biochar har meget lang nedbrydningstid. Det er derfor af stor vigtighed at afklare, om/hvordan biochar påvirker plantevækst og næringsstoftilgængelighed i jorden

FORSØGSBETINGELSER: Arealet må ikke have fået tilført store mængder husdyrgødning i de foregående år og der må ikke anvendes husdyrgødning på arealet i forsøgsåret

ANLÆGSDATA: Forsøgene anlægges med min. 3 meter brede bruttoparceller, hvor biochar udbringes inden pløjning.. Høstparcellen anlægges midt i bruttoparcellen, så randeffekt undgås. Forsøgene må gerne anlægges på langs af agerretningen.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kulstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
1Ubehandlet
201-04-2021

Før såning
4 t C6 t Biochar fra træflis 2054
301-04-2021

Før såning
8 t C12 t Biochar fra træflis


Faktor 2: Næringsstoffer
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
A01-04-2021
Ved såning
110 kg N407 kg NS 27-4
B01-04-2021
Ved såning
110 kg N524 kg YaraMila 21-3-10 Mg, S, B
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2054EAT - Eurofins Agro TestingBiochar fra halmAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
P, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Biochar leveres direkte til LFE.

Der udtages to repræsentative prøver af biochar i hvert forsøg.

Ud fra biocharens beskaffenhed vurderes det om materialet kan udbringes med gødningsspreder eller det er nødvendigt at håndsprede. Al biochar udbringes på stub og nedfræses i min 20 cm dybde, så materialet er godt fordelt i det øverste jordlag Derefter pløjes forsøgsarealet på langs af parcellerne, og der laves såbed.

GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-04-2021, Ved anlæg, Før udbringning af biochar
ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Der udtages 16 stik pr prøve.
FINSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
TOTAL C, % i jord 0-25 cm
P0215-04-2021
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
 
P03Stadium 51 - 59, Ved skridning
ParcelBYGRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
 
ParcelBYGBLADPLET % dækning.
 
P04Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel).
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Agrolab.
UDTAGES AF TI Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
P0515-09-2021, Efter høst
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Der udtages en repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
Der udtages en repræsentativ jordprøve i 25-50 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
N-MIN, 25-50 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
Der udtages en repræsentativ jordprøve i 50-75 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
N-MIN, 50-75 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
Der udtages en repræsentativ jordprøve i 75-100 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
N-MIN, 75-100 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
NO3-N, ppm i jord 75-100 cm


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

KERNE/FRØ PRØVE: Teknologisk Institut laver NIT og videresender til Agrolab til analyse af Kalium- og fosforanalyse.

INDBERETNING: : Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet. Følgende forhold beskrives i fagligt notat: - Vejret ved behandling - Beskrivelse af såbed ved etablering - Afgrødetæthed - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser - Beskrivelse af den omgivende mark - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Annette V.Vestergaard: 87 40 55 46 / 51 19 55 46 eller på mail: avv@vfl.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk