Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070482121 Sen tilførsel af svovl til vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-05-2021
Fordelingsdato: 08-02-2021
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af sen tildeling af forskellige svovlmængder og -typer på proteinkvaliteten i vinterhvede til foder.

BAGGRUND: Forsøget skal give en bedre forståelse af, hvor effektivt forskellige svovlstrategier påvirker proteinkvaliteten i vinterhvede.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst. Marken grundgødskes af landmanden. Dog skal arealet være gødsket med kvælstof ifølge Mark Online kvælstofmodel minus 40 kg N. Kvælstof skal tildeles af to omgange. Den ene tilførsel må godt være svinegylle eller afgasset gylle, men så skal der være godt styr på analyse, mængde og N-udnyttelse, så den planlagte mængde rammes præcist. Analyse, mængde og beregnet N-udnyttelse fra https://gylleeffekt.dlbr.dk/ noteres da som notat i PC Markforsøg. I grundgødskningen må der maksimalt udbringes 15-20 kg svovl pr. ha.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet grundgødskes af landmanden, som udbringer en kvælstofmængde beregnet efter Mark Onlines N-model minus 40 kg N i en todelt strategi. I grundgødskningen må der maksimalt udbringes 15-20 kg svovl pr. ha. Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K og Mg samt evt. mikronæringsstoffer. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 2 kg mangansulfat pr. ha.

Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen gødning
2Stadium 37 - 41
40 kg N148 kg YaraBela EXTRAN (N27 KAS)
3Stadium 37 - 41
40 kg N148 kg YaraBela EXTRAN (N27 KAS)
1,5 kg S5 l YaraVita Thiotrac NS20-30
Fladsprededyse
4Stadium 37 - 41
40 kg N148 kg YaraBela AXAN
5,5 kg S
5Stadium 37 - 41
40 kg N167 kg YaraBela Sulfan NS 24-6
10 kg S
6Stadium 37 - 41
40 kg N154 kg YaraBela ASN NS 26-14
22 kg S
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • Led 1 tildeles ingen sengødskning
 • Led 2-6 tilføres 40 kg N pr. ha med Yara gødninger med forskelligt indhold af svovl. Gødningen bredspredes.
 • I led 3 udsprøjtes 5 liter Thiotrac pr. ha med fladdyse.

 • GØDNING: leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2021, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  P0214-06-2021, 14 dage efter sidste behandling
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. Koldkærgård skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P03Stadium 73 - 75
  ParcelLEJESÆD %, (0-100 %).
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 500 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.Se afsnit PRØVEUDTAGNING OG ANALYSER.
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Denne prøve udtages af Teknologisk Institut, som sender ledprøve på min. 500 g til aminosyreanalyse ved Eurofins. Se afsnit PRØVEUDTAGNING OG ANALYSER.
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i prøve
  LYSIN, % af råprotein
  METHIONIN, % af råprotein
  CYSTEIN, % af råprotein
  THREONIN, % af råprotein
  VALIN, % af råprotein
  ASPARAGINSYRE, % af råprotein
  SERIN, % af råprotein
  GLUTAMINSYRE, % af råprotein
  PROLIN, % af råprotein
  GLYCIN, % af råprotein
  ALANIN, % af råprotein
  ISOLEUCIN, % af råprotein
  LEUCIN, % af råprotein
  PHENYLALANIN, % af råprotein
  HISTIDIN, % af råprotein
  ARGININ, % af råprotein
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  PLANTEPRØVE: Planteprøver jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.
  Husk at registrere indsendelsesdato i PC-markforsøg. Et tip: Ved at holde Ctrl-knappen nede, mens flere parametre markeres, kan den samme dato registres for flere parametre på en gang. Koldkærgård skyller og tørrer prøverne samt videresender til Yara i England.

  PRØVEUDTAGNING OG ANALYSER: Det er vigtigt at der udtages store nok parcelprøver til at der kan laves aminosyreanalyse ved Eurofins. Der skal udtages 500 g per parcel . Parcelprøverne mærkes med høstlabels og sendes til Teknologisk Institut. Teknologisk Institut laver ledprøver og bestemmer vand, stivelse, renhed, råprotein og hl-vægt og videre sender en delprøve af mindst 500 g til Eurofins for aminosyreanalyse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i Fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Furdal Nielsen: 92 43 31 76 eller på mail: kfur@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk