Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070162222 Mangan til vinterbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 18-01-2022
Fordelingsdato: 31-08-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af udsprøjtning af forskellige mikronæringsstofblandinger med mangan og effekten af tidspunkt og hyppighed for udsprøjtning af mangan på udbyttet i vinterbyg på arealer der er middel til svær disponeret for manganmangel. Derudover testes udsprøjtning af en biostimulant.

BAGGRUND: Vinterbyg er meget følsom overfor manganmangel, og derfor er vigtigt at sikre, at afgrøden er forsynet gennem hele vækstsæsonen. Produkter, mængder og hyppighed for behandling testes for at finde den optimale gødskning strategi for mangan til vinterbyg på arealer disponeret for manganmangel.

FORSØGSBETINGELSER: Skal ligge på arealer der er middel til svær disponeret for manganmangel. Der må ikke været givet husdyrgødning.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 15m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSåningBåde mark og forsøg
HandelsgødningerYaraMila 20-5-10 m. SKun forsøg
YaraMila 20-5-10 m. SKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget gødes op til norm med YaraMila 20-5-10. Gødningen tildeles ad to gange med fordelingen 40/60 %. Forsøget må ikke tilføres anden gødning udover forsøgsbehandlingerne - hverken mikro- eller makronæringsstoffer. Forsøgsarealet må ikke tilføres husdyrgødning. Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødskning Mn, B, Cu og Zink
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 14Ingen mangan
2Stadium 22
Før vinter
0,225 kg Mn1,5 l Gramitrel
01-03-2022

Forår ved begyndende vækst
0,225 kg Mn1,5 l Gramitrel
3Stadium 14

Oktober
0,225 kg Mn1,5 l Gramitrel
Stadium 22
Før vinter
0,225 kg Mn1,5 l Gramitrel
01-03-2022

Forår ved begyndende vækst
0,225 kg Mn1,5 l Gramitrel
Stadium 30
0,225 kg Mn1,5 l Gramitrel
4Stadium 14

Oktober
0,225 kg Mn1,5 l Gramitrel
Stadium 22
Før vinter
0,225 kg Mn1,5 l Gramitrel
2 l YaraVita Optitrac
01-03-2022

Forår ved begyndende vækst
0,225 kg Mn1,5 l Gramitrel
2 l YaraVita Optitrac
Stadium 30
0,225 kg Mn1,5 l Gramitrel
Stadium 37 - 392 l YaraVita Optitrac
5Stadium 22
Før vinter
2 l YaraVita Optitrac
01-03-2022

Forår ved begyndende vækst
2 l YaraVita Optitrac
Stadium 37 - 392 l YaraVita Optitrac
6Stadium 14

Oktober
0,163 kg Mn1 l Profi Basis Plus
Stadium 22
Før vinter
0,163 kg Mn1 l Profi Basis Plus
01-03-2022

Forår ved begyndende vækst
0,163 kg Mn1 l Profi Basis Plus
Stadium 30
0,163 kg Mn1 l Profi Basis Plus
7Stadium 14

Oktober
Mn1 l BioMangan 170 P
Mn2 l BioCrop Opti P
Stadium 22
Før vinter
Mn1 l BioMangan 170 P
Mn2 l BioCrop Opti P
01-03-2022

Forår ved begyndende vækst
Mn1 l BioMangan 170 P
Mn2 l BioCrop Opti P
Stadium 30
Mn1 l BioMangan 170 P
Mn2 l BioCrop Opti P
Bor1 l BioBor 150
8Stadium 14

Oktober
Mn1 l BioMangan 170 P
Mn2 l BioCrop Opti P
Stadium 22
Før vinter
Mn1 l BioMangan 170 P
Mn2 l BioCrop Opti P
Bor1 l BioBor 150
01-03-2022

Forår ved begyndende vækst
Mn1 l BioMangan 170 P
Mn2 l BioCrop Opti P
Stadium 30
Mn1 l BioMangan 170 P
Mn2 l BioCrop Opti P
Bor1 l BioBor 150
9Stadium 14

Oktober
Mn1 l NoroTec Mangan
Stadium 22
Før vinter
Mn1 l NoroTec Mangan
01-03-2022

Forår ved begyndende vækst
Mn1 l NoroTec Mangan
Stadium 30
Mn1 l NoroTec Mangan
10Stadium 14

Oktober
Mn2 l NoroTec Spannmål
Stadium 22
Før vinter
Mn2 l NoroTec Spannmål
01-03-2022

Forår ved begyndende vækst
Mn2 l NoroTec Spannmål
Stadium 30
Mn2 l NoroTec Spannmål
11Stadium 14

Oktober
0,186 kg Mn3 l ZMC-Grow
Stadium 22
Før vinter
0,186 kg Mn3 l ZMC-Grow
01-03-2022

Forår ved begyndende vækst
0,186 kg Mn3 l ZMC-Grow
Stadium 30
0,186 kg Mn3 l ZMC-Grow
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forsøget sås inden den 20. september.

Behandlingerne i led 2-11 tildeles i 150 l vand/ha med almindelig lowdrift-dyse.

Behandlinger efterår:
 • I stadie 14 behandles led 3, 4, 6 -11
 • I stadie 22, før vinter, behandles led 2-11

  Behandlinger forår
 • Ved begyndende vækst, start marts, behandles led 2-11
 • I stadie 30 behandlinges led 3,4 og led 6-11
 • I stadie 37-39 behandles led 4 og 5

 • GØDNING: Forsøgsgødning leveres af Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Se tekstafsnit JORDPRØVER
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  P02Stadium 22
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  ParcelPEU-måling værdi, PEU-måling.
   
  P0315-03-2022, Forår ved begyndende vækst
  ParcelPEU-måling værdi, PEU-måling.
   
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  P0405-04-2022, April
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. Teknologisk Institut skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelPEU-måling værdi, PEU-måling.
   
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  P05Stadium 73 - 75
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i Fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Kristian Furdal Nielsen: 87 40 53 69 / 92 43 31 76 eller på mail: kfur@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  27-08-2021Behandlingstidspunkt i led 11 er ændret fra 21. marts til st. 30. (RJE)
  22-11-2021I led 8, behandling i st. 22 er der ikke noteret en dosis af Biobor 150. Der er nu oprettet 1 l/ha (RJE)
  14-01-2022Årstal rettet i P03 og P04. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk