Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070492121 Kvælstofstrategi i brødhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 02-02-2021
Fordelingsdato: 07-02-2021
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af forskellige gødskningsstrategier med kvælstof og svovl til brødhvede.

BAGGRUND: Forsøget skal give en bedre forståelse af, hvor effektive forskellige gødningstyper er til at øge og forbedre proteinindholdet i brødhvede. I planen eksperimenteres bl.a. med relativt sene tilførsler af flydende gødning inspireret af engelske anbefalinger, som netop lyder på tilførsel af urea i flydende gødning i st. 73-75 (mælkestadiet).

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i en sort af hvede, som er på brødhvedelisten, og der må ikke tilføres husdyrgødning til arealet i forsøgsåret. Forsøget skal anlægges på areal uden større tilførsler af husdyrgødning eller organiske gødninger i de sidste 5 år. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst. Marken gødskes af landmanden indtil hvedens stadie 37. Arealet skal være grundgødsket med en kvælstofmængde for foderhvede ifølge Mark Onlines kvælstofmodel, og kvælstof skal tildeles af to omgange.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet grundgødskes af landmanden, som udbringer en kvælstofmængde beregnet efter Mark Onlines N-model i en todelt strategi. I grundgødskningen må der maksimalt udbringes 15-20 kg svovl pr. ha. Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K og Mg samt evt. mikronæringsstoffer. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha.

Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 55Ingen gødning
2Stadium 55
40 kg N148 kg NS 27-4
6 kg SBredspredt
3Stadium 55
40 kg N267 kg Kalksalpeter 15
Bredspredt
4Stadium 55
80 kg N533 kg Kalksalpeter 15
Bredspredt
5Stadium 55
40 kg N154 kg NS 26-15
23 kg SBredspredt
6Stadium 65
40 kg N267 kg Kalksalpeter 15
Bredspredt
7Stadium 65
40 kg N222 kg N-18
0,21 l Agrotain
Fladsprededyse
8Stadium 73 - 75
40 kg N222 kg N-18
0,21 l Agrotain
Fladsprededyse
9Stadium 55
15 kg N83 kg N-18
0,08 l Agrotain
Fladsprededyse
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Alle led behandles ens indtil st. 55.
 • I led 2-6 bredspredes fast gødning
 • I led 7-9 udsprøjtes flydende gødning med Agrotain med fladsprededyse

  HUSK, at DanGødning kun må udsprøjtes på tørre planter ved en temperatur på under 15 grader og ikke i stærk solskin for at reducere risikoen for svidninger.
  DanGødning N 18: Vægtfylden på Dangødning N 18 er 1,12 kg pr. liter. Det vil sige, at 40 kg N/ha svarer til 222 kg gødning pr. ha eller 198 liter pr. ha. Der tilsættes Agrotain i forholdet 0,78 liter Agrotain pr. 1000 kg N 18 Dangødning eller 87 liter Agrotain pr. 1000 liter Dangødning N 18. • GØDNING: leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2021, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  P02Stadium 56 - 57, 4-6 dage efter behandling, i led 9
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 9
  ParcelSVIDNING/NEDV. karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen svidning, 10=helt nedvisnet.
   
  P03Stadium 66 - 67, 4-6 dage efter behandling, i led 7
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 7
  ParcelSVIDNING/NEDV. karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen svidning, 10=helt nedvisnet.
   
  P04Stadium 69 - 75, Efter afblomstring
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 9
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
  Droneflyvning må foretages uafhængigt af gødskning i led 6, 7 og 8
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P05Stadium 76 - 77, 4-6 dage efter behandling, i led 8
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 8
  SVIDNING/NEDV. karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen svidning, 10=helt nedvisnet.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1,5 kg fra hver parcel. Hver parcelprøve mærkes med en høstlabel og sendes til TI, der laver ledprøver. Se afsnit PRØVEUDTAGNING OG ANALYSER.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SEDIM. VÆRDI, SEDIM. VÆRDI
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ledKERNE/FRØ-PRØVE .
  Teknologisk Institut videresender til Labor Aberham. Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING og ANALYSER
  BRØDVOLUMEN,
  VANDOPTAGELSE, %
  SEDIM. VÆRDI, SEDIM. VÆRDI
  Alveogram W, Alveogram W
  Alveogram P, Alveogram P
  Alveogram L, Alveogram L
  Alveogram P/L, Alveogram P/L
  FALDTAL,
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  PRØVEUDTAGNING OG ANALYSER: Det er vigtigt at der udtages stor nok parcelprøver til at der kan laves en alveograf - og en bageanalyse. Der skal udtages 1,5 kg per parcel. Parcelprøverne mærkes med høstlabels og sendes til Teknologisk Institut. Teknologisk Institut laver ledprøver og bestemmer vand, stivelse, renhed, råprotein og hl-vægt samt TKV og videre sender en delprøve af mindst 3 kg til Labor Aberham til en alveografanalyse samt faldtal og sedimentationsværdi. Der foretages desuden en analyse af brødvolumen og vandoptagelse hos Labor Aberham.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk