Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070412121 Kvælstoftyper og -strategi til vinterhvede på CA og pløjet jord Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 24-03-2021
Fordelingsdato: 07-02-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskel på kvælstoftyper og -delingsstrategien ved henholdsvis CA og på pløjede arealer

BAGGRUND: SEGES har gennem nogle år gennemført forsøg med CULTAN-metoden, hvor en ammoniumgødning punktnedfældes. Resultaterne tyder på, at der kan være effekt af gødningstypen, men ikke umiddelbart af udbringningsteknikken. Ved praktisering af Conservation Agriculture (CA) er der interesse for, om gødskningsstrategien med hensyn til kvælstoftype og -delingsstrategi bør være anderledes end ved traditionel dyrkning.

FORSØGSBETINGELSER: Forfrugt korn på lerjord. LFE 5 og LFE 10 anlægger hver to forsøg. Et hvor der er praktiseret Conservation Agriculture i mindst 5 år og et forsøg på traditionel pløjet jord.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen. Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg og S samt evt. mikronæringsstoffer.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.


AFVIGELSE FRA HUSDYRGØDNINGSBEKENDTGØRELSENS REGL:
Svovlsur ammoniak må efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen ikke udbringes uden nedbringning efter 1. april, fordi det øger ammoniakfordampningen. Forskningsforsøg kan dog ifølge bekendtgørelsens §3 fravige denne regel.

Ved anden udbringning i forsøgsled 6, 7 og 8 sker der udbringning af svovlsur ammoniak i stadium 30-31, hvilket forventes at være ca. midt i april. Denne udbringning sker for at undersøge effekten af ved udbringning af en ren ammoniumgødning, som bl.a. kan være en metode til at reducere landbrugets klimabelastning. Det er vigtigt at kende de dyrkningsmæssige konsekvenser af en sådan mulig omlægning.

Samlet set vil der blive udbragt ca. 2 kg kvælstof i svovlsur ammoniak pr. forsøgssted efter 1. april, og den samlede ekstra ammoniakfordampning beregnes til maksimalt 150 g pr. forsøgssted. Miljøpåvirkningen vil blive minimeret ved at gødske relativt tæt på 1. april, hvor det fortsat er relativt køligt, ved at gødske præcist inden for forsøgsparcellerne og ved ikke at gøre forsøgsparcellerne unødigt store. Det vurderes, at den ekstra miljøpåvirkning vil være ubetydelig.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-03-2021

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
Bredspredt
215-03-2021

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
Bredspredt
Stadium 30 - 31
130 kg N481 kg NS 27-4
Bredspredt
315-03-2021

Medio marts
100 kg N370 kg NS 27-4
Bredspredt
Stadium 30 - 31
80 kg N296 kg NS 27-4
Bredspredt
415-03-2021

Medio marts
130 kg N481 kg NS 27-4
Bredspredt
Stadium 30 - 3150 kg N185 kg NS 27-4
Bredspredt
515-03-2021

Medio marts
180 kg N667 kg NS 27-4
Bredspredt
615-03-2021

Medio marts
50 kg N238 kg Svovlsur ammoniak 21
Bredspredt
Stadium 30 - 31130 kg N619 kg Svovlsur ammoniak 21
Bredspredt
715-03-2021

Medio marts
100 kg N476 kg Svovlsur ammoniak 21
Bredspredt
Stadium 30 - 3180 kg N381 kg Svovlsur ammoniak 21
Bredspredt
815-03-2021

Medio marts
130 kg N619 kg Svovlsur ammoniak 21
Bredspredt
Stadium 30 - 3150 kg N238 kg Svovlsur ammoniak 21
Bredspredt
915-03-2021

Medio marts
180 kg N857 kg Svovlsur ammoniak 21
Bredspredt
1015-03-2021

Medio marts
50 kg N208 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,13 l Agrotain
Uddriblet
Stadium 30 - 31130 kg N541 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,33 l Agrotain
Uddriblet
1115-03-2021

Medio marts
100 kg N417 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,26 l Agrotain
Uddriblet
Stadium 30 - 3180 kg N333 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,21 l Agrotain
Uddriblet
1215-03-2021

Medio marts
130 kg N541 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,33 l Agrotain
Uddriblet
Stadium 30 - 3150 kg N208 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,13 l Agrotain
Uddriblet
1315-03-2021

Medio marts
180 kg N750 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,46 l Agrotain
Uddriblet
1415-03-2021

Medio marts
50 kg N238 kg Svovlsur ammoniak 21
Bredspredt
Stadium 30 - 31130 kg N481 kg NS 27-4
Bredspredt
1515-03-2021

Medio marts
100 kg N476 kg Svovlsur ammoniak 21
Bredspredt
Stadium 30 - 3180 kg N296 kg NS 27-4
Bredspredt
1615-03-2021

Medio marts
130 kg N619 kg Svovlsur ammoniak 21
Bredspredt
Stadium 30 - 3150 kg N185 kg NS 27-4
Bredspredt
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • Første gødskning foretaget ved vækststart om foråret. Det er vigtigt, at gødningen ikke kommer for sent ud, da der bl.a. er tale om ammoniumgødninger, som virker langsomt. Alle led behandles.
 • Anden gødskning foretages ved begyndende strækning,omkring det tidspunkt, hvor første knæ kan føles. Der tildeles gødning i led 2-4, 6-8, 10-12 og 14-16. Flydende gødning uddribles med gødningsdyser ved både første og anden gødskning.

  DanGødning NS 24-0-0-6: Vægtfylden på NS 24-0-0-6 Dangødning er 1,28 kg pr. liter. Det vil sige, at 100 kg N/ha svarer til 417 kg gødning pr. ha eller 326 liter pr. ha. Der tilsættes Agrotain i forholdet 0,8 liter Agrotain pr. 1000 liter NS 24-0-0-6.

  Ammoniumsulfat opløsning NS 8-9: Ammoniumsulfat opløsning NS 8-9 er 1,23 kg pr. liter. Det vil sige, at 100 kg N/ha svarer til 1250 kg gødning pr. ha eller 1016 liter pr. ha.

 • GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 20, Tidlig forår
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Prøvestørrelse 300-400 g OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P02Stadium 30 - 31, Lige inden gødskning, 2. gang
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P03Stadium 69 - 75, Efter afblomstring
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  AFVIGELSE FRA HUSDYRGØDNINGSBEKENDTGØRELSEN: Svovlsur ammoniak må efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen ikke udbringes uden nedbringning efter 1. april, fordi det øger ammoniakfordampningen. Forskningsforsøg kan dog ifølge bekendtgørelsens §3 fravige denne regel.

  Ved anden udbringning i forsøgsled 6, 7 og 8 sker der udbringning af svovlsur ammoniak i stadium 30-31, hvilket forventes at være ca. midt i april. Denne udbringning sker for at undersøge effekten af ved udbringning af en ren ammoniumgødning, som bl.a. kan være en metode til at reducere landbrugets klimabelastning. Det er vigtigt at kende de dyrkningsmæssige konsekvenser af en sådan mulig omlægning.

  Samlet set vil der blive udbragt ca. 2 kg kvælstof i svovlsur ammoniak pr. forsøgssted efter 1. april, og den samlede ekstra ammoniakfordampning beregnes til maksimalt 150 g pr. forsøgssted. Miljøpåvirkningen vil blive minimeret ved at gødske relativt tæt på 1. april, hvor det fortsat er relativt køligt, ved at gødske præcist inden for forsøgsparcellerne og ved ikke at gøre forsøgsparcellerne unødigt store. Det vurderes, at den ekstra miljøpåvirkning vil være ubetydelig.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  16-03-2021I led 6-9, 14, 15 og 16 er Ammoniumsulfatopløsning ændret til Svovlsur ammoniak.(RJE)
  17-03-2021Der er indsattekstafsnit om: AFVIGELSE FRA HUSDYRGØDNINGSBEKENDTGØRELSENS REGLER (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk