Nordic Field Trial System Version: 1.1.8146.19690
070112121 Efterafgrødearter og - blandinger etableret før høst Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-05-2021
Fordelingsdato: 22-05-2021
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet er at finde alternative arter til olieræddike og gul sennep, der egner sig til såning før høst af hovedafgrøden.

BAGGRUND: Ofte forsinkes høsten af korn af våde forhold i høstperioden, og efterafgrøderen kan ikke sås til tiden, når der sås efter høst af korn. Derfor er det relevant at undersøge muligheden for at så efterafgrøder før høst af korn, hvilket kun benyttes i lille omfang i praksis.

FORSØGSBETINGELSER: Afgrøden til høst 2021 skal være korn, dog ikke vinterbyg. Der må ikke have været ukrudtsproblemer i afgrøden. Efterafgrøderne sås før høst. Såning udføres af Teknologisk Institut omkring 15/7-2021. Og parceller logges med GPS. Ved høst af hovedafgrøden, skal halmen fjernes eller snittes og fordeles jævnt i parcellen.
Efterafgrøderne nedbringes tidligst den 20. oktober.
Forsøget skal skiltes efter høst af kornet.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i agerretningen i forbindelse med kørespor. Hvis det er muligt i marken, anlægges parcellerne i to rækker, med gentagelserne fordelt over to rækker. Se skitse. Design oprettes af Teknologisk Institut. Forsøget sås ved at starte med at køre i et eksisterende kørespor, hvorefter der køres på tværs af agerretning ca. 13 meter og derefter køres retur udenfor de eksisterende kørespor. Hver parcel er brutto ca 6 x 12 m, Såmaskinen er 5,25 m. ved at køre 13 meter på tværs opnås der en parcelgrænse mellem de to rækker efterafgrøder. Forsøget afsættes af LFE forud for at Teknologisk Institut kommer og sår. Hver parcel markeres med flexstok midt i parcelgrænsen. Kontakt Per Roed, 72 20 33 91 omkring aftale om såning.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 63m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Høst og bjærgningHøst-datoKun mark
Halm-snitningKun forsøg
AndetSluxx HPKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Sneglegift, som f.eks. Sluxx HP skal anvendes i hele forsøget 2 dage efter såning. Ellers ingen behandlinger i forsøget

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrødestrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-07-2021
10 kg OlieræddikeMaximus
215-07-2021
15 kg FoderradisMarkradis
315-07-2021
50 kg Vårbyg
5 kg Olieræddike
415-07-2021
3 kg Honningurt
5 kg Olieræddike
515-07-2021
9 kg Vintervikke
10 kg Olieræddike
615-07-2021
2,3 kg Blodkløver
2 kg Honningurt
34 kg Havre
5 kg Klinte
715-07-2021
50 kg Vårbyg
15 kg Hjulkrone
10 kg Morgenfrue
815-07-2021
50 kg Koriander
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Såningen gennemføres tidligst muligt, dog senest den 20. juli. Hav tæt kontakt med Teknologisk Institut angående såtidspunkt. Efterafgrøderne sås i striber af 5,5x12 m (bredde af såmaskinen er 5,25 m). Ved placering af forsøget - Tænk da gerne over, at forsøget skal vises frem. Sørg for skiltning og let adgang til forsøget.

FÆRDSEL I MARKEN: Bør i videst muligt omfang undgås for ikke at skade afgrøden.

UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut.

KEMIKALIER: Sneglegift skaffes lokalt
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0112-08-2021, 30 dage efter såning
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ParcelFOTO digital.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4, 5
OLIERÆDDIKE planter/m2, .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2
FODERRADIS Planter/m2, .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 7
VÅRBYG planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 6
KLINTE Planter/m2, .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5
VINTERVIKKE planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 6
BLODKLØVER planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 4, 6
HONNINGURT Planter/m2, .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 6
HAVRE planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 7
MORGENFRUE planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 7
HJULKRONE planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 8
KORIANDER planter/m2.
 
P0220-10-2021, Lige inden pløjning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
TØRSTOF, % i planteprøve
N, % i ts (mineralstofanalyse)
PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve
ParcelFOTO digital.
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 


VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
Plantebedømmelse: Der tælles planter på artsniveau i 2 x 0,25 m2 pr. parcel

FOTO: Der tages et repræsentativt billede af hvert forsøgsled. Billederne uploades via notat i NFTS.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Seniorkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 87 40 54 14 eller på mail: NHKR@seges.dk.


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Sluxx HPIntet faresymbol

Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk