Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
090082121 Bekæmpelse af svampesygdomme i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-03-2021
Fordelingsdato: 20-02-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At fastlægge rentabiliteten i svampebekæmpelse på forskellige tidspunkter. Målet for behandlingerne er lys bladplet, knoldbægersvamp, gråskimmel og skulpesvamp. Endvidere at finde evt. sammenhænge mellem vejrdata og udvikling af svampesygdomme.

BAGGRUND: Strategi mod lys bladplet samt effekten af 1 hhv. 2 behandlinger under blomstring mod knoldbægersvamp og skulpesvamp ønskes belyst. For at eliminere en evt. forskellig effekt af svampemidler er der anvendt de samme løsninger i st. 65 og 10-14 dage senere.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget ønskes anlagt i tidligt såede marker med forekomst af lys bladplet.
Der må ikke være kålbrok i marken. Raps skal være dyrket regelmæssigt i sædskiftet og helst med mindst 5 rapsfrie år, og der må ikke være rapsspildplanter på forsøgsarealet.
Forsøget ønskes anlagt i forskellige sorter, og skal være de mest dyrkede i Danmark.
Før anlæg skal sædskifte og sort godkendes. Send derfor ønske om sort og sædskifte i de sidste 20 år i mail til Asbjørn Mols Madsen

Forsøget må ikke vækstreguleres i foråret, da vækstreguleringsmidler har effekt mod lys bladplet. Derfor må forsøget IKKE anlægges i kraftige rapssorter. Se sortinfo for karakter af lejesæd.
Marken må godt være vækstreguleret i efteråret. Middel, dosis og behandlingsdato oplyses under generelle behandlinger.

VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato". Vejrstationen skal være opsat senest 1. marts.
Data fra forsøget skal også bruges til at udvikle en varslingsmodel for knoldbægersvamp.

ANLÆGSDATA: Parcelstørrelse v/ anlæg: Min. 50 m2.
Som udgangspunkt anlægges forsøgene efter forsøgsplanens betingelser. Hvis dette ikke er muligt aftales det med Teknologisk Institut.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 5 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 50m2. Høstparcel minimum 45m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING:
På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse og vækstregulering end forsøgsbehandlingen om foråret/sommeren.
Ellers behandles forsøgsarealet som den omgivende mark eller efter behov. Det skal sikres, at der ikke forekommer generende ukrudt eller angreb af skadedyr i forsøget. Eventuel nedvisning følger landmandens praksis i marken.Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 31 - 320,5 l Prosaro EC 250
Stadium 510,5 l Prosaro EC 250
Stadium 650,35 l Propulse SE 250
0,45 l Orius Max 200 EW
10-14 dage senere end st. 650,25 l Propulse SE 250
0,3 l Orius Max 200 EW
3Stadium 510,5 l Prosaro EC 250
Stadium 650,35 l Propulse SE 250
0,45 l Orius Max 200 EW
10-14 dage senere end st. 650,25 l Propulse SE 250
0,3 l Orius Max 200 EW
4Stadium 650,5 l Propulse SE 250
0,6 l Orius Max 200 EW
10-14 dage senere end st. 650,25 l Propulse SE 250
0,3 l Orius Max 200 EW
5Stadium 650,35 l Propulse SE 250
0,45 l Orius Max 200 EW
10-14 dage senere end st. 650,25 l Propulse SE 250
0,3 l Orius Max 200 EW
6Stadium 650,35 l Propulse SE 250
0,45 l Orius Max 200 EW
10-14 dage senere end st. 650,375 l Propulse SE 250
0,45 l Orius Max 200 EW
7Stadium 650,5 l Propulse SE 250
0,6 l Orius Max 200 EW
8Stadium 650,35 l Propulse SE 250
0,45 l Orius Max 200 EW
9Stadium 650,35 l Amistar
0,45 l Orius Max 200 EW
1010-14 dage senere end st. 650,35 l Propulse SE 250
0,45 l Orius Max 200 EW
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde min. 250 l pr. ha.
  • Led 2 behandles i st. 31-32 (Ved begyndende strækning i marts)
  • Led 2 og 3 behandles i st. 51 (Blomsteranlæg synlige men lukkede)
  • Led 2-9 behandles i st. 65 (50-60 procent af blomsterne på hovedskuddet er sprunget ud).
  • Led 2-6 behandles 10-14 dage senere end st. 65.
  • Led 10 behandles kun én gang, 10-14 dage efter st. 65.
Det er især vigtigt at ramme st. 65, hvor 50-60 % af blomsterne på hovedskuddet er sprunget ud.

Forsøgsbehandlinger foretages med landsmandssprøjte. Husk rengøring af sprøjte mellem de enkelte forsøgsbehandlinger samt korrekt højde på sprøjtebom over afgrøden. Der køres efter hvide flexstokke, der markerer parcellernes længde. Er det ikke muligt at anvende landmandens sprøjte aftales det med Teknologisk Institut.

KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0109-03-2021, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
 
P02Stadium 31 - 32, Før behandling
Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
ParcelGRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
 
ParcelLYS BLADPLET % angrebne planter.
 
ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
En samlet bedømmelse af tokimbladet ukrudt
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Måleflade ca. 1/2 m2. Måleflade og optalte planter indberettes.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
P03Stadium 51, Før behandling
Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
ParcelGRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
 
ParcelLYS BLADPLET % angrebne planter.
 
ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
 
P04Stadium 65, Før behandling
Forsøg**1 dato for.
for stadie 65
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
GRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
KNOLDBÆGERSVAMP % planter m stængelangreb.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
RODHALSRÅD % planter m stængelangreb.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
KNÆKKEDE PLANTER % planter med.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
LYS BLADPLET % dækning på blade.
 
P0510-07-2021, Juli, Der tages fotos af et repræsentativt udsnit af stængler nederst i afgrøden i det ubehandlede led. Billederne indsættes på forsøget som note i PC markforsøg.
ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m stængelangreb.
 
ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
 
ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
 
ParcelRODHALSRÅD % planter m stængelangreb.
 
ParcelKNÆKKEDE PLANTER % planter med.
 
ParcelLYS BLADPLET % dækning på skulper.
 
ParcelNØDMODNING % planter med.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelGRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
 
ParcelGRØNHED 1-10 (1=brun, 10=grøn).
 
ParcelLYS BLADPLET % planter m stængelangreb.
 
P06Stadium 81 - 85, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelOPSPRUNGNE SKULPER % opsprungne skulper, .
 
ParcelNØDMODNING % planter med.
 
ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
 
ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
 
ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m stængelangreb.
 
ParcelKNÆKKEDE PLANTER > 10 cm over jorden, % planter med, .
 
ParcelKNÆKKEDE PLANTER ved basis % planter med, .
 
ParcelGRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
 
ParcelLYS BLADPLET % planter m stængelangreb.
 
P07Stadium 90, Høst
ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
OLIE, % i tørstof
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
 
Parcel**1 dato for.
Indsæt dato for notat om høstmetode og angiv i notat hvilken høstmetode der er anvendt (A, B, C eller D)
 
ParcelGRØN STUB % dækning, .
 


KNOLDBÆGERSVAMP: Knoldbægersvamp, % planter og Knoldbægersvamp, % planter med stængelangreb skal registreres.
Angreb af knoldbægersvamp sker typisk via bladfæsterne på stænglen. Angreb kan dog også ske på sidegrenene. Derfor ønskes både stængler og planter med angreb bedømt.
Det meddeles før anlæg af forsøg til Asbjørn Mols Madsen, hvem der skal foretage bedømmelserne, da der vil blive afholdt et Teams-møde med disse for at beskrive fremgangsmåden.

LYS BLADPLET OG RODHALSRÅD: Ved bedømmelse af angreb på stænglerne kan de to sygdomme forveksles. Ved angreb indsendes 3-4 angrebne stængler til "Skadestuen" ved SEGES.

VÆKSTSTADIUM: Det er vigtigt at fastlægge dato for vækststadium 65 korrekt. I vækststadium 65 er 50-60 procent af blomsterne på hovedskuddet sprunget ud.

HØST: Forsøget høstes direkte, enten med sideknive monteret på mejetærsker eller ved adskillelse af parceller inden direkte høst, hvis muligt.
Høstmetoden indsættes som notat på enkeltforsøget.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Afgrødetæthed
- Overordnet beskrivelse af smittetryk af svampe, lavt, middel, kraftigt
- Har der været betydende angreb af skadedyr og ukrudt, som ikke er bekæmpet
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
- Har forsøget været vellykket

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87405439 / 20282695 eller på mail: gcn@seges.dk


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Amistar GHS07 GHS09
Orius Max 200 EW GHS08 GHS07 GHS09
Propulse SE 250 GHS09
Prosaro EC 250 GHS09 GHS08 GHS07


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk