Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
091652121 Svampebekæmpelse i vårbyg med fokus på Ramularia Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-09-2021
Fordelingsdato: 24-03-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse betydningen af Ramularia og effekten af forskellige svampestrategier.

BAGGRUND: Betydningen af Ramulariaangreb er utilstrækkelig belyst. Der er mange steder udviklet resistens hos Ramularia mod de nuværende godkendte triazoler, ligesom der er begyndende resistensudvikling mod de såkaldte SDHI-midler (Propulse). Balaya indeholder et nyt triazol, og effekten mod Ramularia ønskes belyst. Entargo indeholder det samme SDHI-aktivstof som Bell og Viverda, hvor sidstnævnte midler senest må anvendes i 2021 (30.oktober). SDHI-middel anbefales kun anvendt 1 gang pr. vækstsæson, men er af hensyn til tolkning af resultater anvendt to gange i nogle af forsøgsleddene.

FORSØGSBETINGELSER: Der anlægges forsøg i meget højtydende marker og forsøg i marker med middel udbytteniveau. Sorterne skal have karakteren 3 i modtagelighed for Ramularia. Klik på linket for at se sorternes modtagelighedsklasse Sortinfo.

Information om udbytteniveau og hvilke sorter man har mulighed for at anlægge forsøget i mailes til Asbjørn Mols, hvorefter sorten godkendes og meldes tilbage inden anlæg af forsøget.
Forsøgene skal anlægges i pløjede marker.


DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 31 - 320,25 l Prosaro EC 250
Stadium 39 - 450,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
14 dage efter 2. behandling0,3 l Prosaro EC 250
3Stadium 31 - 320,25 l Prosaro EC 250
Stadium 39 - 450,2 l Propulse SE 250
0,1 l Comet Pro
4Stadium 31 - 320,3 l Comet Pro
Stadium 39 - 450,2 l Propulse SE 250
0,1 l Comet Pro
5Stadium 39 - 450,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
14 dage efter 2. behandling0,3 l Prosaro EC 250
6Stadium 39 - 450,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
14 dage efter 2. behandling0,375 l Comet Pro
7Stadium 39 - 450,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
14 dage efter 2. behandling0,2 l Propulse SE 250
0,15 l Comet Pro
8Stadium 39 - 450,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
14 dage efter 2. behandling0,2 l Propulse SE 250
0,15 l Comet Pro
9Stadium 39 - 450,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
14 dage efter 2. behandling0,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
10Stadium 39 - 450,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
11Stadium 39 - 450,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
1 l Folpan 500 SC
12Stadium 39 - 450,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
13Stadium 39 - 450,75 l Balaya
14Stadium 39 - 450,35 l Entargo
0,4 l Prosaro EC 250
15Stadium 39 - 450,35 l Prosaro EC 250
0,2 l Comet Pro
16Stadium 39 - 450,2 l Propulse SE 250
0,1 l Comet Pro
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Ved sprøjtning i st. 31-32 benyttes 120-140 l vand pr. ha. Ved sprøjtning fra st. 39-45 anvendes 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.
 • Led 2-4 behandles i st. 31-32.
 • Led 2-16 behandles i st. 39-45.
 • Led 2 og 5- 9 behandles yderligere 14 dage efter behandling i st. 39-45. NB: Der tilstræbes ca. 14 dage mellem behandlingerne i led 2-4, men 2. behandling udføres i alle tilfælde i stadie 39-45.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2021, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 31 - 32, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % planter m.
   
  ParcelBYGRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelSKOLDPLET % planter m.
   
  P03Stadium 39 - 45, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 4
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P04Før 3. sprøjtning
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16
  BYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16
  BYGRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16
  MELDUG % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16
  SKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16
  RAMULARIA % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  FOTO digital.
  Der tages fotos af hele planten i ubehandlede parceller, der belyser angrebsgraden af Ramularia. Indsættes som notat på forsøget.
   
  P05Stadium 72, 21 dage efter sidste behandling
  ledUdføres kun i følgende led: 1
  PLANTEPRØVE-UDT. til Skejby.
  Ved angreb af Ramularia (også ved meget svage angreb) indsendes 5 planter til Skadestuen. Se afsnit om PLANTEPRØVE.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P06Stadium 89, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
   
  ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER I P05: Det er vigtigt, at den sidste sygdomsbedømmelse bliver udført så sent, at eventuelle forskelle mellem behandlingerne er tydelige. Omvendt er det vigtigt, at bedømmelsen ikke foretages så sent at bladene, særligt i ubehandlet, er visnet så meget, at det ikke er muligt at bedømme sygdomme. I hvede og vårbyg er primo juli tit et godt tidspunkt, men det optimale tidspunkt varierer afhængig af smittetrykket, ved højt smittetryk er det tidligere.

  PLANTEPRØVE: Ved angreb af Ramularia sendes 5 planter fra ubehandlede parceller til "Skadestuen" på SEGES til verificering af angreb. Ved tvivl om evt. angreb af Ramularia indsendes også blade. Husk at anføre forsøgs- og løbenummer på prøven.
  Se evt. billeder af Ramularia i Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene.
  Sendes til:
  Skadestuen, SEGES
  Agro Food Park 15
  8200 Aarhus N

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Har forsøget været vellykket

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Balaya GHS05 GHS07 GHS09
  Comet Pro GHS08 GHS09 GHS07
  Entargo GHS07 GHS09
  Folpan 500 SC GHS09 GHS07 GHS08
  Propulse SE 250 GHS09
  Prosaro EC 250 GHS09 GHS08 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk