Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
070032121 Kvælstof respons på variabel biomasse i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-03-2021
Fordelingsdato: 10-03-2021
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme det optimale kvælstofniveau i vinterhvede med variabel biomasse, ved brug af GIS datakort, GPS positioneret bedømmelser/målinger og geostatistisk analyse.

BAGGRUND: Et centralt element i udvikling af tilførselsalgoritmer for kvælstof er kendskab til kvælstofresponsen i områder af marken med forskellig biomasse, således, at det kan sikres, at den største mængde kvælstof udbringes i de områder, hvor responsen er størst. Kendskabet til responsen som funktion af biomassen og tidligere tilført kvælstof er ikke kendt for de enkelte tilførselstidspunkter. Disse forsøg er designet til at belyse kvælstofresponsen ved forskellige tilførselstidspunkter og som funktion af tidligere tilførte kvælstofmængder.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen eller forudgående efterår. Forsøget skal anlægges i vinterhvede med en stor variation i biomasse.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges på et areal hvor der er stor variation i biomassen. SEGES finder arealerne udfra:
 • Topografikort trækkes fra Geodatastyrelsen.
 • Biomassekort fra 2020 (inden for perioden 15. oktober-30. november) med NDVI trækkes fra CropSat.
 • Visuel besigtigelse af arealet

  Betingelser af arealet
  Forsøget placeres på tværs af agerretningen, så der kan tildeles gødning i min. 6 x 12 meters parceller. Antallet af gentagelser tilpasses det enkelte areal og designet tilrettes manuelt. Arealerne opmåles inden behandling med RTK-GPS Se skitse til udmåling af kørespor og til kortlægning af tildelingsfiler.
  Vigtigt: Der må ikke være spor fra ATV eller andet, som kan forstyrre dronemålingerne og høstparcellen.

 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 64 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 72m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  AndetMangansulfat 32Ved behov
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Det er meget vigtigt, at f.eks. svampeangreb ikke reducerer udbyttepotentialet. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Kvælstof
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  115-03-2021

  Medio marts
  20 kg NNPK som tilrådighed
  15-04-2021

  Medio april
  20 kg N74 kg NS 27-4
  15-05-2021
  Medio maj
  20 kg N74 kg NS 27-4
  215-03-2021

  Medio marts
  20 kg NNPK som tilrådighed
  15-04-2021

  Medio april
  20 kg N74 kg NS 27-4
  15-05-2021
  Medio maj
  80 kg N296 kg NS 27-4
  315-03-2021

  Medio marts
  20 kg NNPK som tilrådighed
  15-04-2021

  Medio april
  80 kg N296 kg NS 27-4
  15-05-2021
  Medio maj
  20 kg N74 kg NS 27-4
  415-03-2021

  Medio marts
  20 kg NNPK som tilrådighed
  15-04-2021

  Medio april
  80 kg N296 kg NS 27-4
  15-05-2021
  Medio maj
  80 kg N296 kg NS 27-4
  515-03-2021

  Medio marts
  20 kg NNPK som tilrådighed
  60 kg N222 kg NS 27-4
  15-04-2021

  Medio april
  20 kg N74 kg NS 27-4
  15-05-2021
  Medio maj
  20 kg N74 kg NS 27-4
  615-03-2021

  Medio marts
  20 kg NNPK som tilrådighed
  60 kg N222 kg NS 27-4
  15-04-2021

  Medio april
  20 kg N74 kg NS 27-4
  15-05-2021
  Medio maj
  80 kg N148 kg NS 27-4
  715-03-2021

  Medio marts
  20 kg NNPK som tilrådighed
  60 kg N222 kg NS 27-4
  15-04-2021

  Medio april
  80 kg N296 kg NS 27-4
  15-05-2021
  Medio maj
  20 kg N148 kg NS 27-4
  815-03-2021

  Medio marts
  20 kg NNPK som tilrådighed
  60 kg N222 kg NS 27-4
  15-04-2021

  Medio april
  80 kg N296 kg NS 27-4
  15-05-2021
  Medio maj
  80 kg N296 kg NS 27-4
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Hver gødningstildeling sker efter tildelingskort, som er tilrettet efter designet. Alle doseringer af kvælstof sker med konstant dosis.
 • Første tildeling overkøres hele arealet med 20 kg N, i NPK gødning som tilrådighed ved landmanden hvorefter led 5-8 tildeles 60 kg N efter tildelingskort.
 • Anden tildeling overkøres hele arealet med 20 kg N, hvorefter led 3, 4, 7 og 8 tildeles 60 kg N efter tildelingskort. Begge dele som NS-gødning.
 • Tredje tildeling overkøres hele arealet også med 20 kg N, hvorefter led 2, 4, 6 og 8 tildeles 60 kg N efter tildelingskort. Begge dele som NS-gødning.

 • GØDNING: Der anvendes landmandens gødning til forsøget. I forsøgsplanen er der anført NPK (Ikke specificeret) og NS 27-4, men en anden NS-gødning kan anvendes, så længe det sikres, at der som minimum tilføres 15 kg svovl pr. ha. Den valgte gødningstype skrives ind som forsøgsbehandling og dosis rettes til.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-03-2020
  ParcelEM 38 mS/m.
  Hele forsøgarealet overkøres og der laves et kort
   
  P0215-03-2021, Før 1. gødskning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 2, 3
  ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Se tekst afsnit JORDPRØVER
  CUT, 0 -25 cm dybde
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0-100,Agrolab(plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-100 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  OBS: Graveforespørgsel foretages
  NH4-N, ppm i jord 0-100 cm
  N-MIN, 0-100 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-100 cm
  P0316-03-2020, Før 1. gødskning, medio marts
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P0416-04-2020, Før 2. gødskning, medio april
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P0515-05-2020, Før 3. gødskning, medio maj
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P06Stadium 45, Sidst i maj
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P07Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Forekomst af lejesæd bedømmes enten med drone eller som georefereret bedømmelse i Field Trial Monitor
   
  P08Stadium 69 - 75, Efter afblomstring
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P09Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Forekomst af lejesæd bedømmes enten med drone eller som georefereret bedømmelse i Field Trial Monitor
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  JORDPRØVER:
  Der udtages 3 jordprøver efter EM38 i 0-25 cm for at "kalibrere" værdierne fra denne. Jordprøverne til standard analyserne udtages i 0-25 cm. hvor der er målt lav, mellem og høj værdi fra EM38 målerne. De 3 samme steder tages der N-min prøver i 0-100 cm.
  Jordprøvelabels til led 1 anvendes til område med lav værdi, led 2 til mellem værdi og led 3 til høj værdi. Husk at gemme koordinater på de 3 punkter under Notater i PCMF.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Droneflyvninger foretages af SEGES

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Afgrødetæthed ved anlæg af forsøg
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Mangansulfat 32 GHS05 GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk