Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
031222121 Majssorter til helsæd, A og B sorter - kølige forhold Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 17-11-2021
Fordelingsdato: 27-03-2021
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge udbytte og dyrkningsegenskaber hos majssorter til helsæd, samt undersøge tørstoffets sammensætning og foderværdi.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter er sorter, som er tilmeldt den to årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter, som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.
  Forsøgsplanerne for sortsforsøgene i majshelsæd er opdelt i lune og kølige forhold, for at få mulighed for at se data på Sortinfo opdelt efter lune og kølige forhold.
 • Lune forhold er forsøgene i LFE 6 (Syd), LFE 11, LFE 12 og LFE 44.
 • Kølige forhold er forsøgene i LFE 1, LFE 2 og LFE 6 (Nord).

 • FORSØGSSTEDER: LFE 2 (AgriNord).

  FORSØGSBETINGELSER:
 • Anlægges i en mark, som er pløjet og meget ensartet.
 • Forfrugten må ikke være kløvergræs. Hvis forfrugten er andet end majs, skal der have været majs i sædskiftet indenfor de seneste 5 år. Majsen må ikke dyrkes uden pløjning.
 • Marken skal være i god kultur og have reaktionstal over 5,8.
 • Forsøgsarealet skal være fri for kvik og holdes fri for andet rodukrudt.
 • Anlægges i majsmarker, hvor det er muligt at høste senest 20. oktober.
 • Forsøget skal høstes, når de sorterne i led 3, 27, 28 og 37 i gennemsnit har opnået 32 pct. tørstof.
 • Som støtte til fastsættelse af høsttidspunktet skal der før forventet høsttidspunkt, udtages 3 prøver til tørstofbestemmelse i de fire tidlige sorter. Prøverne udtages på mandagene 6/9, 13/9 og 20/9. Høsttidspunktet skal fastsættes på grundlag af disse prøver i samarbejde med Teknologisk Institut.

 • ARBEJDSFORDELING:
 • Teknologisk Institut sår og høster forsøget.

 • ANLÆGSDATA: 4 eller 8 parcelrækker. Anlægsparcel 12 x 3,0 m (4 rk.). Hvis forsøget anlægges i samme mark som i 2020, skal parcelrækkerne ligge præcis, hvor parcelrækkerne lå i 2020. Majsplanterne i gangene mellem parcelrækkerne må ikke sprøjtes væk og må ikke fjernes før umiddelbart før høst. Det er strengt forbudt at køre i parcellerne f.eks. i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse og vanding. Høstparcel 9 x 1,5 m (2 rk.) Parcelgrænser skal etableres når majsen har 4-6 blade. Parcelgrænserne lægges således, at høstparcellerne ligger midt i parcelrækken, så der er planter udenfor høstparcellen i begge ender.

  Mærkning af parceller: Efter såning sættes en gul pind med lednummer i hver parcel. Pinden sættes i enden af høstparcellen i mellem de to høstrækker.

  DESIGN DATA: Latinized alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 13,5m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerYaraMila Majs NP 26-6, Kun forsøg167 kg
  Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  GØDSKNING: Ved såning placeres 167 kg startgødning, YaraMila Majs NP 26-6. Hele forsøget tilføres husdyrgødning og skal gødskes efter Landbrugsstyrelsens normer for kvælstof til majs. Tilførslen af kvælstof og kalium SKAL ske på grundlag af gylleanalyse. Hele forsøget skal i alt tilføres 40 kg fosfor og 175 kg kalium pr. ha

  PLANTEVÆRN: Hele forsøget skal sprøjtes med et pyrethroidmiddel mod fritfluer, når majsen står med 1,5 blad. Forsøget må ikke behandles mod bladsvampe. Ellers behandles forsøget som i den omgivende mark. Det er vigtigt, at forsøgsarealet holdes fri for ukrudt. Der kan anvendes MaisTer, hvis der forekommer græsukrudt. Umiddelbart efter såning opstilles en Bird Alert middt på forsøgsarealet for at skræmme råger og krager væk. Teknologisk Institut leverer og instruerer i brugen af Bird Alert. Når majsen har 8 blade kan Bird Alert'en fjernes fra forsøgsarealet.

  VANDING: I LFE 6 (Nord) skal forsøget vandes efter Vandregnskab Online.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding, majsAbility
  Asgaard
  Kompetens
  LG31211
  2Stadium 00Blanding, majsAbility
  Asgaard
  Kompetens
  LG31211
  3Stadium 00Ambition
  4Stadium 00Fieldstar
  5Stadium 00Asgaard
  6Stadium 00Sergio KWS
  7Stadium 00SY Nordicstar
  8Stadium 00Kompetens
  9Stadium 00SY Milkytop
  10Stadium 00Wizard
  11Stadium 00Autens KWS
  12Stadium 00LG31218
  13Stadium 00LG31211
  14Stadium 00Reason
  15Stadium 00SY Skandik
  16Stadium 00LG30179
  17Stadium 00Ability
  18Stadium 00Gatsby
  19Stadium 00Function
  20Stadium 00Conclusion
  21Stadium 00Avitus KWS
  22Stadium 00Cito KWS
  23Stadium 00KWS Calvini
  24Stadium 00SY Karthoun
  25Stadium 00Pinnacle
  26Stadium 00Belami CS
  27Stadium 00Sandias
  28Stadium 00Prospect
  29Stadium 00LG31205
  30Stadium 00KWS Stefano
  31Stadium 00Mas 08.F
  32Stadium 00RGT Duxxbury
  33Stadium 00KWS Salamandra
  34Stadium 00Farmunox
  35Stadium 00Trooper
  36Stadium 00Resolute
  37Stadium 00KWS Exelon
  38Stadium 00Papageno
  39Stadium 00KWS Damario
  40Stadium 00Farmodena
  41Stadium 00SY Silverbull
  42Stadium 00KWS Lazlo
  43Stadium 00Debalto
  44Stadium 00KXB9009
  45Stadium 00KWS Pasco
  46Stadium 00Echo
  47Stadium 00Faith
  48Stadium 00Dignity
  49Stadium 00Saxon
  50Stadium 00Amaizi CS
  51Stadium 00LG31.207
  52Stadium 00RH20049
  53Stadium 00P7276
  54Stadium 00P7179
  55Stadium 00LG31200
  56Stadium 00Skipper
  57Stadium 00Foxtrot
  58Stadium 00LZM170/85
  59Stadium 00KXC0001
  60Stadium 00KXC0003
  61Stadium 00Benigo
  62Stadium 00Jardinero
  63Stadium 00KXC0013
  64Stadium 00Filiberto
  65Stadium 00SB0159
  66Stadium 00CS Prosperiti
  67Stadium 00Emeleen
  68Stadium 00Genio
  69Stadium 00RH20056
  70Stadium 00RH21003
  71Stadium 00RH21004
  72Stadium 00RH21005
  73Stadium 00RH21007
  74Stadium 00RH21009
  75Stadium 00RH21010
  76Stadium 00LZM171/78
  77Stadium 00LZM171/79
  78Stadium 00LZM171/80
  79Stadium 00LZM171/82
  80Stadium 00LZM171/86
  81Stadium 00LZM171/87
  82Stadium 00LZM171/88
  83Stadium 00LZM171/89
  84Stadium 001071A001-01
  85Stadium 00KXC0007
  86Stadium 00KXC1001
  87Stadium 00KXC1002
  88Stadium 00KXC1003
  89Stadium 00KXC1005
  90Stadium 00KXC1006
  91Stadium 00KXC1007
  92Stadium 00KXC1008
  93Stadium 00KXC1010
  94Stadium 00KXC1012
  95Stadium 00KXC1013
  96Stadium 00KXC1014
  97Stadium 00KXC1015
  98Stadium 00EV 3293
  99Stadium 00KXC 0016
  100Stadium 00KWS Curacao
  101Stadium 00KXC 0312
  102Stadium 00KXC 0111
  103Stadium 00KWS Odorico
  104Stadium 00Cumulo
  105Stadium 00Almondo
  106Stadium 00Beppo
  107Stadium 00KWS Kampinos
  108Stadium 00SY Brenton
  109Stadium 00Pumori
  110Stadium 00X75R469
  111Stadium 00X75R467
  112Stadium 00P7034
  113Stadium 00P7948
  114Stadium 00P7460
  115Stadium 00P7364
  116Stadium 00DKC3218
  117Stadium 00ESZ9001
  118Stadium 00Benco
  119Stadium 00MGM439257
  120Stadium 00Maskaret
  121Stadium 00Around
  122Stadium 00Maryjane
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  SÅNING: Forsøget sås med Teknologisk Instituts såmaskine, og dette skal aftales i god tid med Per Roed, Teknologisk Institut, tlf. 7220 3391.
  Før Teknologisk Institut kommer og sår, skal såbedet været tilberedt, så det er fuldstændig jævnt og tilpas fast, så såningen kan gennemføres uden at såsporet ligger dybere end jordoverfladen mellem såsporene. Der må ikke være spor på tværs af parcellerne. Ved såbedstilberedningen på sandjord skal der pakkes enten ved pløjning og/eller STRAKS efter pløjning for at undgå, at jorden tørrer ud. En tung tandharve eller discharve, som bæ-res af pakkevalsen er særlig egnet. Pakkevalsen skal være en STS-, jernrings- eller gummipakkevalse. En rørpakke-valse er ikke egnet på sandjord. Forsøgene skal sås så snart jordtemperaturen har passeret 8 grader, og der samtidig er udsigt til en stabil vejrudvikling.
  Frøene skal sås med 13,3 cm afstand med 75 cm rækkeafstand svarende til, at der sås 10,0 frø pr. m2. Frøene skal sås i 5 cm dybde målt fra jordoverfladen under trykrullen og til underkant af frø. Startgødningen skal placeres i 10 cm dybde.

  UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut.

  GØDNING: Startgødning leveres af Teknologisk Institut. Øvrig gødning skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg, Før der tilføres husdyrgødning eller anden gødning.
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgSÅDYBDE cm, .
  Måles fra jordoverfladen til undersiden af frøet.
   
  P02Stadium 13 - 14, Sidst i maj
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 3
  ParcelKULDERESISTENS karakter 0-10, 0=svage gule pl., 10=grønne kraftige pl..
   
  P03Stadium 18 - 19
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelPLANTEDÆKKE (drone juli) % dækning.
   
  P04Stadium 59 - 63, Juli-august
  Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 3
  ParcelBLOMSTR.HANBLST dato for.
  (når de første støvknapper hænger ud af hanblomsterne)
  Det er nødvendigt med minimum 2 besøg i forsøget for at fastsætte blomstringsdatoen.
   
  P0501-09-2021, Ved sygdomsangreb, med sortsdiff.
  Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 3
  ParcelMAJSBLADPLET % dækning på blad ved kolben.
  Bladet ved den største kolbe bedømmes. Se tekstafsnit om SVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelMAJSØJEPLET % dækning på blad ved kolben.
  Bladet ved den største kolbe bedømmes. Se tekstafsnit om SVAMPEBEDØMMELSE
   
  P0606-09-2021, Prøven udtages og sendes om mandagen.
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 3, 27, 28, 37
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Se tekstafsnit TØRSTOFBESTEMMELSE FØR HØST.
  TØRSTOF, % i planteprøve
  P0713-09-2021, Prøven udtages og sendes om mandagen.
  ledUdføres kun i følgende led: 3, 27, 28, 37
  PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Se tekstafsnit TØRSTOFBESTEMMELSE FØR HØST.
  TØRSTOF, % i planteprøve
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelPLANTEDÆKKE (drone) % dækning.
   
  P0820-09-2021, Prøven udtages og sendes om mandagen.
  Alle målinger i P08 udføres kun i led: 3, 27, 28, 37
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Se tekstafsnit TØRSTOFBESTEMMELSE FØR HØST.
  TØRSTOF, % i planteprøve
  P09Stadium 83, Lige før høst
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m række.
  Antal planter tælles på 9 m række i høstparcellen tælles måleflade. OBS: Se tekstafsnit om PLANTEBESTAND
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  KOLBER /m række.
  Antal kolber tælles på 9 m række (kun kolber med veludviklede kerner)
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  KOLBER M. BLOTTET SPIDS /m række.
  Antal kolber med blottet spids tælles på 9 m række.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  PLANTER MED MAJSBRAND /m række.
  Antal planter med majsbrand tælles på 9 m række.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  HOVEDSKUD MED FUSARIUM /m række.
  Antal planter med hvidlig eller rødlig fusariumbelægning (befinder sig især på nodierne) tælles på 9 m række. Sideskuddene medregnes ikke.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Karakter 10 betyder, at alle planter er knækket under kolben eller hælder, så de påvirker planter i naborække.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  PLANTEHØJDE cm.
  fra jordoverfladen til basis hanblomst.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  PLANTER MED SIDESKUD /m række.
  Antal planter med sideskud tælles på 9 m række.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  KOLBEHØJDE cm fra jord til basis kolbe.
  fra jordoverfladen til basis af kolbestilk
   
  P10Stadium 83 - 85, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  STIVELSE, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i række 2 og 3)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  TØRSTOF, % af råvare


  BLADSVAMPEBEDØMMELSE: Bedømmelserne foretages i september, når der er tydelige angreb og synlige forskelle mellem sorter. Den største kolbe udvælges, og der bedømmes pct. sygdomsdækning på bladet, som støtter kolben (blad 0). Se Vejledning i bedømmelser mht. placering af blad 0. Hvis der er angreb af bladsvampe udtages for hver sygdom 10 blade i led med kraftige angreb og tydelige symptomer. Disse blade sendes til SEGES, PlanteInnovation, Skadestuen, Agro Food Park 15, 8200 Århus N. Bemærk at Ghita Cordsen Nielsen kun vurderer, hvilken bladsvamp, der er angreb af og ikke vurderer procent dækning af bladet. Vurdering af procent dækning skal foretages i forsøget. Vejledning i bedømmelse af majsbladplet (Drechslera ssp.) og majsøjeplet (Kabatiella zeae) kan findes i Vejledning i bedømmelser

  PLANTEBESTAND Plantebestand afrapporteres som antal talte planter på 9m række i høstparcellen. Mangler der planter i den anden høstrække end den der tælles i, så skrives notat herom.

  TØRSTOFBESTEMMELSE FØR HØST: Tre mandage i træk, henholdsvis 6/9, 13/9 og 20/9, skal der høstes 3 planter i træk i værnerækken i hver parcel i de 4 tidlige sorter:Ambition (led 3), Sandias (led 27), Prospect (led 28) og KWS Exelon (led 37).
  Ved 1. prøvetagning klippes prøven2 meter inde i værnrækken. Ved den 2. prøvetagning springes 1 meter række over, før der klippes en ny prøve. Ved den 3. prøvetagning springes 1 meter række over, før der klippes en ny prøve. Straks efter prøveudtagningen klippes de 12 planter fra hvert forsøgsled i 3-4 stykker, lægges straks i en solid plastiksæk, bindes til, mærkes med tilsendte labels og sendes straks til Teknologisk Institut til tørstofbestemmelse. Prøverne høstes og sendes kun på mandage. Teknologisk Institut indberetter hurtigst muligt tørstofprocenterne, som bruges til støtte for valg af høsttidspunkt.

  HØST: Majsen høstes, når tørstofindholdet er 32 procent i gennemsnit i de 4 sorter som indgår i måleblandingen. Det svarer til st. 83-84. Kernerne vil være dejagtige, og man kan netop med besvær klemme en lille dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Høsttidspunktet fastsættes på grundlag af prøverne udtaget før høst (se ovenfor). Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober. Stubhøjden skal være 30 cm.

  PRØVEUDTAGNING: Ved høst udtages en prøve på 800 g af hver parcel. Det er vigtigt, at prøven tages af hele parcellen. Parcelprøverne påklæbes de fortrykte stregkodelabels.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 87 40 54 35 / +45 20 28 26 94 eller mail mam@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk