Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070512222 Bor til vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 30-07-2021
Fordelingsdato: 22-06-2021
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge strategier for tildeling af bor til vinterraps.

BAGGRUND: Tidligere har danske forsøg undersøgt effekten af at tildele bor til vinterraps om forrået. I tyske forsøg er der undersøgt forskellige strategier for tildeling af bor blandt andet med efterårsgødskning og gødskning to gange om foråret i forskellige kombinationer. Danske jorde er generelt lettere end de tyske, hvorfor vi inspireret af de tyske forsøg vil undersøge efterårsgødskning og forårsgødskning med bor samt kombinationer heraf under danske forhold. Ud af otte enkeltforsøg i 2011 til 2013 viste ét forsøg et signifikant merudbytte for tilførsel af bor. Forsøget lå på en JB 3 med et bortal på 2,8.


FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal gennemføres i vinterrapsmarker, hvor der kunne være mistanke om bormangel. Hvis mistanken kan begrundes med tidligere foretagne analyser af bortallet, er det fint, og bortal under 3 foretrækkes. Der foretrækkes marker på sandjord med høje reaktionstal. Der må ikke tilføres husdyrgødning til forsøget.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 5 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg og S samt evt. mikronæringsstoffer, dog må der ikke tilføres bor til forsøgsarealet.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Bor
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 14 - 160,21 kg B1,2 kg Solubor DF 17,5
316-03-2022
Ved vækst start
0,21 kg B1,2 kg Solubor DF 17,5
4Stadium 51 - 55
0,21 kg B1,2 kg Solubor DF 17,5
5Stadium 14 - 160,21 kg B1,2 kg Solubor DF 17,5
16-03-2022
Ved vækst start
0,21 kg B1,2 kg Solubor DF 17,5
6Stadium 14 - 160,21 kg B1,2 kg Solubor DF 17,5
Stadium 51 - 55
0,21 kg B1,2 kg Solubor DF 17,5
716-03-2022
Ved vækst start
0,21 kg B1,2 kg Solubor DF 17,5
Stadium 51 - 55
0,21 kg B1,2 kg Solubor DF 17,5
8Stadium 14 - 160,21 kg B1,2 kg Solubor DF 17,5
16-03-2022
Ved vækst start
0,21 kg B1,2 kg Solubor DF 17,5
Stadium 51 - 55
0,21 kg B1,2 kg Solubor DF 17,5
9Stadium 51 - 55
1,05 kg B6 kg Solubor DF 17,5
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • I led 2, 5, 6 og 8 udbringes Solubor i st. 14-16.
 • I led 3, 5, 7 og 8 udbringes Solubor medio marts.
 • I led 4, 6-9 udbringes Solubor før blomstring (st. 51-55)

 • GØDNING: Solubor DF 17,5 leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-08-2021, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  BT, 0-25 cm dybde
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  P0201-11-2021
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 2
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. OBS: Der tages prøver i ALLE parceller, kun angivne ledprøver videresendes. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P03Stadium 51 - 55, Før 3. gødskning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 3, 5
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. OBS: Der tages prøver i ALLE parceller, kun angivne ledprøver videresendes. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P043 uger senere
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. OBS: Der tages prøver i ALLE parceller, kun angivne ledprøver videresendes. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P05Stadium 81 - 85
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelSKULPESVAMP % dækning på grønne plantedele.
   
  ParcelRODHALSRÅD % planter m.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel.
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  OLIE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  PLANTEPRØVE: Planteprøver jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Mette Langgaard Jensen: 87 40 55 19 eller på mail: mlje@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk