Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
070532121 Fosfor til vårbyg på særlige arealer - Parcelprøver Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 16-09-2021
Fordelingsdato: 07-03-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge, effekten af tilførsel af fosfor til arealer, hvor der er stor respons for fosfor til trods for normale til høje Pt.

BAGGRUND: Nogle arealer har vist sig at give højt respons for fosfor tildeling til trods for høje fosfortal i pløjelaget. På disse arealer vil der være en risiko for overset fosformangel, da man ikke ud fra fosfortallet alene vil opdage behovet for fosfor. Resultater fra tidligere forsøg peger på, at dette især forekommer på marine aflejringer, og der er også set eksempler på grovsandede jorder. Udover almindelige forsøgsdata, udføres supplerende analyser og karakteriseringer af jorden for at undersøge nærmere, hvorfor disse arealer tilsyneladende responderer kraftigere på fosfor end andre arealer. Disse supplerende undersøgelser udføres i samarbejde med Aarhus Universitet,

FORSØGSBETINGELSER:
Camilla Lemming, SEGES, kontakter LFE direkte i forhold til at finde forsøgsarealer: Forsøgsarealerne må ikke i indeværende planperiode være tilført fosforholdige handelsgødninger, restprodukter eller husdyrgødning. Der må ikke være udlæg i vårbyggen. Der tilstræbes en placering på pløjede arealer. Der ønskes en beskrivelse af historikken for jordbearbejdning det seneste år. Desuden ønskes arealets overordnede husdyrgødningshistorik (type de seneste 5 år) beskrevet i notat. Der skal være værn i hver ende af forsøget. Værn skal grundgødskes med K og N, men må ikke få P. Se tekstafsnit GRUNDBEHANDLING. Der kan blive behov for at lave supplerende jordundersøgelser i stubben efter høst af forsøget. Dette vil blive gjort under hensyntagen til eventuel efterfølgende afgrøde. Forsøgsansvarlig og forsøgsvært vil blive kontaktet forud for eventuel ekstra jordundersøgelse.

FORSØGSSTEDER:
LFE 1: 7 forsøg på arealer tæt på udvalgte tidligere forsøgsarealer (primært fra forsøgsserien 070532020), placeret på marine aflejringer eller morænesand og -grus og med høje fosfortal.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges min 20 meter fra forager eller kile. Hvis forsøget anlægges i en mark, hvor der skal være en anden afgrøde end vårbyg, anlægges der 20 meter værn af vårbyg hele vejen rundt om forsøget.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerKaliumchlorid 50. KaligødKun forsøg100 kg
Mangansulfat 32Kun forsøg2 kg
NS 27-4Kun forsøg
Mangansulfat 32Kun forsøg2 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Ved såning bredspredes NS 27-4 i en mængde, som er afpasset markens behov, og 100 kg Kaliumchlorid pr. ha. på hele forsøgsarealet inkl. værn.
Værn må ikke gødskes med fosfor.

Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse samt vækstregulering som i den omgivende mark eller efter behov. Undgå ukrudtsmidlet DFF, der kan give skader på de små planter. Der må ikke gødskes med anden P, K og N-gødning end forsøgs- og grundgødning.
Der udføres to manganbehandlinger i alle led. Første behandling udføres i st. 11-12, og anden behandling udføres, når planten er i gang med buskning.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ved såningIngen fosfor
2Ved såning7,5 kg P37,5 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
3Ved såning15 kg P75 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
4Ved såning30 kg P150 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
5Ved såning60 kg P300 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
I alle forsøg anvendes sorten Flair. Der tilstræbes en sådybde på 3-4 cm. Det er vigtigt være omhyggeligt med sådybden. Der tilstræbes 250-300 planter pr. m2. Samme dag, som der er sået, meldes såtidspunktet til Camilla Lemming, SEGES (cal@seges.dk, 61262169)

I led 2-5 placeres tripelsuperfosfat i stigende mængder ved såning.

I enkeltforsøg 003 og 004 oprettes tre ekstra forsøgsled
Udsprøjtning i sårillen: I led 6 udsprøjtes 222 kg pr. ha flydende nano-P-gødning i sårillen ved såning. Udsprøjtningen sker med specialudstyr fremstillet af LandboNord.
Bladgødskning: I led 7 blandes 56 kg pr. ha flex fertilizer N-18 med Agropol. I led 8 blandes blandes 56 kg pr. haflex fertilizer N-18 med 56 kg pr. ha flex fertilizer nano-P-gødning og med Agropol. Sprøjtevæskerne kan iblandes vand. Agropol skal i begge tilfælde tilsættes, så det udgør 0,1% af den færdige sprøjtevæske. Den samblandede gødning udsprøjtes med fladsprededyse omkring st. 13. Vandmængden og tryk skal tilpasses så der sikres en god dækning uden at det løber på bladet.

UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut

FORSØGSGØDNING: Tripelsuperfosfat til forsøgsbehandlinger samt grundgødning i form af Kaliumchlorid og NS 27-4 leveres af Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0120-03-2021, Før såning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
OBS! SKAL IKKE UDTAGES AF LFE, TI afsender denne Se tekstafsnit om JORDPRØVER
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. .
OBS! SKAL IKKE UDTAGES AF LFE, TI afsender denne Se tekstafsnit om JORDPRØVER
P-DGT, 0-25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0-25 cm til Foulum (plastpose).
OBS! SKAL IKKE UDTAGES AF LFE, TI afsender denne Se tekstafsnit om JORDPRØVER
*1,
ForsøgJORDPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
OBS! Prøvestørrelse 1,5-2 kg
*2,
P0220-03-2021, Før såning, Jordprøve udtages i 1. gentagelse
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0-25 cm til Foulum (plastpose).
Prøvestørrelse 300-500 g Se tekstafsnit om JORDPRØVER
TOTAL-P, % i tørstof
P vand, 0-25 cm dybde
P oxalat, 0-25 cm dybde
Al oxalat, 0-25 cm dybde
Fe oxalat, 0-25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Foulum(plastpose).
Prøvestørrelse 300-500 g OBS: Graveforespørgsel foretages
Fe oxalat, 25-50 cm dybde
Al oxalat, 25-50 cm dybde
P oxalat, 25-50 cm dybde
P vand, 25-50 cm dybde
TOTAL-P, % i tørstof
P0320-03-2021, Før såning, Jordprøve udtages i 2. gentagelse
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0-25 cm til Foulum (plastpose).
Prøvestørrelse 300-500 g Se tekstafsnit om JORDPRØVER
P oxalat, 0-25 cm dybde
P vand, 0-25 cm dybde
TOTAL-P, % i tørstof
Fe oxalat, 0-25 cm dybde
Al oxalat, 0-25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Foulum(plastpose).
Prøvestørrelse 300-500 g OBS: Graveforespørgsel foretages
Fe oxalat, 25-50 cm dybde
P oxalat, 25-50 cm dybde
Al oxalat, 25-50 cm dybde
P vand, 25-50 cm dybde
TOTAL-P, % i tørstof
P0420-03-2021, Før såning, Jordprøve udtages i 3. gentagelse
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0-25 cm til Foulum (plastpose).
Prøvestørrelse 300-500 g Se tekstafsnit om JORDPRØVER
TOTAL-P, % i tørstof
P oxalat, 0-25 cm dybde
Fe oxalat, 0-25 cm dybde
P vand, 0-25 cm dybde
Al oxalat, 0-25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Foulum(plastpose).
Prøvestørrelse 300-500 g OBS: Graveforespørgsel foretages
Al oxalat, 25-50 cm dybde
Fe oxalat, 25-50 cm dybde
P oxalat, 25-50 cm dybde
P vand, 25-50 cm dybde
TOTAL-P, % i tørstof
P0520-03-2021, Før såning, Jordprøve udtages i 4. gentagelse
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0-25 cm til Foulum (plastpose).
Prøvestørrelse 300-500 g Se tekstafsnit om JORDPRØVER
TOTAL-P, % i tørstof
P vand, 0-25 cm dybde
Fe oxalat, 0-25 cm dybde
P oxalat, 0-25 cm dybde
Al oxalat, 0-25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Foulum(plastpose).
Prøvestørrelse 300-500 g OBS: Graveforespørgsel foretages
Fe oxalat, 25-50 cm dybde
Al oxalat, 25-50 cm dybde
P oxalat, 25-50 cm dybde
P vand, 25-50 cm dybde
TOTAL-P, % i tørstof
P06Stadium 12 - 13, Før, buskning
ledUdføres kun i følgende led: 1, 5
FOTO digital.
Der tages et nærbillede af en plante i det mest udbredte stadie
 
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5
PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. TI skyller, klipper og tørrer prøven samt videresender til AU.
P, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5
FOSFOR TESTER P-predict, .
Udføres af SEGES. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE
 
P07Stadium 30 - 31
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5
SIDESKUD /plante.
I hver parcel registreres antal sideskud på 20 planter. Se tekstafsnit OPTÆLLING AF SIDESKUD
 
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P08Stadium 51 - 59
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P09Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
Vurdering af sygdomme, skadedyr og generel vækst
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Agrolab.
UDTAGES AF TI Se tekstafsnit. KERNE/FRØ PRØVE
P, % i tørstof
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
SKAL SENDES PÅ PARCELNIVEAU. Der udtages en prøve på 700 g pr. parcel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i råvare
HL-VÆGT, kg
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5
PLANTEPRØVE-UDT. til Foulum.
Kun i 4 udvalgte forsøg (udvælges før høst). Der udtages en prøve på 100 g halm pr. parcel, der sendes til AU. Se tekstafsnit HALMPRØVE.
P, % i ts (mineralstofanalyse)


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

JORDPRØVER:
Jordprøve i P01: LFE udtager en repræsentativ prøve for hele forsøgsarealet i 0-25 cm på 1,5-2 kg jord. Hele prøven sendes til Teknologisk Institut, der tørrer og findeler prøven, hvorefter 300-400 g sendes til standardanalyse ved Agrolab. 500 g gemmes ved TI til DGT analyse og resten sendes til AU Foulum.

Jordprøver P02 - P05 Prøverne udtages på gentagelsesniveau i to lag: 0-25 cm og 25-50 cm. Det vil sige, at der i P02 udtages repræsentative med 15 stik fordelt i 1. gentagelse.Prøvestørrelse 300-500 g pr. dybde. Og tilsvarende for de øvrige gentagelser i P03, P04 og P05 Jordprøverne må gerne stå 1-2 uger inden de sendes, hvis de ikke er alt for våde og opbevares køligt og skyggefuldt med åbne poser. Umiddelbart inden forsendelse, sendes en mail til Camilla Lemming (cal@seges.dk) om forventet afsendelsestidspunkt. Sendes direkte til AU:

Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
Att.Karin Dyrberg
postbox 50
8830 Tjele

PLANTEPRØVE: Planteprøver udtages i st. 12-13, inden planten påbegynder buskning. I 2020 svarede dette til ca. 4 uger efter såning. Stadiet er vigtigt, og anføres under måleparameter. Hvis der er stor variation i planternes stadier, noteres dette som notat. Der tages et nærbillede af en plante i det mest udbredte stadie). Planteprøver udtages på parcelniveau i led 1 og 5. Der udtages prøver af det senest fuldtudviklede blad. Planteprøver udføres jævnfør metode 2: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

Bemærk, at der ifølge vejledningen skal udtages 60 g friskvægt pr. prøve. Men da der ikke skal analyseres for kvælstof, kan vi nøjes med 5-10 g friskvægt fra hver parcel. Planteprøver sendes til Teknologisk Institut, som vasker prøverne, klipper prøverne i småstykker og efterfølgende tørrer dem. Herefter sendes prøverne til analyse hos Aarhus Universitet:

Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
Att. Karin Dyrberg
postbox 50
8830 Tjele

OPTÆLLING AF SIDESKUD: I st. 30-31 skal der i led 1 og 5 optælles sideskud pr. plante. Der rykkes 20 hele planter op, tilfældigt fordelt i hver parcel og antal af sideskud bestemmes. Døde skud og skud der vurderes til ikke at kunne udvikle sig til aksbærende skud tælles ikke med. I NFTS indberettes 20 i målefladen samt det totale antal skud, så beregnes skud/plante af NFTS.

I forsøg 003 og 004 registres også sideskud i led 6, 7 og 8. Husk at fjerne ledfravalg i måleparametren, så der også kan registreres i led 6, 7 og 8.

KERNE/FRØ PRØVE: Kerne/frø prøver sendes til Teknologisk Institut på parcelniveau. Teknologisk Institut udtager en delprøve på 100 g fra hver parcel og sender til AU Foulum. Derefter laves NIT-analyse. hvorefter Teknologisk Institut videresender ledprøver til Agrolab til P-analyse.

HALMPRØVE: Halmprøver udtages på parcelniveau i led 1 og 5 i fire udvalgte forsøg. Forsøgene udvælges af SEGES/AU i god tid før høst. Der udtages 100 g pr. parcel. Prøverne sendes til Aarhus Universitet (Gitte Holton Rubæk – se adresse ovenfor).

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

MEDFINANSIERING: Forsøgene er finansieret af Promilleafgiftsfonden.

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Camilla Lemming: 87 40 54 88 eller på mail: cal@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
12-03-2021Kontaktprson ved AU for Jordprøver og planteprøver ændres fra Gitte Holten Rubæk til Karin Dyrberg. (RJE)
14-04-2021Tørstof slettet på kernefrøprøve. (RJE)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk