Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070192121 Kalkvirkning af kalkpellets fra vandrensning, jordbrugskalk og dolomit Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 02-02-2021
Fordelingsdato: 07-02-2021
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve effekten på reaktionstal ved tilførsel af forskellige kalkningsmidler. Herunder er restprodukt fra vandrensning i drikkevandsforsyningen.

BAGGRUND: Drikkevandet indeholder betydelige mængder kalk mange steder i Danmark. Det kendes bl.a. som generende kedelsten, stoppede bruserhoveder og kalkbelægninger på fliser og amarturer. Derfor foretager flere og flere vandforsyningsselskaber blødgøring af vandet ved at frarense kalken på vandværket. Det frarensede kalk opsamles i granulater, som kaldes kalkpellets. Hovedbestanddelen i kalkpellets er calciumcarbonat og derfor potentielt velegnet til jordbrugskalkning. Dog kendes ikke kalkvirkningen i praksis.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal anlægges på arealer, hvor der skal være vårbyg. Forsøgene anlægges på arealer i almindelig god kalkningsstand, men hvor arealet trænger til rutinemæssig kalkning. Reaktionstallet må derfor gerne være i den nedre ende af normalområdet, og det må ikke være ekstremt lavt. D.v.s. i området 5,7-6,0 for sandjord og 6,0-6,5 for lerjord. Forsøgene skal ligge i mindst to år og måske 3 år. Derfor er det vigtigt at træffe aftale med landmanden om, at forsøgsarealet bibeholdes i år 2 og 3. Forsøget skal ikke høstes (formålet er alene at se på udvikling i reaktionstal), så derfor er afgrøden i år 2 og 3 ikke vigtig. For at modvirke effekten af overslæb af jord ved jordbearbejdning mellem forsøgsårene, skal bruttoparcel-bredden være mindst 5 meter. Der må ikke tilføres jordbrugskalk til arealet i forsøgsperioden. Alle andre operationer (jordbearbejdning, såning, gødskning, planteværn, høst mv. udføres som omgivende mark.

FORSØGSSTEDER: Enkeltforsøg fordeles på følgende jordtyper
LFE 6: forsøg anlægges på sandjord
LFE 4 LFE 15 og LFE 16: forsøg anlægges på lerjord

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 80m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal gødskes med rigelige mængder N P, K, Mg og S samt evt. mikronæringsstoffer.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kalk
201-03-2021

Før såning
2,4 t Kalkpellets, uforarbejdet
301-03-2021

Før såning
2,4 t Kalkpellets, knust
401-03-2021

Før såning
3 t Alm. jordbrugskalk
501-03-2021

Før såning
2,5 t Dolomitkalk
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Doseringen af kalkningsmidlerne er afpasset, så der udspredes samme mængde calciumcarbonat i led 2-5. Kalkningsmidlerne udbringes før såning af vårbyg. Hvis arealet skal pløjes i foråret, udbringes kalknings-midlerne efter pløjning. Kalken indarbejdes i jorden ved harvning. Eventuelt kan indarbejdningen ske samtidig med såning. I led 2-5 udspredes kalkningsmidlerne med håndkraft. Inden udspredning afvejes mængden pr. parcel, så den præcise mængde kan spredes så jævnt som muligt.

Gødning/Kalk: Kalk leveres af Teknologisk Institut. Gødning skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-03-2021, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
P0201-03-2021, Ved anlæg
ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
RT, 0 -25 cm dybde
P03Stadium 30
ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
RT, 0 -25 cm dybde
P0401-09-2021, Efter høst
ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
RT, 0 -25 cm dybde
P0501-11-2021, November
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
RT, 0 -25 cm dybde


HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af afgrødetæthed ved anlæg
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 87 40 54 46 / 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk