Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
090402121 Svampebekæmpelse i hestebønner Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-09-2021
Fordelingsdato: 06-03-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse rentabiliteten af svampebekæmpelse i hestebønne samt belyse det optimale tidspunkt for bekæmpelse.

BAGGRUND: De senere års forsøg har vist relativ god betaling for bekæmpelse af svampeangreb i hestebønner. Der er dog behov for øget viden om evt. forskelle mellem midlerne og det optimale bekæmpelsestidspunkt.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en hestebønnemark. Sorten skal være en af de mest dyrkede hestebønnesorter i Danmark, og forsøgene ønskes anlagt i lidt forskellige sorter. Sorten skal oplyses til Asbjørn Mols Madsen og godkendes før anlæg af forsøg.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der ikke svampebekæmpes udover forsøgsbehandlingerne. Ellers behandles som den omgivende mark. Vær opmærksom på en nødvendig bekæmpelse af bedebladlus.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Svampebekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 650,625 l Orius Max 200 EW
05-07-2021
14 dage efter st. 65
0,625 l Orius Max 200 EW
305-07-2021
14 dage efter st. 65
0,625 l Orius Max 200 EW
405-07-2021
14 dage efter st. 65
0,5 l Amistar
505-07-2021
14 dage efter st. 65
0,25 l Propulse SE 250
0,25 l Amistar
605-07-2021
14 dage efter st. 65
0,5 l Propulse SE 250
0,25 l Amistar
705-07-2021
14 dage efter st. 65
0,3 l Orius Max 200 EW
0,25 l Pictor Active
805-07-2021
14 dage efter st. 65
0,3 l Orius Max 200 EW
0,25 l Amistar
905-07-2021
14 dage efter st. 65
0,5 l Pictor Active
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Der anvendes ca. 190-220 l vand pr. ha.
 • Led 2 behandles i st. 65 ved fuld blomstring.
 • Led 2-9 behandles ca. 14 dage efter st. 65. OBS på at følge tidsintervallet i stedet for dato.
 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 65, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelCHOKOLADEPLET % planter m.
   
  ParcelRUST % planter m.
   
  ParcelBLADPLET % planter m.
   
  ParcelVIKKESKIMMEL % planter m.
   
  ParcelCHOKOLADEPLET % dækning.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelVIKKESKIMMEL % dækning.
   
  P0305-07-2021, Før 2. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelCHOKOLADEPLET % dækning.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelVIKKESKIMMEL % dækning.
   
  P0426-07-2021, 3 uger efter 2. sprøjtning
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 3, 9
  FOTO digital.
  Der tages fotos i en repræsentativ parcel i forsøgsled 1, 3 og 9, så graden af nedvisning i parcellen kan vurderes. Billederne indsættes på forsøget som note i PC markforsøg vha. WebTrail.
   
  ParcelCHOKOLADEPLET % dækning.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelVIKKESKIMMEL % dækning.
   
  ParcelGRØNT BLADAREAL % dækning af plante, 0=100% visne blade.
   
  P0516-08-2021, 6 uger efter 2. sprøjtning
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 3, 9
  FOTO digital.
  Der tages fotos i en repræsentativ parcel i forsøgsled 1, 3 og 9, så graden af nedvisning i parcellen kan vurderes. Billederne indsættes på forsøget som note i PC markforsøg vha. WebTrail.
   
  ParcelCHOKOLADEPLET % dækning.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelVIKKESKIMMEL % dækning.
   
  ParcelGRØNT BLADAREAL % dækning af plante, 0=100% visne blade.
   
  P06Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 500 g pr. parcel.
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Har forsøget været vellykket

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  15-07-2021Ved en fejl var fotos, lagt ind under måleparameteren bladplet i P04 og P05. Derved kunne det tolkes som at fotos kun skulle tages ved forekomst af bladplet. Dette er ikke tilfældet, fotos skal tages
  15-07-2021uanset hvad. Derfor er der oprettet en ny måleparameter for fotos.

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Amistar GHS07 GHS09
  Orius Max 200 EW GHS09 GHS07 GHS08
  Pictor Active GHS07 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk